Innovation Artiklar Analys

Insamlingsbranschens utmaningar och möjligheter

Senaste trendrapporten från FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, ger svenskarna bra betyg som givare. Men bra kan bli bättre med djupare analys, mer kunskap om givarna och målgruppsanpassad kommunikation genom rätt kanaler, säger FRIIs generalsekreterare.

Svenskarna skänker alltmer

2014 skänkte allmänheten 6,1 miljarder till landets 90-kontoorganisationer. För första gången var de insamlade medlen större än under tsunamiåret 2005. Summan motsvarar 0,3 procent av hushållens samlade inkomster. Den andelen har varit stabil sedan 2003. Det betyder att även om svenskarna skänker alltmer i kronor och ören skänker vi inte mer av våra totala tillgångar.

– Av alla de insatser som görs av insamlingsorganisationer, varför blir andelen inte större? Det frågar sig Maria Ros Jernberg, generalsekreterare på FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd.

Maria Ros Jernberg, FRII
"Jag ser att de organisationer som är mest framgångsrika är bra på att kommunicera, de är bra på att analysera och de har en kontinuerlig omvärldsspaning"

Maria Ros Jernberg, generalsekreterare, FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd)

Måste bli bättre på att tala om hur gåvan gör nytta

Enligt den rapport som FRII i samarbete med PwC publicerade i april 2016 är 77 procent av svenskarna ganska eller mycket positiva till ideella organisationer.

– Även om de flesta är positiva finns det en grupp som funderar på om gåvorna går fram. Svaret kan alltså vara att vi måste bli bättre på att tala om för givarna hur pengarna gör nytta, säger Maria Ros Jernberg.

För FRIIs medlemmar innebär det en pedagogisk och kommunikativ utmaning, menar hon.  

– Vi har som bransch målat in oss i ett hörn när vi länge talat om hur mycket av 100-lappen som ”når fram”. Hög administrationskostnad har likställts med att pengarna ”försvunnit på vägen”. I stället borde vi tala om hur gåvan gör skillnad. En högre administrationskostnad kan ju innebära bättre utbildad personal och ett effektivare hjälparbete. Vi måste helt enkelt bli bättre på att visa hur det fungerar bakom kulisserna, säger Maria Ros Jernberg.

Kommunikation och analys

Bäst blir kommunikationen om den är anpassad till den givargrupp man vänder sig till.

– Jag ser att de organisationer som är mest framgångsrika är bra på att kommunicera, de är bra på att analysera och de har en kontinuerlig omvärldsspaning. De är snabbt på banan när de ser att något är på gång, säger hon.

Direktreklam via brev är fortfarande främsta kanal för rekrytering av nya givare, men allt fler organisationer får enligt rapporten gåvor via insamling eller kampanjer på den egna webbsidan och genom insamling via sociala medier.

Digital utveckling skapar nya utmaningar

Den digitala utvecklingen skapar både nya möjligheter och nya utmaningar. Digital överföring av gåvor exempelvis via sms eller Swish gör det lätt för givarna att ge gåvor, men ställer nya krav på insamlingsorganisationerna.

– När teknikutvecklingen går snabbt kan det vara svårt att på förhand veta vilka metoder som kommer fungera och vilka kanaler för betalning som givarna vill använda. Risken finns att man blir ivrig och hoppar på allt nytt. Det gäller att ha is i magen, ta sig tid att analysera och dessutom hitta nya kommunikationsvägar med givarna.

Månadsgivarna viktigast

Månadsgivande med autogiro har vuxit markant de senaste åren och i dag säger 50 procent av dem som skänker pengar att de gör det månadsvis via autogiro.

– Därmed finns en regelbundenhet och det går att jobba med relationsskapande på ett helt annat sätt, vilket är positivt. Månadsgivarna är för många organisationer den viktigaste kanalen. Hur den slopade avdragsrätten för gåvor till 90-konton kommer påverka vet vi inte ännu, men redan under 2015 kunde vi se tecken på förändring och en minskad svarsfrekvens.

2018 ska den nya EU-reglerade dataskyddsförordningen ersätta den svenska personuppgiftslagen. 

– Det betyder stora förändringar för informationslagring och användning av personuppgifter, vilket definitivt kommer påverka administrationskostnadernaavslutar Maria Ros Jernberg.

Vill du att vi kontaktar dig

Identifiera och nå nya kunder

Identifiera och nå nya kunder

Öka träffsäkerheten med unik data och skarpa analyser

  • Utveckla affären genom analys och förståelse för kunderna
  • Effektivisera marknadsföringen med riktade erbjudanden
  • Öka potentialen med hjälp av relevanta målgruppsurval
Läs mer