Risk & Credit Credit Information Credit Risk Management Business Data Smarta beslut

Keep on trading!

03 apr 2020

Att stötta samhället genom att möjliggöra handel under Covid-19 kräver förtroende och data i realtid.

Covid-19 är här – just nu och inom en överskådlig framtid. Människor kommer att återhämta sig och våra samhällen kommer att behöva återhämta sig – snabbt.

Data- och analysföretag har en viktig roll att spela i denna återhämtning. Tillsammans måste vi ta vårt ansvar för att hjälpa samhället att gå vidare. Behovet av uppdaterad kreditdata i realtid är viktigare än någonsin. Vi måste aktivera handeln – inte hindra den – och ett sätt framåt är att använda kreditvärdering.

Kreditriskmodeller är mycket mer än historia
En vanlig missuppfattning är att kreditriskmodeller endast bygger på historisk data. Naturligtvis är denna data fortfarande giltig; företag med en solid ekonomi har en större sannolikhet att överleva effekten av Covid-19. Men kreditriskriskmodeller är mycket mer än historia. Ta dessa exempel: Var 15:e sekund förändras betalningsbeteendet, varje minut registreras en betalningsanmälan, var femte minut misslyckas ett företag – men ett annat startas och var 15:e minut byter ett företag ägandet.

Dun & Bradstreet har i flera år samlat in den här typen av aktuell betalningsinformation från tusentals företag – ett mått på verkligt betalningsbeteende, baserat på faktisk och icke-offentlig betalningsinformation. Vi fortsätter att ta vårt ansvar och ge dig tillgång till all denna information, oavsett vad. Så länge du lovar att använda den för att möjliggöra handel och inte hindra den.

 

Kreditriskmodeller baserade på data, inte magkänsla 

Kreditriskmodeller är de bästa prediktorerna för potentiella konkurser eller brott, även vid mer osäkra tidpunkter då risknivån är högre än vanligt. Företag med låg risk och god ekonomi är mycket mer benägna att klara av effekten av en kris.

Vi följer utvecklingen av Covid-19 och hur det påverkar affärsmiljön och mer specifikt riskbedömning.

Vår strategi är som alltid datadriven och vi väntar innan vi gör några justeringar tills verklig data blir tillgänglig. Vi förblir tveksamma inför att justera poäng manuellt eftersom vi kan påskynda nedgången snarare än att hantera risken. Med andra ord låter vi inte magkänslan styra huruvida vi ska höja risknivån.

Vi övervakar också situationen dagligen, efter bransch och marknad, och vi arbetar mycket nära vår globala partner, Dun & Bradstreet.
 
Våra tjänster inom kreditupplysning 
Hur stor är risken att din nya affärspartner går i konkurs? Bisnodes tjänster inom kreditupplysning hjälper dig att se det innan det är för sent – för både lokala och globala företag, tillgängliga både som webbtjänst och API.
Kolla in våra lösningar här