Sök

Datakvalitet Marketing Automation

Möjliggör individanpassad marknadsföring
KOM IGÅNG
check_fat_green.png

Effektivisera leadsprocessen med kvalitetssäkrad information i dina system

check_fat_green.png

Öka lönsamheten genom optimering av din marketing automation

check_fat_green.png

Säkra tillgången till korrekt data med automatiserade uppdateringar

Optimera risker och undvik kreditförluster

Skräddarsydd information som når en potentiell kund vid rätt tillfälle har blivit allt viktigare för marknads- och säljintensiva företag som strävar efter att öka konverteringen på sina kunder och kundämnen. Marketing automation har blivit ett viktigt och användbart verktyg i marknadsförarens verktygslåda.

Många aktörer inom framför allt e-handel har anammat principer för marketing automation och arbetar idag strukturerat med de digitala spår som kunderna lämnar efter sig online. Men vad många glömmer är potentialen som uppstår när man kopplar samman den digitala informationen om kunderna och deras köpbeteende online med information om konsumenternas fysiska jag.

Med Bisnodes lösningar kan du stärka era insatser inom marketing automation genom att komplettera och berika er kunddata med kvalitetssäkrad data. Det skapar både konkurrensfördelar och nya möjligheter att växa och utvecklas.

Gör lönsammare affärer med hjälp av heltäckande information

Gör lönsammare affärer med hjälp av heltäckande information

Tillgång till komplett marknads-, affärs-, och kreditinformation

 • Få en komplett bild av kunden genom att kombinera din kunddata med offentlig data och analysmodeller.
 • Ta fram riktade erbjudanden med tillgång till global företagsdata och nordisk personinformation.
 • Identifiera rätt företagskunder med realtidsuppdaterad kreditinformation.
Förbättra konverteringen med mer effektiv marknadsföring

Förbättra konverteringen med mer effektiv marknadsföring

Kunskap om kunderna utvecklar marketing automation-processen

 • Utveckla ert kampanjarbete med relevant kommunikation baserat på specifika händelser (triggers).
 • Öka sannolikheten för avslut med erbjudanden anpassade till mottagarens behov och köpmönster.
 • Få bättre tajming i säljprocessen med analys av målgruppens köpfönster. 
Frigör tid genom att integrera ditt system med Bisnodes API:er

Frigör tid genom att integrera ditt system med Bisnodes API:er

Automatiserad tillgång till information i interna system

 • Säkerställ att ni alltid agerar på uppdaterad och verifierad data med automatiserade bevakningsrutiner.
 • Optimera åtkomst till information genom att integrera externa datakällor i en och samma applikation.
 • Effektivisera interna processer genom att integrera relevant data direkt i dina system.

 

Bisnode har tillgång till marknadens mest heltäckande affärs-, marknads-, och kreditinformation. Hos oss får du tillgång till all information du behöver om:
• Företag
• Personer
• Fastigheter
• Fordon

Läs mer om att berika din data 

De flesta företag har idag tillgång till stora mängder data och det kan vara svårt att identifiera rätt datapunkter för att hitta svaren på organisationens affärsutmaningar. Bisnodes analytiker kan hjälpa dig att utvinna mer information ur din data och komplettera den med korrekt kvalitetsdata för att få en komplett bild av dina kunder.
De kan också agera process- och verksamhetskonsulter som hjälper till att öka ett företags kommersiella möjligheter, minska kostnaderna och säkerställa compliance när det kommer till datahantering.

Bisnodes konsulter gör analyser för kunder över hela Europa och har lång erfarenhet av att bygga analysmodeller utifrån specifika affärsutmaningar. Det gör att du kan luta dig mot trygga och kvalitetssäkrade beslutsunderlag.

Information är en färskvara. Varje dag förändras förutsättningarna på grund av att personer flyttar, byter namn, gifter sig, avlider, utvandrar, får skyddad identitet eller byter telefonnummer. Bisnode erbjuder tjänster där dessa förändringar kan användas för att skapa triggers i ert marketing automation-system.

Varje dag går företag i konkurs, flyttar eller byter namn och befattningshavare. Bisnode erbjuder tjänster där alla relevanta förändringar omsätts i anpassade notifieringar som kan användas för att skapa triggers i ert marketing automation-system.

Med hjälp av data kan du ta reda på vilka händelser som föregår ett köp av era produkter eller tjänster. Det kan handla om att någon köper ett nytt hus, blir förälder eller att företag tar in externt kapital, öppnar en ny filial eller byter VD.

Det handlar om information som vi på Bisnode kan använda för att hjälpa er att effektivisera och automatisera era marknadsföringsinsatser. Med hjälp prediktiv analys kan vi identifiera vilka av era kunder som är mest troliga att göra ett inköp inom en viss tidsperiod. Det gör att du kan kommunicera med dina kunder samtidigt som behovet uppstår.

 Läs mer om Trigger Based Marketing

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet kan vi hjälpa dig oavsett var i världen dina kunder, leverantörer och samarbetspartners befinner sig. 

Dun & Bradstreet ger dig möjligheten att verifiera och komplettera din affärsinformation mot ett register på 265 miljoner företag som uppdateras från 30 000 källor. Du får tillgång till: 

 • Uppdaterade adresser, telefonnummer, beslutsfattare 
 • Kännedom om dubbletter och inaktiva företag 
 • Kunskap om tex globala ägarstrukturer, koncerntillhörighet och kreditvärdighet  

Bisnode erbjuder nordiska lösningar som ger dig direkt tillgång till personinformation inom hela Norden. Du når uppdaterad och korrekt information om personnummer, födelsedatum, namn, adress och telefonnummer för 25 miljoner privatpersoner i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Kom igång med Datakvalitet Marketing Automation

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

vi vet vad din kunds nästa köp blir

Prediktiv analys förutser kundernas köpfönster
Läs mer