personuppgifter

Berika dina register med person- och konsumentinformation

Kom igång
checkmark.svg

Förenkla arbetet med persongranskning

checkmark.svg

Säkra tillgång till aktuell konsumentdata i ditt CRM

checkmark.svg

Säkerställ regelefterlevnaden i dina register

Ständiga förändringar kräver färsk data

Ständiga förändringar kräver färsk data

Varje år flyttar över 1 miljon personer inom Sverige, 80 000 personer blir föräldrar för första gången och 100 000 går i pension. Det här är händelser som påverkar individers roll som medborgare, men också deras köpvanor och preferenser som konsumenter. Oavsett om du arbetar på en myndighet eller ett företag är kvalitetssäkrad personinformation om alla folkbokförda personer i Sverige en viktig pusselbit för att kunna fatta rätt beslut.

Med Bisnodes lösningar för person- och konsumentsinformation kan du vara trygg med att beslutsunderlagen är uppdaterade med den senaste datan från officiella källor.

 

Få koll med bakgrundskontroller

Få koll med bakgrundskontroller

Kontrollera att personuppgifterna du har stämmer

 • Få korrekta svar på om en person äger en fastighet, bil eller har engagemang i ett företag.
 • Granska en persons ekonomiska situation genom tillgång till taxerad inkomst, betalningsanmärkningar och skulder. 
 • Förstå släktband och ekonomiska beroenden genom tillgång till information om familjebild (endast för offentlig sektor).
Optimera din affär med rätt personuppgifter

Optimera din affär med rätt personuppgifter

Öka träffsäkerheten i dina utskick och kampanjer

 • Ha alltid direkt tillgång till uppdaterade adressuppgifter för utskick, fakturor och leveranser. 

 • Minimera merarbete och merkostnader för ditt företag genom att undvika dubbletter i ert kundregister. 

 • Skicka rätt erbjudande genom tillgång till information om civilstånd, bostadsägande och fordonsinnehav.

Försäkra dig om att du följer aktuella regler

Försäkra dig om att du följer aktuella regler

Håll dig uppdaterad på hur du får hantera personuppgifter

 • Trygga er regelefterlevnad genom att våra dataleveranser följer Personuppgiftslagen (PuL), Kreditupplysningslagen (KuL) och specifika standarder för din bransch. 

 • Säkerställ att dina kund- och leverantörsregister följer framtida uppdateringar i lagstiftningen.  

 • Optimera dina uppdateringar så att ditt register följer EU:nya dataskyddsförordningGDPR.

Kundcase

Södertälje kommun sparade 47 miljoner med rätt beslutsstöd

Socialtjänsten i Södertälje kommun fick mer tid för klienterna när de införde nya riktlinjer för försörjningsstöd med hjälp av Bisnodes informationstjänst för personuppgifter. Resultatet blev 47 miljoner sparade skattekronor redan det första året.

Läs mer

Färsk data från högkvalitativa källor

Officiella källor säkerställer korrekt information

All Bisnodes data hämtas från officiella källor. Det gör att all vår data är högkvalitativ och pålitlig. Med ständiga uppdateringar är den dessutom alltid färsk vilket gör den till ett tryggt och säkert beslutsunderlag.   

Källor där vi hämtar information:  

 • Statistiska Centralbyrån (SCB) 

 • Skatteverket 

 • Bolagsverket 

 • Statens Personadressregister (SPAR) 

 • Lantmäteriet 

 • Transportstyrelsen 

 • Domstolsväsendet 

 • Marknadsinformation Analys AB (MIA) 

Behovet av att snabbt kontrollera och verifiera personuppgifter blir allt viktigare. Varje dag ändrar människor civilstånd, bostadsort och företagsengagemang. Med Bisnodes integrerade lösningar kan du vara säker på att du alltid har rätt och uppdaterad information direkt i dina register.  

Bisnode hjälper dig att: 

 • Rensa dubbletter 

 • Uppdatera gamla adresser 

 • Komplettera med saknade uppgifter 

 • Hålla koll på fordonsinnehav, fastighetsinnehav och ekonomisk information 

Bisnodes olika databaser samverkar för att ge dig rätt information och vid rätt tidpunkt. Hos Bisnode kan du på ett och samma ställe få information om: 

 • Personuppgifter – personnummer, fullständigt namn, folkbokföringsort 

 • Kontaktuppgifter – adress, fasta telefonnummer, mobilnummer 

 • Fordonsuppgifter – äger personen en bil, av vilken modell, försäkringsuppgifter och värdeutveckling 

 • Uppdrag i företag – är personen registrerad i ett företag och i vilken roll, eller har personen kanske näringsförbud 

 • Fastighetsuppgifter – äger personen en eller flera fastigheter, av vilken typ och vilket taxeringsvärde har de 

 • Juridisk information – vilka domar finns mot personen 

Detta ger dig förutsättning för ett bredare och säkrare beslutsunderlag när du kontrollerar en person. Eftersom all information är samlad på en och samma plats innebär det också en mer effektiv informationsinhämtning.

Behovet av personinformation ser olika ut beroende på vilken typ av organisation du representerar och i vilken roll du ska använda uppgifterna. 

För verksamma inom offentlig sektor i Sverige kan Bisnode erbjuda tillgång till extra information som släktskap och familjebild vid personupplysning. Där ingår uppgifter om barn, föräldrar, nuvarande och tidigare registrerade partners/make/maka samt dessa personers personnummer, ålder och folkbokföringsadress.

För den som ofta gör samma kontroller av konsumenter, till exempel deras betalningsförmåga, kan anpassade rapportmallar effektivisera arbetet. 

Gemensamma rapporter för hela företaget är ett bra sätt internt standardisera arbetet att granska och kontrollera uppgifterna på enskilda individer. Genom anpassade inloggningar kan organisationen delegera beslutsfattandet internt och undvika såväl dubbelarbete som flaskhalsar. 

De stora CRM-systemen, till exempel Salesforce, SAP och Microsoft Dynamics CRM, har en certifierad integrering mot oss vilket förenklar för dig som kund. Du kan också välja det leveranssätt som passar dig och ditt företag:

 • Webbportal  

 • Mobilapp för iphone och android 

 • Automatiska registeruppdateringar 

 • Integrerad uppdatering av interna system 

 • CSV-fil 

Är du redo att ta nästa steg? Bisnode erbjuder även insikter och beslutstöd utifrån analyserad data. Med utgångspunkt i dina utmaningar kan vi segmentera dina befintliga kunder och framtida prospekt. Det ger dig fördjupad information om målgruppens rderingar, köpbeteende, livsfas och köpkraft.  

Läs mer om Kollektion

Kom igång med Personuppgifter

Ring oss

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?