Sök

Personuppgifter

Berika dina register med person- och konsumentinformation
Kontakta oss
check_fat_green.png

Granska och validera personuppgifter

check_fat_green.png

Få hjälp att följa regler för hantering och lagring, t ex GDPR

check_fat_green.png

Öka träffsäkerheten i dina kampanjer och utskick

Data som hänger med i alla svängar

Data som hänger med i alla svängar

Livet förändras hela tiden. Varje år flyttar till exempel över 1 miljon personer inom Sverige, 80 000 personer blir föräldrar för första gången och 100 000 går i pension. Därför hämtar vi vår information om privatpersoner och konsumenter från officiella källor, och ser till att den alltid är uppdaterad. På så sätt vet du att du alltid har den senaste informationen och att dina kampanjer och utskick når fram till dem du vill nå.

Våra personuppgifter omfattar alla folkbokförda personer i Sverige och kommer från bland annat folkbokföringen, Bolagsverket, Transportstyrelsen och de svenska domstolarna. 

 

Bakgrundskontroll – detta kan du göra

Bakgrundskontroll – detta kan du göra

Kontrollera att de personuppgifter du har stämmer

 • Se om en person äger en fastighet eller bil
 • Kontrollera vem som är engagerad i ett företag, se om någon har näringsförbud
 • Se en persons civilstånd
 • Ta reda på vem som bor på adressen
 • Granska taxerad inkomst, betalningsanmärkningar och skulder
 • Förstå släktband och ekonomiska beroenden genom tillgång till information om familjebild (endast för offentlig sektor)
Få hjälp att följa lagar och regler

Få hjälp att följa lagar och regler

Hantera och lagra personuppgifter på rätt sätt

Med hjälp av våra dataleveranser kan du hålla dina kund- och leverantörsregister i fas med både gällande och kommande lagar och regler. Vi hanterar alla personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL), Kreditupplysningslagen (KuL) och specifika standarder för din bransch. Vi kan också hjälpa dig att optimera dina uppdateringar så att ditt register följer EU:s nya dataskyddsförordning GDPR.

Kom igång med Personuppgifter

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

Färsk data från högkvalitativa källor

All Bisnodes data hämtas från officiella källor. Det gör att all vår data är högkvalitativ och pålitlig. Med ständiga uppdateringar är den dessutom alltid färsk vilket gör den till ett tryggt och säkert beslutsunderlag.   

Källor där vi hämtar information:  

 • Statistiska Centralbyrån (SCB) 

 • Skatteverket 

 • Bolagsverket 

 • Statens Personadressregister (SPAR) 

 • Lantmäteriet 

 • Transportstyrelsen 

 • Domstolsväsendet 

 • Marknadsinformation Analys AB (MIA) 

Behovet av att snabbt kontrollera och verifiera personuppgifter blir allt viktigare. Varje dag ändrar människor civilstånd, bostadsort och företagsengagemang. Med Bisnodes integrerade lösningar kan du vara säker på att du alltid har rätt och uppdaterad information direkt i dina register.  

Bisnode hjälper dig att: 

 • Rensa dubbletter 

 • Uppdatera gamla adresser 

 • Komplettera med saknade uppgifter 

 • Hålla koll på fordonsinnehav, fastighetsinnehav och ekonomisk information 

För den som ofta gör samma kontroller av konsumenter, till exempel deras betalningsförmåga, kan anpassade rapportmallar effektivisera arbetet. 

Gemensamma rapporter för hela företaget är ett bra sätt internt standardisera arbetet att granska och kontrollera uppgifterna på enskilda individer. Genom anpassade inloggningar kan organisationen delegera beslutsfattandet internt och undvika såväl dubbelarbete som flaskhalsar. 

De stora CRM-systemen, till exempel Salesforce, SAP och Microsoft Dynamics CRM, har en certifierad integrering mot oss vilket förenklar för dig som kund. Du kan också välja det leveranssätt som passar dig och ditt företag:

 • Webbportal  

 • Mobilapp för iphone och android 

 • Automatiska registeruppdateringar 

 • Integrerad uppdatering av interna system 

 • CSV-fil 

Behovet av personinformation ser olika ut beroende på vilken typ av organisation du representerar och i vilken roll du ska använda uppgifterna. 

För verksamma inom offentlig sektor i Sverige kan Bisnode erbjuda tillgång till extra information som släktskap och familjebild vid personupplysning. Där ingår uppgifter om barn, föräldrar, nuvarande och tidigare registrerade partners/make/maka samt dessa personers personnummer, ålder och folkbokföringsadress.

Kundcase

Södertälje kommun sparade 47 miljoner med rätt beslutsstöd

Socialtjänsten i Södertälje kommun fick mer tid för klienterna när de införde nya riktlinjer för försörjningsstöd med hjälp av Bisnodes informationstjänst för personuppgifter. Resultatet blev 47 miljoner sparade skattekronor redan det första året.

Läs mer