Ta reda på effekten av vad dina kunder tycker om dig

Fyll i dina uppgifter och ladda ner ditt white paper

Customer Experience Management- Kundnöjdhet som skapar lönsamhet

Många företag arbetar redan idag med att förbättra sin kundnöjdhet. Men det finns en stor variation vad gäller nivå och tillvägagångssätt. För att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig anser Bisnode att företag behöver höja sin ambitionsnivå och dessutom säkerställa att kundnöjdheten kopplas till det finansiella resultatet. Genom effektiv Customer Experience Management (CX) får du snabba och tillförlitliga svar vilket gör att du kan agera i tid för att skapa träffsäker förändring och ökad kundnöjdhet. På det sättet kan du åstadkomma en direkt effekt på försäljningen. 

  • Nuläge- företag mäter ofta kundupplevelsen. Men mäter du den i realtid, automatiserat och med en tydlig koppling till de finansiella resultaten? 
  • Kundnöjdhet- effekten på det finansiella resultatet. Vilka resultat kan du uppnå genom effektivt CX-arbete? 
  • Customer Experience Management- så fungerar det i praktiken. Har du förutsättningarna att sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt varje dag?