Finansiell riskbedömning för kommuner

Boka din plats

Praktisk information

Datum och tid: 4/12 klockan 9.00-9.45

Kursledare: August Molin

Kostnad: Kostnadsfritt

Utbildningsverktyg: Zoom

Frågor: Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@bisnode.com

Minska risken och undvik oseriösa entreprenörer

Kommunal sektor är ofta utsatt för stora långsiktiga risker. Lär dig fånga upp varningssignaler och identifiera risker och utmaningar i god tid.

Oavsett om du arbetar inom näringsliv eller bygglov. Är ansvarig för skola, vård eller omsorg. Upphandlar entreprenörer till infrastrukturprojekt, renoveringar, städning, material till skola, vård eller omsorg eller kanske helt enkelt sitter i kommunens styrelse tar du ofta viktiga beslut i frågor som påverkar många medborgare i kommunen. 

Vikten av rätt information

Riskerna är många men med rätt information kan man undvika många fallgropar och i tid fånga upp varningssignaler för att ha möjlighet att parera och i god tid planera för att ta sig igenom annars oförutsägbara händelser. 

Även om riskbedömning är ett brett begrepp så ställs många som arbetar på en kommun inför frågan gång på gång, kanske ibland helt utan att reflektera över att det är just frågan om finansiell långsiktighet man står inför. Mycket är beroende av att olika samarbetspartners levererar vad de lovat.

 

Det här kan hända under tiden ett samarbete pågår...

  • En stor arbetsgivare kan plötsligt börja gå dåligt
  • Ett av städbolagen betalar inte sina arbetsgivaravgifter
  • Entreprenören som renoverar skolan under sommarlovet går i konkurs
  • En privat aktör inom barnomsorg går i konkurs och nu behöver man hitta nya platser till 70 barn
  • Företaget som exploaterat mark för bygge av flerbostadshus i kommunen går dåligt och nu finns det risk för att bygget blir stillastående

 

Mindre risk med rätt metod

Dun & Bradstreet bjuder därför in till en utbildning om vilka metoder man kan använda för att undvika onödiga risker för att kunna lägga upp långsiktiga strategier för kommunens välmående. 

 

Boka din plats