White  Paper

Prediktiva modeller ger dig koll på framtiden

Fyll i dina uppgifter och ladda ner ditt whitepaper

Prediktiva modeller i en föränderlig värld

För att inte försvinna på en föränderlig marknad måste företag försöka förutspå vad morgondagens konsumenter kommer vilja ha. Det gäller att tidigt tolka informationsströmmar och upptäcka trendbrott och förändrat konsumtionsbeteende. Med rätt data kan du göra mer träffsäkra prognoser. 

  • Utmaningar- omvärlden förändras i en allt snabbare takt. Vad behöver du förstå för att säkra din plats på marknaden? 
  • Vikten av rätt data- vågar du ta med trender i dina prediktiva modeller kommer du att få ett försprång gentemot dina konkurrenter. Vilken data använder du idag? 
  • Den prediktiva modellen- genom att kartlägga och klassificera olika typer av data kan du göra säkrare prognoser. Har du koll på vilken information som är affärskritisk för ditt företag?