Öppna data = innovation

Så vill företagen att tillgängligheten av data förändras

Fyll i dina uppgifter och ladda ner ditt whitepaper

Läs hela studien om öppna data

Bisnode har gjort en studie som syftar till att öka förståelsen och viljan till samarbete mellan dataägare och dataanvändare. 

Alla är överens om att mer data behöver bli fri att användas och att dataägarna, som ofta är myndigheter, bör ta bort onödiga avgifter.

Många företag känner sig direkt motarbetade av myndigheterna som måste få ökade insikter i företagens utmaningar och behov. De behöver helt enkelt bättre förståelse för vad företagen kan åstadkomma med hjälp av data.

Vi hoppas att denna undersöknings resultat ska leda till just en ökad förståelse mellan parterna och även ett ökat samarbete mellan myndigheter och näringsliv. 

Studien omfattar bland annat:

  • Öppna data - nulägesanalys.
  • Företagens största utmaningar och behov.
  • Så kan företagen driva på utvecklingen.
  • Så kan regeringen hjälpa företagen.

Studien har genomförts med stöd av Vinnova.