Whitepaper

Driving growth with customer data management

Fyll i dina uppgifter och ladda ner ditt whitepaper

Framgångsrik marknadsföring är beroende av företagets relation med kunder och prospekts

Studien från Dun&Bradstreet visar att det bästa sättet att få företag att växa är att förbättra deras datamognad.

Datamognad kan förklaras som ett mått på i vilken utsträckning som en organisation hanterar sin data på ett strategiskt sätt, omvandlar information till insikt och så småningom gör det till kunskap som används för att möjliggöra företagsmål.

Studien innehåller:

  • Vad är datamognad?
  • Data: förutsättningen för att driva intäkter
  • Framgångsfaktorer
  • Insikter från D&B-kunder
  • Ekonomiska konsekvenser
  • 7 steg hur du når datamognad
  • Sammanfattning


Språk:
 Engelska