Artiklar Datadriven marknadsföring

Så tvättar du dina kundregister

Vi vet att det förra året utvandrade 55 830 personer från Sverige, att 91 002 svenskar dog och att i runda slängar hela 1,5 miljoner människor flyttade inom landet. Hur många som ändrar sin e-postadress är det däremot ingen som vet. Här kommer expertens tvättips för att inte tappa kontakten med kunderna.

Digital kommunikation har gett företagen en allt mer flitigt använd portfölj av nya möjligheter. Och för marknadsstrateger lämnar digitala konsumenter en hel värld av analyserbara mönster och spår. Men digital kommunikation medför en utmaning många företag ännu inte fullt ut insett.
– Ordning och reda i kundregistren har alltid varit a och o för företag som vill ta marknadsandelar. Men när de i dag arbetar med nya sätt att rekrytera och kommunicera med kunder missar många att det är mycket svårare att verifiera och hålla e-postadresser uppdaterade än till exempel folkbokföringsadresser och telefonnummer. Det finns ingen infrastruktur för uppdatering av digitala kontaktvägar, säger Henrik Hägglund, som arbetar med datakvalitet- och marknadstjänster på Bisnode.

Wirtschaftlich Berechtigter
"Att dina kampanjer inte får den respons du väntar dig kan bero på att den inte når fram till mottagarna. De du tror att du talar med, är inte längre pratbara på den kanal du söker dem på"

Henrik Hägglund, datakvalitet- och marknadstjänster på Bisnode

 

Det gör att företag varje år tappar kontakten med en relativt stor andel kunder.
– Att dina kampanjer inte får den respons du väntar dig kan bero på att den inte når fram till mottagarna. De du tror att du talar med, är inte längre pratbara på den kanal du söker dem på, säger Henrik Hägglund.
En framgångsfaktor, menar Henrik Hägglund, är att knyta samman digitala och fysiska identiteter, till exempel genom att koppla e-postadresser till personnummer.
– Har man personnumret är det enkelt att få reda på när en person flyttar, avlider eller byter namn. Då kan man istället lägga mer tid på att uppdatera annan information, säger Henrik Hägglund.
God koll på grunddata, det vill säga att man vet vem den fysiska personen bakom ett kundnummer är, är också en förutsättning för att klä den data man har i analyserbara lager av information. Att till exempel använda statistiska modeller för att skapa en tydligare bild av personer i kundregistret.
– Ju bättre grunddata, desto större sannolikhet att lyckas med segmentering och riktad marknadsföring, säger Henrik Hägglund.
I förlängningen handlar det även, precis som tidigare, om att uppfattas som seriös på marknaden.
– När någon gifter sig är det viktigt att namnet uppdateras. Annars känns utskick lätt opersonliga och slentrianmässiga. Att skicka ut information till avlidna är något företag absolut inte vill förknippas med. Det framstår som extremt oseriöst, säger Henrik Hägglund.

Fakta/Så tvättar du din data

Sätt upp mål 

Börja inte tvätta och komplettera ditt befintliga kundregister utifrån vad du använder det till idag. Fundera istället över vad du vill använda det till. Det kan vara flera olika saker, men du måste ha någon form av problemställning.

Tvätta en gång

Gör en stortvätt, och skapa samtidigt processer som håller registret uppdaterat och ser till att rätt information samlas in när nya kunder registrerar sig. Oavsett vilken kanal de använder. Det är grunden till långsiktig framgång.

Fortsätt att utveckla

Att använda ditt kundregister är det bästa sättet att utveckla det. Gör uppföljningar och vidare analyser av kampanjer, både målgrupps- och marknadsanalyser. Utvärdera alltid de aktiviteter du gör baserade på kundregistret.

Vill du att vi kontaktar dig

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer