Sök

Analys av datakvalitet

Öka affärsmöjligheterna med total koll på ditt kundregister
Kom igång
check_fat_green.png

Analysera din kunddata och utveckla affären

check_fat_green.png

Skapa förutsättningar för att effektivt nå dina kunder

check_fat_green.png

Få insikt kring status och potential i ditt globala kundregister

Affärskritiskt underlag

Affärskritiskt underlag

Hur står det till med datakvaliteten i ditt kundregister? Svår fråga kanske, men ingen fara, du är inte ensam om att inte veta. Vad vi vet däremot är att upp till 40 procent av kunduppgifterna i svenska företags kundregister är felaktiga eller ofullständiga. Varje år förändras närmare 25 procent av informationen i en kunddatabas och det innebär att träffsäkerheten minskar i samma utsträckning. Korrekt data är en av de främsta framgångsfaktorerna för marknadsföring och försäljning. Missvisande grundinformation kan inte bara leda till felaktiga beslut utan gör också att marknadsinvesteringar och säljaktiviteter inte får full effekt. Låg datakvalitet kan på så sätt bli en kostsam affär.

Genom en grundläggande nulägesanalys av ditt kundregister säkerställer Bisnode att din data är korrekt och användbar i syfte att främja din affär.

Uppdatera och säkra kunddatabasen

Uppdatera och säkra kunddatabasen

Säkra ett värdefullt beslutsstöd med Bisnodes analys

 • Kvalitetssäkra din kunddatabas genom en grundläggande nulägesanalys.
 • Säkerställ att ditt kundregister innehåller korrekt och uppdaterad information.
 • Få full kontroll på utmaningar och utvecklingsmöjligheter i ditt kundregister.
Skapa grunden för full potential

Skapa grunden för full potential

Öka möjligheterna med Bisnodes lösning

 • Nå alla dina kunder på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Optimera förutsättningarna för framgångsrik marknadsföring och riktade säljaktiviteter.
 • Utveckla och förbättra dina kundrelationer genom att nå rätt kontaktpersoner.
Få koll på din internationella kunddatabas

Få koll på din internationella kunddatabas

Analysera datakvaliteten över hela världen genom vårt partnerskap

 • Säkerställ att du har kontroll över din befintliga datakvalitet på global nivå.
 • Förstå riskfaktorn i dina kundregister på den nordiska marknaden.
 • Se möjligheterna med löpande uppdatering mot världens största företagsdatabas och mappning mot D&B D-U-N-S® Number, tack vare vårt partnerskap med Dun & Bradstreet.

Bisnodes lösning ger dig en tydlig bild av den faktiska statusen på er datakvalitet. Dessutom får du rekommendationer på åtgärder samt den potential ni kan uppnå.

Du får bland annat svar på följande:

 • Antalet dubbletter
 • Antalet inaktiva företag
 • Antalet avlidna personer
 • Statusen på adressuppgifterna
 • Vilka uppgifter som är inkorrekta
 • Hur och med vad du kan berika din data

När analysen av kunddatabasen är genomförd kan Bisnode optimera den och säkerställa den utifrån era behov. Vi korrigerar felaktiga uppgifter, tar bort dubbletter och matchar den mot våra ständigt uppdaterade databaser. På så sätt effektiviserar du administrationen och frigör samtidigt tid för era säljare. Både goodwill och returer undviks då alla namn- och adressuppgifter är korrekta vilket dessutom leder till kostnadsbesparingar. Resultatet blir större träffsäkerhet i marknadsföringen, vilket bidrar till ökade affärer och bättre lönsamhet. Genom att Bisnode regelbundet uppdaterar ert kundregister säkrar du datakvaliteten och förutsättningarna för framgång, även över tid.

 

Bisnodes lösning innebär att du får förutsättningar att utveckla och optimera din affär. Vi går igenom din databas och ger dig en bild av potentiella risker och möjligheter. Datakvaliteten analyseras och bearbetas med uppgifter från Dun & Bradstreets företagsdatabas med ekonomisk information om 265 miljoner företag och 30 000 datakällor. Med hjälp av D&B D-U-N-S® Number och globala ägarstrukturer ger vi dig korrekt, komplett och uppdaterad information. Baserat på denna analys får du insikter, i form av en tydlig rapport, om hur du kan arbeta med din data på bästa sätt. Oavsett om du jobbar med riskhantering, marknadsföring, försäljning eller inköp. Med korrekt data kommer dina beslut kunna riktas och bli mer effektiva.

Det här ger Bisnode dig:

 • Bra datakvalitet - få korrekt information med rätt uppgifter, utan dubbletter.
 • Riskidentifiering - undvik förluster och kostnader genom komplett information om dina kunder och deras betalningsbeteenden.
 • Marknadspotential - skapa träffsäkerhet i marknadsföringen och öka försäljningen genom att identifiera dina bästa kunder. Förstå var du hittar dem och var din största potential finns.
 • Besparingar i leveranskedjan - få insikter kring din leverantörsportfölj och kunskap om dolda risker och möjligheter.

Bisnodes erfarenhet inom datakvalitet visar att det finns en risk i att inte säkerställa sin datakvalitet. Det händer mycket under ett verksamhetsår som dessutom kan få direkt påverkan på försäljningsresultaten och marknadsföringens effekt.

På ett år inträffar följande:

Företag:
29% byter adress
23% byter namn
9% blir inaktiva
2% byter bransch
39% av kontaktpersonerna byter titel

Privatpersoner:
1 500 000 byter adress
30 000 emigrerar
100 000 avlider
100 000 föds
230 000 byter namn

Kom igång med Analys av datakvalitet

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?