Artiklar Smart data

Släpp datan fri – Öppna data möjliggör innovation

Ökad tillgång till öppna data skulle innebära en ökad tillväxt i samhället. Det menar Ola Eriksson, Senior Manager på Bisnode. Han har intervjuat tio företag om deras behov av öppna data för att kunna ta fram innovativa tjänster och alla är eniga – myndigheterna måste släppa mer data fri.

Under det senaste årtiondet har antalet företag vars affärsidé är beroende av data fullständigt exploderat. Hemnet, Hitta.se och Sthlm Traveling är bara några exempel på företag som lever på data och som är med i Bisnodes studie. 

– Tillgång till öppna data gör att vi snabbare och bättre förstår vår omvärld. Det kan exempelvis handla om att lära känna våra kunder bättre och veta hur vi ska bemöta dem. Redan i dag är många företags tjänster baserade på dataanalys och vi kommer bara bli mer och mer beroende av data, säger Ola Eriksson.

Läs hela rapporten

Men för att Sverige ska kunna fortsätta sin innovativa bana och ha en fortsatt stark tillväxt behöver mer data tillgängliggöras. Det är inte bara Bisnodes övertygelse, utan även åsikten hos samtliga intervjuade företag.
- Alla är överens om att mer data behöver bli fri att användas och att dataägarna, som ofta är myndigheter, bör ta bort onödiga avgifter. Många företag känner sig direkt motarbetade av myndigheterna som måste få ökade insikter i företagens utmaningar och behov. De behöver helt enkelt bättre förståelse för vad företagen kan åstadkomma med hjälp av data.

”Tillgång till öppna data gör att vi snabbare och bättre förstår vår omvärld. Det kan exempelvis handla om att lära känna våra kunder bättre och veta hur vi ska bemöta dem.”

Ola Eriksson, Senior Manager på Bisnode Group Product Management.

Bisnode hoppas att undersökningens resultat kan leda till just en ökad förståelse mellan parterna och även ett ökat samarbete mellan myndigheter och näringsliv.
- En fantastisk idé som en intervjuad företagare föreslog var att företagen bör specificera vilken data de behöver och vad de kommer kunna göra med den, då kommer såklart myndighetens förståelse och motivation öka betydligt. Att företagen blir mer drivande på det här sättet är en strålande idé.

Ola Eriksson menar även att regeringen har ett stort ansvar för att ytterligare driva på utvecklingen av öppna data:
- Det borde verkligen ligga i regeringens intresse att öka landets tillväxt och genom direktiv öka förutsättningarna för mer tillgänglig data. Ett exempel är att fler myndigheter borde bli anslagsfinansierande så de slipper ta ut avgifter. Det kommer löna sig i längden!

Vill du att vi kontaktar dig