Artiklar Smart data Analys

Det vanligaste misstaget företag gör med kunddata när de vill öka försäljningen

En avgörande faktor för hur framgångsrik er försäljning kommer att vara de kommande 12 månaderna är om ni jobbar med rätt kunddata i er marknadsföring. Om du är osäker på hur det ligger till kan du kan enkelt testa genom att ställa frågan om ni använt er av rapporter eller prognoser som underlag när ni bearbetat er marknad för att öka försäljningen. Men då gäller det att ha koll på vad skillnaden egentligen är. Vet du?

Låt oss förklara med följande scenario. Du längtar efter sol och bestämmer dig att att köpa en weekend-resa till en stad i Europa. Men var hittar du solen i helgen? För att lista ut var solchansen är störst kan du gå tillväga på olika sätt. En väg är att ta reda på vilka storstäder som hade sol igår, och kanske även kolla i statistiken hur många soltimmar olika städer brukar ha den här tiden på året, innan du köper flygbiljetten. Då använder du dig av rapporter, i det här fallet väderleksrapporter. Det är trött data.

En annan väg är att använda sig av väderleksprognoser. Då kan du få reda på att ett stort regnoväder är på väg in från Atlanten, och väntas nå Frankrike och Spanien i helgen. Där har du smart data. Kanske gör du nu valet att istället åka till Prag eftersom ett högtryck växer fram över hela Östeuropa. 

De trötta rapporterna har sin lockelse i att de är 100-procent korrekta (oftast), men bara när blicken är vänd bakåt i tiden. De återspeglar det som har varit, fram till idag. Prognoser blickar framåt, och då ligger det i sakens natur att de slår fel ibland eftersom det inte finns mätdata från framtiden, men ändå är de mycket träffsäkrare än rapporter eftersom de har ett större perspektiv och bygger på kvalificerade analyser av långt fler påverkande variabler.

Optimize your marketing and sales efforts by using quality data
"Baserat på prognoserna kan marknadsföringen anpassas så att kunden får rätt sorts erbjudanden som leder till att personen gör sitt nästa inköp av produkttyp X hos dig i stället för hos konkurrenterna."

Per Selin, senior analytiker på Bisnodes Professional Services

vad är prediktiv analys?

vad är prediktiv analys?

Prediktiv analys är användningen av data, statistiska algoritmer och maskininlärningsteknik för att identifiera sannolikheten för framtida resultat baserat på historiska data. Målet är att gå bortom att veta vad som hänt och att istället bedömma vad som kommer hända i framtiden.

3 vanligaste misstagen när marknadsföringsbeslut baseras på trött data

Så vad betyder det här för dig och ditt företag? Bisnodes experter beskriver de värsta synderna att begå och ger sina tre bästa tips på hur ni kan dra nytta av smart data och prediktiv analys i er marknadsföring. 

1. Blickar bakåt istället för framåt

Tänk dig att du jobbar på ett företag i retailbranschen som vill sälja så många produkter som möjligt det kommande året. 

Trött: Att bearbeta marknaden utifrån en lista på de 300 företag som köpt flest nya bilar det senaste året i tron att de med stor sannolikhet kommer att köpa många bilar även framöver.

Smart: Att bearbeta de 300 företag som prognosen säger kommer att köpa mest bilar de kommande 12 månaderna.

– På samma sätt som du kan ta reda på väderutvecklingen genom att kolla in väderleksprognoser, kan du få prognoser för vilka organisationer som sannolikt kommer att köpa flest bilar framöver. En sådan topp 300-lista ser inte alls ut på samma sätt som topp 300-listan gjorde förra året, förklarar Per Weidenman, Analytics Manager, Business Market Analytics på Bisnode.

2. Missar var den verkliga potentialen finns

Tänk dig att du säljer tjänster inom rekrytering och bemanning och vill öka försäljningen det kommande året.

Trött: Att bearbeta marknaden utifrån en lista på de största företagen som brukar använda den typ av tjänst som ni säljer. 

Smart: Att bearbeta marknaden utifrån en lista som svarar på frågan "Vilka företag kommer med 75 procents sannolikhet att anställa fler än 10 personer de kommande 6 månaderna?"

3. Inte anpassar erbjudandet efter kunden

Tänk dig att du vill få befintliga kunder att nappa på fler erbjudanden, inom fler produktkategorier.

Trött: Att basera erbjudanden enbart på de transaktioner du kan se, det vill säga vad kunderna har köpt historiskt. Då erbjuder du troligen kunden samma sak som de redan köpt. 

Smart: Att ge kunden erbjudanden baserat på vad kunderna köper i andra butiker, även om du inte har tillgång till de transaktionerna. Det kan du göra genom att prognostisera kundens framtida inköp, exempelvis efter deras livsfas och förväntade förändringar i hushållet.

– Baserat på prognoserna kan marknadsföringen anpassas så att kunden får rätt sorts erbjudanden som leder till att hen gör sitt nästa inköp av produkttyp X hos dig i stället för hos konkurrenterna, säger Per Selin, Senior Analyst, Consumer Market Analytics på Bisnode. 

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer