Whitepaper

Setting your data in motion

Masterdata är en konstant utmaning. Ta reda på varför flödet av data inom ett företag är viktigt.

Fyll i dina uppgifter och ladda ner ditt whitepaper

Studie om Masterdata från Dun&Bradstreet

Masterdata är en konstant utmaning i de flesta branscher och företag. Och desto större företaget är, desto fler ingångar och variabler måste hanteras.

Fördelen med Masterdata är att den möjliggör en konstant rörlighet av information, insikter, analyser och kunskap genom hela företaget.  Utan detta dataflöde blir aktiviteter isolerade från varandra istället för att stötta varandra.

Studien innehåller bland annat:  

  • Introduktion
  • Företagssystem för att hantera företagsdata
  • Vision och verklighet
  • Rader och kolumner
  • Sammanfattning 


Språk:
 Engelska 
Antal sidor: