Artiklar Smarta beslut

Verklig huvudman – så funkar det

Med nya penningtvättslagen kom kravet att hundratusentals svenska företag skulle anmäla sin verkliga huvudman till ett nytt register innan 1 februari 2018. Men hur anmäler man sig? Och vilka företag kommer att använda det nya registret? Bisnodes Erica Olivius förklarar.

Ny lagstiftning med nya krav på kundkännedom och obligatorisk anmälan till ett helt nytt register. Det är lätt att känna sig förvirrad över den nya penningtvättslagen och kravet på att företag och föreningar ska anmäla sina verkliga huvudmän till Bolagsverket.

Men lugn, bara lugn. Vi reder ut alla nya begrepp – och vi tar det från början.

Anmäla verklig huvudman

Det var den 1 augusti som den nya och skärpta penningtvättslagen trädde i kraft i Sverige, vilket i sin tur var ett led i EU:s arbete med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. En del av EU-direktivet handlar om att alla medlemsländer måste ha ett register över den eller dem som ytterst äger eller kontrollerar ett företag – det vill säga företagets verkliga huvudman.

Det är därför som alla svenska företag och föreningar (med få några undantag som vi kommer till lite senare) måste anmäla sin verkliga huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Redan nu går det att göra en anmälan till det nya registret på Bolagsverkets hemsida och eftersom det varken är krångligt eller tidskrävande att registrera sig finns det inget att vänta på, enligt Bisnodes expert Erica Olivius.

– Det är lika bra att få det gjort med en gång. Affärer mellan företag bygger på förtroende. Genom att vara ett företag som har ordning och reda på sina papper, följer myndigheters instruktioner och registrerar verklig huvudman i god tid, så blir det lättare att göra nya affärer och därigenom växa, säger Erica Olivius, product manager på Bisnode.

Skärpta krav på kundkännedom - KYC

För så kallade verksamhetsutövare – exempelvis banker, revisionsbyråer och andra företag inom den finansiella sektorn – innebär den nya penningtvättslagen också skärpta krav på kundkännedom, så kallad KYC (Know Your Customer).

Dessa företag måste enligt lagen skärpa rutinerna och i ännu högre grad kontrollera sina kunders identitet och varifrån kundernas pengar kommer. För verksamhetsutövare kommer registret över verklig huvudman på sikt bli ett verktyg som gör det lättare att kontrollera vem som står bakom ett företag – en process som Bisnode hoppas förenkla ytterligare.

– De nya kraven på extra kontroller kostar mycket pengar eftersom de ofta kräver manuell utredning. Företagen vill såklart effektivisera kontrollerna och vi på Bisnode arbetar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster för att hjälpa våra kunder i den processen. Därför undersöker vi möjligheten att integrera Bolagsverkets register över verkliga huvudmän i vår tjänst InfoTorg under 2018, säger Erica Olivius.

”Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla våra tjänster för att hjälpa våra kunder. Därför undersöker och planerar vi att integrera Bolagsverkets register över verkliga huvudmän i vår tjänst InfoTorg under 2018”.

Erica Olivius, Product Manager på Bisnode

 

Verklig huvudman med Bisnode

Verklig huvudman med Bisnode

Bisnode planerar att bygga tjänster kring registret över verklig huvudman under 2018. Förutom kontroll av verklig huvudman i InfoTorg erbjuder Bisnode redan idag nya funktioner som gör det enklare för företagen att uppnå kundkännedom, så kallad KYC (Know Your Customer) och dokumentation av resultatet. 

5 frågor om verklig huvudman 

Bisnodes expert Erica Olivius ger svaren på de viktigaste frågorna om det nya registret.

Hur anmäler jag verklig huvudman?

Anmälan om verklig huvudman gör du på Bolagsverkets hemsida. Anmälan ska vara inne senast 1 februari 2018. Däremot ska nya företag som registrerats från och med 1 augusti 2017 (dagen då nya penningtvättslagen började gälla) skicka in sin anmälan inom fyra veckor från registrering.

Anmälan är kostnadsfri till och med 1 februari 2018, därefter kommer det att kosta 250 kronor att göra anmälan.

Vilka måste anmäla verklig huvudman?

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket – totalt handlar det om omkring 800 000 företag och föreningar verksamma i Sverige. Det finns dock några undantag, exempelvis behöver dessa inte registrera sig:

 • Börsnoterade aktiebolag
 • Enkla bolag
 • Enskilda näringsidkare
 • Staten, landsting och kommuner
 • Juridiska personer där det offentliga har ett bestämmande inflytande
 • Ideella föreningar som inte har någon verklig huvudman
 • Dödsbon och konkursbon

Hur vet jag vem som är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den person, eller de personer, som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening. Det kan till exempel innebära personer som…

… har mer än 25 procent av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap.
… har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

För att ta reda på vem/vilka som är verklig huvudman kan du kontrollera företagets aktiebok, röstlängden och bolagsordningen. I vissa fall kan verklig huvudman saknas, eller inte kunna fastställas. Även detta ska anmälas till Bolagsverket (förutsatt att företaget omfattas av anmälningsplikten).

Du kan läsa mer om hur du tar reda på vem/vilka som är verklig huvudman på Bolagsverkets hemsida.

Vad ska min anmälan om verklig huvudman innehålla?

Anmälan om verklig huvudman ska innehålla:

 • organisationsnummer och företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verklige huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen - exempelvis genom att äga aktier - samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Vad finns det för krav på dokumentation?

De företag som omfattas av anmälningsplikten är skyldiga att ha tillförlitliga uppgifter om vem som är verklig huvudman och om arten och omfattningen av personen/personernas intresse i företaget. Du måste också dokumentera uppgifterna och den utredning som gjorts för att bedöma vem som är verklig huvudman. På begäran från myndighet eller vissa verksamhetsutövare ska företaget lämna ut denna dokumentation.

De företag som har särskilda krav på kundkännedom ska också kunna bevisa att de gjort de kontroller som krävs för full kundkännedom ifall Finanspolisens begär det. Den dokumentationen genereras automatiskt när du gör kontrollerna genom Bisnodes InfoTorg och är lätt att skriva ut och arkivera.

bisnode Expert

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights