Fastighetsinformation

All fakta om Sveriges fastigheter

Kom igång
checkmark.svg

Hantera risker med tillgång till pålitlig information

checkmark.svg

Kontrollera en fastighet som används som säkerhet vid belåning

checkmark.svg

Verifiera fastighetsinformation inför planering av projekt

Samlad data om 3,5 miljoner fastigheter

Samlad data om 3,5 miljoner fastigheter

All mark i Sverige är indelad i fastigheter som består av ett eller flera avgränsade områden och till fastigheten kan höra till exempel byggnader, skog, vatten och fiske. Det finns totalt 3,5 miljoner fastigheter i Sverige.

Fastighetsindelningen är av stor betydelse i planeringen och utvecklingen av samhället. Den utgör grunden för bland annat folkbokföring, fastighetstaxering och geografiska indelningar. Fastigheter kan också användas som säkerhet vid kreditgivning. Då är det viktigt att ha tillgång till ett rätt och komplett fastighetsregister.

Bisnode ger dig tillgång till fullständig information om alla Sveriges fastigheter och fastighetstyper - i realtid.

Hantera risker vid köp, investeringar och lån

Hantera risker vid köp, investeringar och lån

Undvik förluster med korrekt fastighetsinformation

 • Matcha låneansökningar mot berörda fastigheter och ägare
 • Kontrollera fastigheten vid till exempel försäkringsärenden
 • Koppla en fastighet till verifierad person- och företagsinformation
Planera byggnationer på ett effektivt sätt

Planera byggnationer på ett effektivt sätt

Fastighetsdata ger en rättvisande bild av verkligheten

 • Projektera stadsutveckling med direkt tillgång till information om markreglering, gränspunkter och fastighetsägare.
 • Säkerställ planer på ombyggnationer med verifierad information om fastighetens detaljplan, areal, fastighetsgräns och naturvårdsbestämmelser.
 • Verifiera taxeringsvärde för att kunna värdera en fastighet till exempel inför förvärv.
Nå fastighetsägare med fastighetsdata

Nå fastighetsägare med fastighetsdata

Rikta din information rätt

 • Använd taxeringsvärde för att välja ut relevant grupp i ett geografiskt område.
 • Anpassa budskapet baserat på fastighetstyp.
 • Hitta mer information om området där fastigheten är belägen.
Kundcase

SOS Alarm når personer i nöd med hjälp av data

SOS Alarm tar dagligen emot tusentals samtal där varje sekund kan innebära skillnaden mellan liv och död. För att hjälpen ska nå fram i tid är det avgörande att snabbt lokalisera den som behöver hjälp. Med information från Bisnode kan SOS Alarm agera blixtsnabbt.

Läs mer

Fastighetsinformation vänder sig till företag och för att kunna ta del av den kräver Lantmäteriet en ändamålsprövning. Detta hjälper Bisnode dig med.

Med Bisnodes fastighetstjänster får du ständigt uppdaterad information om:

 • Fastighetsbeteckning
 • Adress med postadress, kommundel och församling
 • Areal
 • Byggnader, skog, vatten, fiske inom fastigheten
 • Taxeringsvärde
 • Lagfaren (nuvarande) och tidigare ägare
 • Nuvarande ägarens köpeskilling
 • Inteckningar och pantbrev
 • Fastighetsgränser
 • Andel i samfällighet och gemensamhetsanläggningar
 • Servitut och rättigheter
 • Planer och bestämmelser
 • Karta över området på och runt fastigheten
 • Koordinater för fastighetens mittpunkt, byggnad, infart och ingång

  

Du kan välja hur mycket information du vill ha i din rapport genom att ladda ner information i tre nivåer; information om ägare, taxeringsinformation eller utökad rapport. Uppgifterna hämtas direkt från Lantmäteriet. På så sätt kan du vara säker på att du alltid har både korrekt och uppdaterad data.

Har du begränsad information om fastigheten kan du förutom via fastighetsbeteckning söka via adress, företags organisationsnummer eller fastighetsnyckel (ett för fastigheten unikt siffer-id). Det är också möjligt att söka via karta.

Vill du ha ett specifik beslutsunderlag men är osäker på bästa sättet att få fram det? På Bisnode arbetar 300 analytiker som är experter på att välja ut rätt data och tolka den utifrån just era behov och affärsutmaningar.

 • Webbportal  

 • Mobilapp för iphone och android 

 • Integrerad uppdatering av egna system

 • CSV-fil 

Kom igång med Fastighetsinformation

Ring oss

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

vi vet hur geodata kan ge dig konkurrensfördelar

Värdefull information skapar nya möjligheter

läs mer