Sök

Kundanpassad data

Öka potentialen med analyserad information
Kom igång
check_fat_green.png

Utveckla affären med hjälp av träffsäker segmentering

check_fat_green.png

Effektivisera marknadsföringen med riktade erbjudanden

check_fat_green.png

Fokusera på rätt prospekt tack vare avancerade analysmodeller

Tillväxt i en föränderlig värld

Tillväxt i en föränderlig värld

På dagens marknad ändras förutsättningarna i en allt snabbare takt. Det som var givet igår behöver inte vara relevant imorgon. Det innebär att de faktorer som påverkar kundernas behov, beteende och köpbeslut varierar mer än någonsin. Det finns därför ett direkt affärskritiskt värde i att studera information som berättar om marknadens skiften och kommande utmaningar. Att tolka och dra nytta av föränderlighet och data kan därför vara ett av de viktigaste konkurrensmedlen som finns att tillgå idag.

Bisnodes lösning för kundanpassad data innebär att vi kombinerar din befintliga kunddata med relevant och ständigt uppdaterad information från Bisnode. Med hjälp av avancerade analyser får du bland annat möjlighet att integrera segmenteringsmodeller i ert kundregister, ta fram mer kompletta prognoser och identifiera potential i den befintliga kundportföljen.

Rikta marknadsföringen och skapa nya affärer

Rikta marknadsföringen och skapa nya affärer

Segmentera med hög precision

  • Kommunicera direkt och enkelt med utvalda kunder tack vare att segmenteringen knyts till individer, hushåll och företag.
  • Skapa lönsamhet genom identifiering av vilka kunder som har störst respektive minst potential.
  • Fokusera marknadsföringen på de kunder som är mest sannolika köpare med hjälp av välbeprövad analysmodell.
Öka lönsamheten med effektiv prospektering

Öka lönsamheten med effektiv prospektering

Identifiera potential med skarpa analyser

  • Prioritera de mest intressanta målgrupperna tack vare effektiva analysmodeller.
  • Satsa på de prospekt som matchar dina bästa kunder med hjälp av unik scoringmodell.
  • Öka din share of wallet genom insikt om hur stor andel kunderna köper hos dig respektive hos konkurrenterna.
Kundcase

Scoring och riskanalys bakom 20 % tillväxt om året för finansbolaget

SevenDay Finans är en framgångsrik uppstickare på bank- och kreditmarknaden med en stabil årlig tillväxt på 20 procent. Med smart analys har de trots hård konkurrens lyckats vända kreditrisker till nya kunder.

Läs mer

Många gånger tas prognoser fram baserat på den historiska utvecklingen. Men för att vara fortsatt framgångsrik på en föränderlig marknad, ställs det allt mer krav på att kunna förutspå vad morgondagens konsumenter kommer vilja ha. Det gäller att tidigt tolka informationsströmmar samt upptäcka trendbrott och förändrat konsumtionsbeteende. För att ditt företag ska lyckas måste du identifiera vilken data som är affärskritisk för er och fundera på vilka parametrar du ska matcha den med för att skapa mer tillförlitliga prognoser. Bisnodes prediktiva analyser hjälper dig att identifiera vilken information som är smart för ditt företag och hur den kan användas. Den data som är relevant för din verksamhet adderas till din befintliga information och ger dig därigenom ett mer heltäckande beslutsunderlag. På så sätt skapar du förutsättningarna för ökad konkurrenskraft och för att säkerställa lönsamhet även i framtiden.

Att endast utgå från historisk data när man tar fram sina affärsstrategier gör att man förlitar sig på relativt statisk information och får då inte så mycket guidning kring hur affärspotentialen ser ut framåt. Företag slås ihop, byter ägare, styrelse och land. Antalet anställda ökar, produktutbudet växer och råvarupriser förändrar konkurrensen mellan olika länder. All denna information finns tillgänglig och uppdateras dagligen i databaser världen över. Enskilda händelser kan ha stor effekt på omsättningen, leda till kraftig tillväxt och nya affärsmöjligheter. Bisnodes analytiska metoder hjälper dig att identifiera sambandet mellan dessa förändringar och framtida potential hos de befintliga kunderna. Genom modellen Potential Revenue Model identifierar vi var i kundstocken som den verkliga försäljningspotentialen finns. Det gör att du får möjlighet att generera mer intäkter utan att behöva jaga nya kunder.

Bisnodes scoring innebär att vi gör en djupanalys av en utvald kundgrupp. Genom att identifiera vilka kunder som gillar er idag, kan vi bygga en analytisk modell som med hög precision pekar ut vilka som sannolikt kommer att gilla er imorgon. Detsamma gäller att förstå vilka kunder som inte värderar er så högt och därmed vilka det inte är så resurseffektivt att lägga tid på. Vår scoringmodell går ut på att jämföra er kunddata och sedan poängsätta individer utifrån hur sannolikt det är att de ska kunna bli kunder, köpa mer, oftare eller hoppa av. Med utgångspunkt i ert kundregister bygger vi en unik modell för ditt företag. På så sätt får du svar på vilka kunder som är i riskzonen och vilka som har stor potential för kors- och merförsäljning. Scoringen kan också tillämpas på personer som inte finns i er befintliga kundportfölj och kan därigenom vara ett värdefullt verktyg för nyförsäljning. Genom att vår analys går på djupet och värderar detaljerna får du en tydlig vägledning över hur du ska prioritera bland dina kunder och hur du bäst kan skapa nya affärer.

Kunskap om hur stor andel av sina inköp en kund lägger hos ditt företag ger värdefull affärskritisk information. Det ger en tydlig bild av vilken potential som finns i den befintliga kundstocken och kan användas för att bygga effektiva affärsstrategier. Hur mycket kunderna spenderar hos er kompletteras med data om marknaden, hur mycket de köper totalt och hur det fördelas hos olika leverantörer. Genom förståelse för hur mycket kunderna sannolikt köper hos era konkurrenter och därmed skulle kunna köpa hos er, kan du prioritera rätt åtgärder och erbjudande till era befintliga kunder. Analysen visar också på vilka kunder som lägger en stor del av sin totala köpkraft hos er vilket gör det möjligt att säkerställa att den kundrelationen vårdas. Med en total förståelse för andel och lojalitet kan både sälj- och marknadsföringsaktiviteter optimeras och möjliggöra lönsam tillväxt.

Kom igång med Kundanpassad data

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

så vill nystartade företag använda sig av smart data

Att jobba datadrivet är en självklarhet i startup-världen
läs mer