Sök

Automatiserad riskhantering

Skapa trygga affärer med effektiviserade kreditbeslut
Kom igång
check_fat_green.png

Optimera dina kreditbeslut med korrekt information

check_fat_green.png

Undvik kreditförluster tack vare löpande bevakning

check_fat_green.png

Utveckla affären med hjälp av säkrad regelefterlevnad

Effektivisera hanteringen med automatiserade beslut

Effektivisera hanteringen med automatiserade beslut

Optimera risken och förbättra relationerna

 • Acceptera fler kunder med realtidsbeslut baserade på er kreditpolicy.
 • Frigör resurser tack vare möjligheten att delegera kreditprocessen i organisationen.
 • Gör kvalitativa bedömningar tack vare konsekvent underbyggda kreditbeslut.
Utmaningar och möjligheter

Utmaningar och möjligheter

Stor rörlighet och snabba förändringar är en del av företags vardag. Nya förutsättningar kan påverka förmågan att fullfölja sina åtaganden men även möjligheten att ta tillvara på ny potential. Alla ändringar, allt från de som ibland är väldigt små till de som ibland kan påverka en affärsrelation fundamentalt, sätter sina spår i kunddatabasen. Utmaningen ligger i att förstå effekten de har på dina affärer men också att kunna agera på dem i tid, istället för att reagera på dem när det kanske är för sent. Vad kan inverka negativt och vad kan leda till förluster? Finns det indikationer på bedräglig verksamhet? Och vad skulle dessutom kunna vara positivt och bidra till utökade affärer? Lika mycket som förändringar kan leda till ökad risk, lika mycket kan de innebära en helt ny potential för ditt företag. Men det krävs att du kan agera snabbt och effektivt.

Bisnodes automatiserade riskhantering ger dig koll på vad som sker och signalerar när något viktigt händer, så att du enkelt och flexibelt kan göra rätt val i tid. Dessutom ger vi dig möjligheten att säkerställa att du alltid gör affärer med rätt kunder och leverantörer. På så sätt kan du skapa en flexibel hantering, optimera din risk samt utveckla både dina kundrelationer och din affär.

Få full kontroll med löpande kreditbevakning

Få full kontroll med löpande kreditbevakning

Ta trygga, välgrundade och automatiserade beslut

 • Undvik kreditförluster med hjälp av tidiga varningssignaler när det sker förändringar.
 • Optimera risken genom ständigt relevanta och uppdaterade beslutsunderlag.
 • Utveckla affären tack vare möjligheten att skapa flexibilitet i kreditprocessen.
Säkra dina affärer genom compliance

Säkra dina affärer genom compliance

Minska risken för förluster och öka möjligheten för vinst

 • Få koll på kunder och leverantörer genom effektiv screening efter PEP och slagningar mot sanktionslistor.
 • Säkerställ god kundkännedom med hjälp av korrekt information och integrerad realtidsscreening.
 • Skapa förutsättningar för redovisning samt spårbarhet av beslut och slagningar med hjälp av arkiveringsrutinen.
Kundcase

Automatiserade kreditbeslut sparade både tid och pengar

För finska crowdfundingbolaget Fellow Finance blev automatiserade kreditprövningar en lyckad satsning som ledde till både fler och mer solida kunder.

Läs mer

Med Bisnodes lösningar vet du när något händer och när det är dags att agera. Genom att kreditbevakningen är helt automatiserad kan du vara säker på att du hela tiden får uppdaterad information. Det förenklar inte bara ditt arbete utan säkerställer också en unik precision i dina beslut.

Bisnode tillhandhåller data om:

 • Konkurser
 • Fusioner och likvidationer
 • Avregistrerade företag
 • Betalningsanmärkningar och skuldsaldo
 • Ratingförändringar
 • Betalningsindex
 • Styrelseändringar
 • Nya bokslut
 • Namnändringar
 • Adressändringar 

Med Bisnodes lösningar bestämmer du själv vilka kunder och leverantörer som ska hamna på din bevakning. Tack vare att den är automatiserad får du dessutom löpande koll och uppdateringar på de du har valt och som är intressanta för dig. Då bevakningen utgår från er kreditpolicy blir dina beslut inte bara effektiva utan också relevanta och korrekta för din verksamhet. På så sätt undviker du risken att missa viktiga och affärskritiska händelseförändringar.

Här finns möjlighet att välja om informationen ska levereras via FTP eller webbservice samt om den ska presenteras i ett kundkort eller på aggregerad nivå. Dessutom kan du få alla händelser distribuerade via e-post. Bisnode anpassar lösningen utifrån vad som är optimalt för din verksamhet och vad som tillför mest värde för ditt företag.

Läs mer om kreditbevakning

Med Bisnodes lösningar kan du integrera riskbeslut samt screening av PEP och slagningar mot sanktionslistor i era egna system. Du kan då identifiera era kunder utifrån dessa parametrar och kontrollera deras kreditvärdighet inom ramen för samma process. På så sätt blir screening och riskoptimering en naturlig del av registreringen av nya kunder men kan också användas för daglig kontroll av den befintliga kundportföljen.

Läs mer om Compliance 

Läs mer om automatiserade kreditbeslut

Bisnode har skapat lösningar för bedrägeriprevention så att du ska kunna minska risken för att acceptera bedragare som kunder. Tack vare mångårig erfarenhet av att identifiera tidigare kreditförluster och att undvika framtida orsakade av bedrägerier, kan vi hjälpa dig att spara pengar. Då återkommande mönster är en central del i många bedrägerier är mönsterigenkänning och dessutom nätverksanalys några av grunderna i våra lösningar. Genom våra dynamiska regelverk varnas du för dem som det kan vara intressant att utreda innan en affärsrelation inleds. Vi identifierar företag och styrelsemedlemmar med hög risk genom att exempelvis analysera olika beteendemönster hos bolag och deras styrelse.

Bisnode erbjuder

 • Bedömning av nya affärsrelationer utifrån bedrägeriindikatorer.
 • Identifiering av riskbeteenden i er nuvarande kundportfölj.
 • Rådgivning kring risk, penningtvätt och bedrägerier.

Om du gör internationella affärer hjälper Bisnode dig att säkerställa att du har relevant information för att ta rätt beslut. Genom tillgång till global data i era befintliga system har du på ett enkelt sätt möjlighet att optimera dina finansiella risker. Med ständigt uppdaterad och korrekt information ökar du effektiviteten och säkerheten i dina beslut.

Genom vårt samarbete med Dun & Bradstreet kan vi erbjuda dig D&B Data Integration Toolkit som ger dig möjlighet att automatisera dina affärsprocesser. Du får global data integrerad direkt i era system och i era applikationer, oavsett IT-miljö. På så sätt får du tillgång till den affärsinformation du behöver på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om D&B Data Integration Toolkit

Kom igång med Automatiserad riskhantering

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?