Sök

Master Data Management

Kvalitetsdata i alla affärssystem
Kom igång
check_fat_green.png

Fatta trygga beslut med uppdaterad information i samtliga affärssystem

check_fat_green.png

Effektivisera datahanteringen med kvalitetssäkrad information

check_fat_green.png

Öka intäkterna med hjälp av enklare informationsinhämtning

Kvalitetsdata i samtliga affärssystem

Kvalitetsdata i samtliga affärssystem

Varje dag produceras 16 000 miljarder megabyte data. För individen, samhället och näringslivet är den enorma mängden information både en guldgruva och en utmaning.
En av utmaningarna handlar om att informationen samlas in från en mängd olika källor – det gör att ett företags olika affärssystem och databaser kan innehålla olika och i vissa fall motstridiga uppgifter.

I takt med att de flesta företag blir mer beroende av IT-stöd och dessutom använder sig av flera parallella affärssystem har Master Data Management (MDM) blivit ett allt viktigare begrepp. MDM (hantering av grundinformation) är en metod som säkerställer att all information i alla länkade system utgår från samma grunddata.

Med hjälp av Bisnodes informationslösningar kan du utveckla dina system och processer för Mater Data Management. Du får tillgång till ständigt uppdaterad kvalitetsdata samtidigt som du säkerställer att dina länkade affärssystem innehåller samstämmig information.

Säkerställ korrekt information i samtliga affärssystem

Säkerställ korrekt information i samtliga affärssystem

Ständig tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad data

 • Optimera affärsprocesserna genom att säkra tillgång till samma grundinformation för alla affärsenheter och system.
 • Fatta trygga affärsbeslut med tillgång till ständigt uppdaterad data i era register.
 • Effektivisera ert IT-stöd med kvalitetssäkrad och aktuell data.
Fatta smarta beslut med tillgång till korrekt information

Fatta smarta beslut med tillgång till korrekt information

Löpande tillgång till kvalitetssäkrad marknads-, affärs-, och kreditinformation

 • Anpassa kundupplevelsen genom tillgång till data som fördjupar kundinsikten.
 • Öka träffsäkerheten och nå rätt kunder med individanpassade erbjudanden.
 • Optimera din kundhantering med ständig tillgång till uppdaterad information.
Maximera nyttan av kunddatan med tillgång till expertkunskap

Maximera nyttan av kunddatan med tillgång till expertkunskap

Bisnodes verksamhetskonsulter erbjuder analys och råd

 • Utveckla affären med en fördjupad förståelse av verksamhet och mål baserad på data.
 • Öka konkurrenskraften med tillgång till beslutsunderlag på strategisk, taktisk och operativ nivå.
 • Optimera försäljning och marknadsföring med nya och fler verktyg för att använda data i beslutsunderlagen.

Ett företags kundbas förändras ständigt; nya kunder tillkommer, andra lämnar. Det leder till att kundinformationen riskerar att skilja sig mellan olika register och över tid. Genom att hämta in all väsentlig information genom Bisnode och använda våra lösningar för Master Data Management har du alltid en master-fil som innehåller uppdaterad och korrekt data. Det gör att alla affärsområden kan vara trygga med att deras beslutsunderlag håller hög kvalitet.

Bisnode samlar in, bearbetar och förfinar data från hundratals olika källor. Du kan välja mellan att prenumerera på regelbundna uppdateringar och få filer levererade till dig eller koppla era affärssystem till vårt öppna API för automatiserade uppdateringar. 

De flesta företag har idag tillgång till enorma mängder data men det kan vara svårt att identifiera rätt datapunkter för att hitta svaren på organisationens affärsutmaningar. Bisnodes analytiker kan hjälpa dig att utvinna mer information ur din data och komplettera den med kvalitetsdata för att få en helhetsbild.

De kan också agera process- och verksamhetskonsulter som hjälper till att öka ett företags kommersiella möjligheter, minska kostnaderna och säkerställa compliance när det kommer till datahantering.
Bisnodes konsulter gör analyser för kunder över hela Europa och har lång erfarenhet av att bygga analysmodeller utifrån specifika affärsutmaningar. Det gör att du kan luta dig mot trygga och kvalitetssäkrade beslutsunderlag.

Trenden är tydlig – marknadsföring och försäljning blir allt mer datadrivet. Rätt data vid rätt tidpunkt kan vara avgörande för att lyckas möta kundernas förväntningar, hitta nya intäktskällor och stå sig i konkurrensen. Bisnode erbjuder kvalitetssäkrad information om företag över hela Europa för prospektering, marknadsföring och kommunikation.

Läs mer om lösningar för B2B-marknadsföring

För företag inom B2C har datadriven marknadsföring och försäljning blivit ett sättet att möta marknadens efterfrågan och förväntningar. De företag som är bäst på att skapa relevans i sin kommunikation med kunden är de som erbjuder bäst kundupplevelse. Med tillgång till Bisnodes datakvalitet kan du försäkra dig om att du har korrekt information om dina kunders adresser, företagsengagemang, civilstånd, betalningsförmåga och andra relevanta parametrar.

Läs mer om lösningar för B2C-marknadsföring

Våra API:er gör det möjligt för dig att integrera högkvalitativ information och analysdata från Bisnode i dina egna system. De ger dig möjlighet att ständigt hålla informationen i dina affärssystem uppdaterad. Bisnodes API:er ger dig förutsättningar för att automatisera informationsinhämtningen i ditt dagliga arbete. 

Läs mer om Bisnode API

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet kan vi erbjuda data på global nivå och ge en dynamisk bild av de företag du gör affärer med - eller vill göra affärer med. Utifrån världens största företagsdatabas, får du en tydlig bild av ditt företags kunder, prospects och leverantörer. Få insikter om dina globala affärsrelationer genom bred och djup information om dessa företag och hur de är kopplade till andra bolag genom koncernlänkar. Du får tillgång till affärsinformation för risk och kreditbeslut och dina sälj och marknadsföringsinsatser.

Mästare på Master Data

Bisnode och Dun & Bradstreet skapar högkvalitativ affärsinformation genom att kontinuerligt samla in, förbättra och berika data. Vår data håller hög kvalitet, är pålitlig och konsekvent. Genom Dun & Bradtstreets omfattande DUNSRight ™ processsamlar vi in, aggregerar, kontrollerar och styr data från tusentals källor dagligen, så att du kan använda den för att ta lönsamma beslut för ditt företag.

 

 • Världens största företagsdatabas med 250 miljoner företag
 •  5 miljoner uppdateringar per dag från 30 000 källor
 • Världsledande värderingsmodeller för rating och scoring 

 

Läs mer om D&B D-U-N-S® Number

Läs mer om vårt erbjudande från Dun & Bradstreet

Kom igång med Master Data Management

Vill du att vi kontaktar dig?

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17