Analys Artiklar

Undersökningen bakom Framgångsföretagen

05 dec 2018

Bisnode har avslöjat fem framgångsrecept bakom Sveriges mest framgångsrika företag. Så här gick undersökningen till.

Hur har Sveriges bästa företag lyckats bli så framgångsrika?

Den frågan har Bisnode velat besvara genom en undersökning där Sveriges vassaste företag fått berätta om strategierna bakom framgången. Företagen som tillfrågats är de två procent som presterar i topp: superföretagen från år 2017 och 2018 samt företag som ligger nära gränsen att bli superföretag. Totalt svarade 1 011 bolag på webbenkäten.

– Vi har frågat hur företagen prioriterar och vad de anser är viktigt för deras framgång nu och i framtiden, berättar Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

Företagen fick också svara på frågor om hur de jobbar internt. Frågorna har formulerats som helt vanliga enkätfrågor.
– Vi har arbetat fram ett så brett frågebatteri som möjligt för att få med olika aspekter av ett företags interna prioriteringar, hur man förhåller sig till kunder och marknader, personal, och hur man ser på innovation. Vi försöker täcka in olika områden och vilken kapacitet man har på dessa områden, förklarar Per Weidenman.

Hittade fem kluster

Med hjälp av statistisk metodik har Bisnode sedan vägt samman svaren och omvandlat dem till tio framgångsfaktorer. I nästa steg har analytikerna identifierat företag som prioriterar ungefär samma saker.
– Då har det utkristalliserat sig fem kluster av företag som använder liknande strategier, säger Per Weidenman.
Det är fjortonde året i rad som Bisnode och Veckans Affärer listar superföretagen, och andra gången som webbenkäten genomförs. Förra gången var 2015.

– Vi vill lyfta fram de goda exemplen i näringslivet och visa vilken kraft de är i vårt samhälle. Dessa företag skapar resurser och möjligheter som kommer hela samhället till godo på ett fantastiskt sätt, säger Per Weidenman.

Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt. Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter.

Vill du att vi kontaktar dig