Sök

Kartlägg andel av kundens affär

Maximera försäljningen till dina befintliga kunder
Kom igång
check_fat_green.png

Öka potentialen för merförsäljning med en tydlig bild av kundstocken

check_fat_green.png

Öka konkurrenskraften genom att identifiera din andel av en kunds affär

check_fat_green.png

Effektivisera dina affärsprocesser med hjälp av smart analys

Utveckla dina kunder

Utveckla dina kunder

Det är en beprövad sanning att det kostar mer att hitta en ny kund än att behålla en befintlig. Därför är det viktigt att förstå både vilka kunder som är de bästa idag – och vilka som har potential att spendera mer och bli morgondagens bästa, det vill säga kunder där du kan få en ökad andel av deras inköp, även kallat Share of Wallet.

För många företag är det en utmaning att få en tydlig bild över potentialen i din kundstock. Du vet hur mycket dina kunder köper av dig, men du behöver information om marknaden, hur mycket kunderna köper totalt och hur mycket kunderna köper hos olika leverantörer för att kunna göra en korrekt tolkning av situationen.

Med Bisnodes Share of Wallet-analys (SOW) kan du identifiera dina mest lojala kunder och de kunder där du har störst outnyttjad potential. 

Öka tillväxten med effektiv kundbearbetning

Öka tillväxten med effektiv kundbearbetning

Prioritera dina sälj- och marknadsaktiviteter på ett bättre sätt

  • Upptäck outnyttjade möjligheter till försäljning med koll på er andel av kundernas totala inköpspotential.
  • Avsätt rätt resurser med en kundsegmentering som baseras på faktiska köp och köppotential.
  • Förenkla arbetet med att skapa intäktsprognoser genom koll på potentialen i kundbasen.
Prioritera kunder med potential

Prioritera kunder med potential

Bygg lojalitet genom att identifiera din andel av kundens köp

  • Underhåll relationen och anpassa servicenivån för lojala kunder där du har hög Share of Wallet.
  • Identifiera kunder med stor utvecklingspotential för att förstå vad de behöver.
  • Anpassa kampanjer genom att särskilja kunders faktiska inköp från din andel av deras totala inköp. 
Utveckla en tillväxtstrategi med datadriven analys

Utveckla en tillväxtstrategi med datadriven analys

Koppla din egen kundinformation till kvalitetsdata

  • Öka andelen strategiska affärer med relevanta underlag baserade på korrekt kvalitetsdata från Bisnode.
  • Få anpassade analysmodeller med hjälp av en kombination av intern och extern data.
  • Skapa effektiva strategier baserat på egen analys eller med stöd av Bisnodes analysexperter.
Kundcase

Dustins försäljning ökade med smart data

För tio år sedan skickade Dustin samma katalog till alla sina kunder. Med ett uppdaterat kundregister och nya, smarta insikter gör man idag både branschspecifika utskick och mer riktade säljinsatser. – Att känna sina kunder är hemligheten bakom framgången, säger Dustin Groups CRM-chef Caroline Peterson-Ullstrand.

Läs mer

Med ett rikt underlag kan du vara säker på att du fattar väl underbyggda och trygga beslut. Koppla din egen information om dina kunder med Bisnodes högkvalitativa data för att skapa effektiva analysmodeller baserat på dina specifika affärsutmaningar. 

En Share of Wallet-analys är alltid unik och utgår från företagets egna förutsättningar på marknaden och hur potentialen ser ut i kundportföljen. Att koppla egen data om dina kunder och deras transaktioner med kvalitetssäkrad extern data är nyckeln till framgångsrik affärsutveckling.

Bisnode gör löpande analyser för kunder över hela Europa och vi har lång erfarenhet av att bygga analysmodeller utifrån specifika affärsutmaningar. Vi har samlat in och bearbetat data sedan 1800-talet och genomfört prediktiva analyser sedan 60-talet. På Bisnode arbetar 300 analytiker med data från hundratals olika källor som verifieras och kvalitetssäkras löpande. På så sätt kan du vara säker på att beslutsunderlagen du får fram är pålitliga och korrekta.

Våra analytiker kan hjälpa dig att identifiera vilken data du behöver samt bearbeta och tolka den så att du får svar på just dina frågor.

Kundbasen förändras hela tiden då nya kunder kommer in och andra lämnar. Vidare sker förändringar i kundernas kontaktuppgifter och vilka behov kunderna har. Det här ställer krav på att informationen i era system uppdateras kontinuerligt, för att undvika felaktigheter som kan leda till fel beslut.

Du kan välja att prenumerera på regelbundna uppdateringar, få filer levererade till dig eller koppla dina system mot våra för integrerade uppdateringar av till exempel ert CRM-verktyg eller ERP-system.

Kom igång med Kartlägg andel av kundens affär

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?