Artiklar Datadriven marknadsföring

Sälj mer med Account Based Marketing

Säljer ni till andra företag (B2B) och har långa säljcykler? Har ni några riktigt lönsamma kunder som står för större delen av er omsättning? Vill ni att de ska bli flera och att befintliga kunder ska köpa mer?

De flesta B2B-företag vet vilka konton de ska fokusera mest på under året. Men det är en svår uppgift att landa en ny stor affär på hundratusentals kronor, ibland miljoner. Processen är komplex och redan för investeringar runt 250 000 är över 21 personer med och påverkar ett köpbeslut. Det är ofta svårt för en säljare att identifiera alla påverkare och ännu svårare att nå fram till dem och få med dem på möten. Att engagera så många som möjligt inom den köpande organisationen är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna vid komplex försäljning.

Riktad marknadsföring mot utvalda konton

Account Based Marketing är nålvass riktad marknadsföring mot utvalda kunder och prospekts. Med hjälp av IP-styrning kan det material som ni redan har idag, men som kanske inte når ut till så många, synliggöras och få stor genomslagskraft. Det kan till exempel handla om material som en artikel, ett relevant kundcase, en video, white paper eller ditt företags bloggflöde. Att längs köpprocessen visa rätt budskap vid rätt tillfälle till rätt målgrupp ökar igenkänningen och skapar rätt associationer till ert varumärke eller erbjudande. I förlängningen leder det också till fler vunna affärer. 

5 starka användningsområden för B2B

Bisnodes affärsområde Vendemore Online Marketing jobbar med över 500 B2B-företag, många inom IT/Software. Vi hjälper dem att använda Account Based Marketing för:

  • Öka antalet leads
  • Öka konverteringen
  • Korsförsäljning
  • Behåll kunderna
  • Snabbare väg till ramavtal 

Vill du att vi kontaktar dig

Förstärk din marknadsföring med data, notiser, och triggers

Förstärk din marknadsföring med data, notiser, och triggers

Ta smarta beslut med hjälp av effektiv datahantering

  • Effektivisera leadsprocessen med tillgång till relevant information
  • Öka träffsäkerheten genom att nå kunderna när de är mottagliga
  • Optimera marknadsföringen med automatiskt uppdaterad data
Läs mer