Sök

Förutse och minska kundtapp

Förebygg förlust av kunder
Kom igång
check_fat_green.png

Undvik kundförlust genom koll på historiska mönster

check_fat_green.png

Öka lönsamheten och behåll fler kunder

check_fat_green.png

Öka kundlivstidsvärdet med förbättrad kundlojalitet

Bättre och längre kundrelationer

Bättre och längre kundrelationer

I vissa branscher är kundomsättningen (churn) så hög som 40 procent på ett år. Det gäller särskilt i branscher där det råder hög konkurrens och är enkelt att byta leverantör, till exempel inom telekom. Många företag är upptagna med att identifiera och attrahera nya kunder och missar att det är en lika viktig affärsstrategi att minimera förlust av kunder och öka livslängden på varje kund.

Kostnaden för att attrahera en ny kund kan vara fem gånger så hög som för att behålla en befintlig. När man förlorar en kund är det viktigt att förstå varför och vilken typ av kund som väljer att lämna för att minimera risken att det händer igen. Med en churn-analys kan du få svar på de frågorna och därmed en tydligare bild av risken i din befintliga kundlista och vilka typer av kunder du bör prioritera i framtida prospekteringsarbete.

Genom att arbeta strategiskt med insikterna om vilka kunder som sannolikt kommer att lämna och vilka som är mest lönsamma över tid kan du anpassa kommunikationen och erbjudandet för att etablera en långsiktig relation med de kundprofiler som har högst kundlivstidsvärde (Customer Lifetime Value).

Öka lönsamheten genom att minska kundtappet

Öka lönsamheten genom att minska kundtappet

Identifiera variabler som har betydelse för churn

  • Förutse risk för kundavhopp genom att identifiera egenskaperna för den grupp som försvinner ur kundstocken.
  • Förebygg kundförluster genom att förstå händelser som triggar avhopp.
  • Utveckla strategier för att attrahera kundprofiler med potential för lång kundrelation.
Effektivisera affären med ökat kundlivstidsvärde

Effektivisera affären med ökat kundlivstidsvärde

Ökad lojalitet ger längre kundrelation

  • Skapa långsiktiga kundrelationer med relevant och anpassad kommunikation.
  • Öka intäkterna genom att sälja mer och fler gånger till lojala kunder.
  • Förbättra Customer Lifetime Value (CLV) genom att anpassa er erbjudandestruktur till regelbundet återkommande inköp.

Traditionell churn-analys tenderar att visa anledningen till att kunder väljer att avsluta relationen, men sällan i tid för företaget att agera och förhindra kundtapp. Med prediktiv analys har du möjlighet att få informationen i tid för att anpassa din kommunikation, kundservice och dina erbjudanden för att möta kundernas önskemål och behov och därmed minska risken att de vill avsluta relationen med er.

Ju bättre ni blir på att följa upp churn och tillhörande anledningar desto bättre kan ni dessutom hjälpa nya kunder till framgång med era produkter och tjänster, och därmed minimera anledningarna för dem att hoppa av från början.

Bisnode har den strukturerade data du behöver för att kombinera med din interna data, samt möjligheten att inkludera ostrukturerad data, för att identifiera variablerna som påverkar kundförlust i din verksamhet.

Kompletterande extern information täcker in data för såväl privatpersoner som företag och Bisnode kvalitetssäkrar datan, så att du kan vara säker på att dina beslut baseras på ett korrekt underlag.

Bisnode har arbetat med att samla in och bearbeta data sedan sent 1800-tal och har genomfört prediktiva analyser sedan 60-talet. På Bisnode arbetar våra 300 analytiker med data från hundratals olika källor, som verifieras och kvalitetssäkras löpande. På så sätt kan du vara säker på att beslutsunderlagen du får fram är pålitliga och korrekta.

Kom igång med Förutse och minska kundtapp

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

behåll kunderna med koll på kundresan

Så maxar du dina säljkanaler
Läs mer