Artiklar Innovation

Så tänker framtidens entreprenörer

Framtidens entreprenörer kommer från generation Y. Men hur kommer deras företag att se ut när digitalisering och robotar hotar gamla affärsmodeller?

Entreprenören och egenföretagaren har gjort en storstilad klassresa. För inte så länge sedan ansågs det mer accepterat att bli rik på Lotto än som företagare i Sverige, menar Jacob De Geer, grundare av kortbetaltjänsten iZettle.

Nu, när personer som Niklas Zennström och Daniel Ek hyllas som rockstjärnor, tycks Jantelagen vara på väg att avskaffas.

– Att vara en driftig entreprenör har för många unga kommit att bli sinnebilden av framgång, säger Peter Siljerud, trendspanare och framtidsforskare, tidigare framtidsstrateg på forsknings- och konsultföretaget Kairos Future.

När personer födda 1982–2003, de som kallas Generation Y eller Millennials, successivt tar över är det med andra ord inte självklart en fast anställning som står överst på önskelistan. Färska siffror visar att det i dag finns 830 000 enmansföretag i Sverige. Det betyder att nästan tio procent av svenskarna driver eget bolag och det är en kurva som pekar stadigt uppåt.

– I den gruppen finns väldigt många unga. Det betyder att de vet vilken frihet och vilket inflytande man kan få över sin egen arbetssituation, säger Peter Siljerud.

Han poängterar att utvecklingen bland annat är en följd av att trösklarna för att starta eget företag har sänkts.

– Tidigare behövdes ofta kapital för att investera i en fabrik eller i produktion. Nu handlar många företag om information, där råvaran är kunskap och det enda som krävs är dator, mobiltelefon, logotyp och någon som hjälper till med bokföringen, säger Peter Siljerud.

Yrkesgrupper riskerar att ersättas

Frågan är hur dessa bolag kommer att se ut i framtiden och vad de ska fyllas med för affärsidéer. Att det kommer att handla om helt andra saker än idag är en självklarhet.

Stefan Fölster, chef för den liberala tankesmedjan Reforminstitutet i Stockholm, har prognostiserat att 53 procent av alla jobb på den svenska arbetsmarknaden är borta om 20 år.

Digitalisering, robotisering och dataanalys innebär att hela yrkesgrupper riskerar att ersättas. Revisorer, aktieanalytiker, översättare och piloter är i farozonen och riktigt illa till ligger fotomodeller som kan pensioneras och ersättas av Photoshop.

Så vilka företag och yrken kommer att skapas istället?

Peter Siljerud ser två spår:

– Antingen jobbar man med att utveckla it-system, datorer och robotar eller så tänker man precis tvärtom och startar företag där egenskaper som kreativitet, nätverkande, visioner och empati är viktiga. Alltså sådant som robotar är dåliga på. Än så länge, skyndar sig Peter Siljerud att tillägga.

– Jag tror att många försöker skapa egna, lustfyllda arbeten. Även om inkomsten inte motsvarar ett heltidsjobb vägs det upp av att man får jobba med sitt intresse. Det kommer att bli allt svårare att rekrytera personer ur Generation Y till tunga eller tråkiga jobb som dessutom ofta är dåligt betalda, säger Peter Siljerud.

Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och ledare av en forskningsspecialisering på temat Framtidens företagande vid Högskolan i Skövde, menar att många av framtidens företag kommer att vara visionsstyrda och transparenta.

– Den här generationen är mer öppen med sin affärsidé. Tidigare satt entreprenören hemma på kammaren och var hemlighetsfull. Nu ser vi en generation som är van vid att involvera många och har ett stort socialt nätverk, säger han.

Barn målar ett rymdskepp med krita på en betongvägg
"Antingen jobbar man med att utveckla it-system, datorer och robotar eller så tänker man precis tvärtom och startar företag där egenskaper som kreativitet, nätverkande, visioner och empati är viktiga."

Peter Siljerud, trendspanare och framtidsforskare.

Samarbete med konkurrenter blir allt vanligare 

Två exempel på den utvecklingen är crowdsourcing, där man tar hjälp av andra för att lösa ett problem, och crowdfunding – eller gräsrotsfinansiering – som låter blivande konsumenter betala för produkten eller tjänsten innan den ens finns. Så gjorde restaurangen Flippin’ Burgers i Stockholm. Konsulten Jon Widegren släckte ner Excelarken och köpte en köttkvarn. Innan han hade hittat en lokal hade han sålt hundratals hamburgare.

Att tidigt blanda in många i sin affärsidé är dels ett sätt att söka finansiering, dels smart ur marknadsföringssynpunkt.

– Den här öppenheten präglar it-världen. Någon sitter på teknologi, en annan på kundstock och en tredje på pengar. Generation Y är inte främmande för att samarbeta ens med konkurrenter och det tror jag kommer att bli ännu vanligare i framtiden, säger Stefan Tengblad.

Geografisk placering är mindre viktigt

Förmågan till innovation kommer också att bli viktigare. Antingen att skapa någonting som ännu inte finns, eller att snabbt omvandla och återuppfinna sig själv. Innovationsklimat gynnas generellt av att idéer, tankar och människor koncentreras till en fysisk plats, men i takt med att vi blir mer uppkopplade behöver vi inte på samma sätt bilda geografiska kluster.

– Jag tror att det kommer att bli alltmer naturligt att inte vara bunden till en särskild plats. Urbaniseringen är en global trend, men det finns faktorer som talar till glesbygdens fördel, säger Stefan Tengblad.

En sådan faktor är betydligt lägre kostnader för lokaler och boende. Det innebär att entreprenörer som undviker storstadsområden kan ta högre risker och har råd att vara mer uthålliga tills affärsidén bär. Det kan också vara svårt att ta fram riktigt originella och banbrytande idéer om man befinner sig ”mitt i smeten”. Ishotellet i Jukkasjärvi är ett exempel på detta.

En annan faktor är billigare arbetskraft, då lönerna utanför storstadsregionerna ofta är lägre, och att omsättningen på personal är mindre eftersom det inte finns så många arbetsgivare att välja mellan.

Också Peter Siljerud tror att den geografiska placeringen får mindre betydelse.

– Det kommer inte att spela så stor roll om man bor i Jokkmokk eller Hyltebruk när vi går över till en nätverksekonomi. Det betyder att man jobbar i temporära nätverk och relationer för att lösa problem för en kunds räkning. Efter en tid upplöses nätverket och man går vidare till nästa projekt, säger han.

Snabbhet och allsidighet avgörande

Otålighet är också något som sannolikt kommer att prägla Generation Y:s entreprenörskap. Det finns inte tid att fila på en affärsidé någon längre tid eftersom verkligheten förändras så snabbt. Därför kommer det i framtiden att bli vanligare att lansera en produkt eller tjänst snabbt och därefter förändra den under resans gång.

Dessutom kommer det att bli lättare att möta kundernas efterfrågan och behov med hjälp av de spår som konsumenterna lämnar efter sig på internet och big data förädlas till smart data.

Stefan Tengblad har forskat kring vad som kallas resiliens; den förmåga som gör en organisation eller ett företag långsiktigt livskraftigt.

Gemensamt för de företag som lyckas gå starka ur konjunktursvängningar och teknikskiften är en form av allsidighet.

– Med det menar jag företag som har olika slags resurser och inte står och faller med en sak. Det handlar om finansiella resurser, tekniska resurser och inte minst sociala resurser som medarbetarengagemang och goda relationer till kunder, banker och finansiärer. En del företag är bara bra på en eller högst två av de här tre bitarna och det gör dem dåligt rustade för att möta framtidens utmaningar, säger Stefan Tengblad. 

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights

Automatisera dina affärsbeslut

Automatisera dina affärsbeslut

Använd smart data för mer effektiva beslutsprocesser i din dagliga verksamhet

  • Optimera din risk med automatiserade kreditprocesser
  • Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers
  • Fatta kloka affärsbeslut med integrerad kvalitetsdata
Läs mer