Sök

Trigger Based Marketing

Öka din ROI med automatiserad marknadsföring
Kom igång
check_fat_green.png

Utveckla affären genom att nå kunderna i deras köpfönster

check_fat_green.png

Säkerställ maximal träffsäkerhet med smart användning av data

check_fat_green.png

Effektivisera marknadsföringen tack vare komplett lösning

Avgörande timing

Avgörande timing

En ständig utmaning för alla som arbetar med kommunikation och marknadsföring är att inte bara att nå fram utan även att få mottagaren att uppmärksamma och ta till sig budskapet. Med syftet att driva konvertering och öka försäljningen blir tidpunkten för en kampanj oerhört viktig. Att rikta sitt erbjudande till kunden i precis det ögonblick hen är benägen att köpa, kan vara helt avgörande för affären.

Trigger Based Marketing är ett koncept utvecklat för att marknadsförare ska kunna optimera sin kommunikation och sina säljaktiviteter. Bisnodes Trigger Based Marketing gör just det. Men vår erfarenhet har visat att det inte är denna händelsestyrda marknadsföring i sig som är en utmaning. Det är hanteringen, genomförandet och insikterna som kräver allt från tid och kunskap till tekniska lösningar och tillgång till relevant data. Därför erbjuder vi dig en lösning som säkerställer kvalitet genom hela processen med målgruppsurval, säkrad datakvalitet, genomförande samt uppföljning. På så sätt kan du nå kunderna vid precis rätt tidpunkt, uppnå en högre effekt och öka din ROI. 

Identifiera händelser och öka din ROI

Identifiera händelser och öka din ROI

Säkerställ bättre resultat med Bisnodes Trigger Based Marketing

  • Öka lönsamheten tack vare att du når kunderna när de är redo att köpa, det vill säga vid relevanta händelser.
  • Uppnå en större effekt av kampanjerna genom att du får ett större värde på dina investeringar.
  • Var säker på att du uppnår önskade mål genom att du kontinuerligt får en responsanalys på kampanjen.
Stärk marknadsföringen med automatiserad helhetslösning

Stärk marknadsföringen med automatiserad helhetslösning

Kvalitetssäkra processen med Bisnodes Trigger Based Marketing

  • Öka träffsäkerheten tack vare att den händelsestyrda marknadsföringen grundar sig på uppdaterad och högkvalitativ data.
  • Fokusera dina resurser på det du gör bäst och låt Bisnode ta ansvar för hela processen från målgruppsurval, produktion, distribution och uppföljning av kampanjen.
  • Effektivisera din marknadsföring och säkra kvaliteten med helt automatiserade processer.

Den grundläggande idén med Trigger Based Marketing är att du ska kunna kommunicera med dina kunder och prospekt i det läge då intresset för dina erbjudanden är som störst. Dessa tillfällen eller händelser (Triggers) identifieras med hjälp av uppdaterad och kvalitativ data som Bisnode tillhandahåller. För att du ska kunna optimera ditt arbete och uppnå störst effekt har vi tagit fram en lösning som innebär att vi tar ansvarar för alla delar i denna marknadsföringsprocess. Genom att kommunikationen dessutom automatiseras uppnår du en värdefull resurseffektivitet och kan känna dig trygg i att utförandet är troget varumärket. Övergripande centrala riktlinjer och strategier blir applicerbara på lokal nivå med relevanta erbjudanden för varje specifik kund. Att bemästra denna typ av marknadsföring gör att du kan öka din ROI avsevärt jämfört med traditionell sådan.

I Bisnodes lösning för Trigger Based Marketing ingår bland annat följande:

Målgruppsurval

Vi identifierar löpande den mest intressanta målgruppen för ditt företag. Med hjälp av en mängd selekteringsvariabler kan vi säkra ett relevant målgruppsurval.

Säkrad datakvalitet

Vi går kontinuerligt igenom er data för att säkerställa att den stämmer och kompletterar den med Bisnodes. Våra databaser uppdateras ständigt mot officiella källor.

Genomförande

Vi tar ansvar för utförandet så som exempelvis tryck samt distribution av kampanjenheter. Du bestämmer vilket erbjudande som gäller och därefter automatiseras genomförandet.

Uppföljning

Bisnode analyserar resultatet med hjälp av så kallade responsanalyser. På så sätt vet du precis hur många som fick utskicket och agerade samt vad det kostade och vad det gav för intäkter. Dessa insikter får du tillgång till på ett effektivt sätt i den överskådliga aktivitetsportalen.

Ett av de områden inom Trigger Based Marketing där Bisnode redan har bevisad erfarenhet och hjälpt kunderna att nå hög effekt, är fordonsbranschen. Här finns flera tydliga händelser (triggers) där verkstäder, bilbesiktningsföretag och företag som erbjuder tillbehör och reservdelar, kan erbjuda sina tjänster och produkter till fordonsägare just när de är som mest intresserade.

Ett exempel: Bisnode erbjuder aktörer i dessa branscher att kommunicera med fordonsägare i samband med kontrollbesiktning. För verkstaden och företaget som säljer tillbehör och reservdelar, innebär det en gyllene möjlighet att bjuda in fordonsägare på ”förkontroll” inför en kommande besiktning eller att erbjuda byte av delar som man vet att den aktuella bilmodellen ofta får underkänt för i besiktningen.

 

Kom igång med Trigger Based Marketing

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

vi vet när det är dags att anställa en marketing technologist

Datadriven marknadsföring öppnar för nya möjligheter
läs mer