Bisnode API

Uppdaterad data i dina egna system

Kom igång
checkmark.svg

Effektivisera informationsinhämtningen med tillgång till extern data i interna system

checkmark.svg

Optimera organisationens arbete med specialanpassat informationsflöde

checkmark.svg

Förbättra interna processer med automatiserad uppdatering av kvalitetssäkrad data

Effektivisera kundresan

Effektivisera kundresan

Lär känna kunden med Bisnodes API:er

Varje dag produceras 16 000 miljarder megabyte data. För ett företag innebär det stora möjligheter att samla information från en mängd olika källor; digitala tjänster som e-handelslösningar och appar, men också från externa datakällor.

Informationen kan ge värdefulla insikter om kunderna, till exempel förändrade konsumtionsmönster, företagens nyckeltal, och kreditrisk förknippad med ett konto. För företagen blir det en utmaning att manuellt hantera mängden data och komplexiteten i informationen.

Genom att använda Bisnodes API-kopplingar får du löpande uppdateringar av kvalitetssäkrad kund- och leverantörsdata i dina egna system. Du sparar tid, säkerställer att du ni fattar beslut på korrekta underlag och minimerar risken för felkällor.

Effektivare processer

Effektivare processer

Integrera Bisnodes data i era egna applikationer

 • Effektivisera informationsinhämtning genom att integrera flera olika datakällor i en och samma applikation.
 • Håll din data uppdaterad med automatiserade bevakningsrutiner.
 • Effektivisera processer genom att integrera relevant data direkt i dina system.
Skapa specialanpassade datalösningar

Skapa specialanpassade datalösningar

Informationsinhämtning med skräddarsydda API:er

 • Säkerställ att era affärskritiska system alltid innehåller uppdaterad och verifierad data.
 • Optimera strategier och policies med tillgång till extern data i realtid.
 • Agera på korrekta beslutsunderlag med koppling mot marknadens mest uppdaterade datakällor.
Optimera affären med realtidsuppdateringar

Optimera affären med realtidsuppdateringar

All relevant data om företag och privatpersoner i hela Europa

 • Minimera riskerna med automatiserad kontroll av kreditvärdigheten hos kunder och leverantörer.
 • Öka merförsäljningen med tillgång uppdaterad och korrekt information om alla kunder.
 • Spara tid genom att tillgängliggöra all väsentlig information på samma ställe för hela organisationen.

Det finns en mängd data du kan få tillgång till via Bisnodes API:er och beroende på komplexitet skiljer sig utvecklingstiden åt. Att till exempel få tillgång till uppdateringar om förändringar i alla företag i Europa direkt i ditt CRM-system tar ungefär 2 dagar att utveckla.

Med API-kopplingen kan din säljkår vara säker på att kontaktinformation, beslutsfattare samt övriga uppgifter om företag och individer alltid är aktuella och din ekonomiavdelning behöver inte längre spendera tid på att leta efter korrekt fakturaadress.

Bisnodes API:er är omfattande och du kan välja de som passar din verksamhet bäst. Till exempel kan du få tillgång till:

 • Personinformation – personnummer, civilstånd, fordonsinnehav, fastighetsägare, notering om avliden
 • Kontaktuppgifter till individer – adress, telefonnummer, mobilnummer, historiska adresser, NIX-registrering
 • Kreditupplysning på individer* - betalningsanmärkningar, inkomsttaxering
 • Företagsengagemang för individer – styrelsemedlemskap, ledande befattning, företagsform, notering om näringsförbud
 • Fastighetsinformation – lagfaren ägare, sålda fastigheter, områdesinformation
 • Fordonsinformation – registrerad ägare, märke och årsmodell, besiktningsperiod
 • Kontaktuppgifter till företag och beslutsfattare
 • Koncerninformation för företag – lokalt och globalt
 • Företagsfusioner, konkurser, likvidationer och avregistrerade bolag
 • Ekonomisk information om företag – kreditrating, bokslut, betalningsanmärkningar, skuldsaldo, firmatecknare
 • Telefonabonnemang – kontaktperson, abonnemangstid, fakturaadress

*särskilda krav ställs och omfrågandekopia skickas

Genom Bisnode API:er kan du säkerställa att informationen om era kunder är korrekt och uppdaterad, men du kan också prospektera nya kunder och nya affärsmöjligheter med hjälp av realtidsuppdateringar om individer och företag i Europa.

Du kan till exempel identifiera nyinflyttade personer i ert geografiska upptagningsområde, nya bolag inom en viss bransch, företag som tar in externt kapital eller öppnar nya filialer. Samtidigt har du även möjlighet att genomföra nödvändiga ekonomiska kontroller för att säkerställa att du prospekterar kunder med god betalningsförmåga.

Våra analytiker och verksamhetskonsulter hjälper er gärna att utveckla och förbättra marknadsföring och försäljning till både nya och befintliga kunder.

Kom igång med Bisnode API

Ring oss för att komma igång

Ring oss för att komma igång

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?