Artiklar Smarta beslut

Så slipper du drabbas av bedrägerier

Polisen förutspår att kreditbedrägerierna mot företag kommer att öka och mörkertalet är stort. Många företag drabbas av bedrägerier utan att någonsin få reda på det. De kreditförluster som orsakas av konkurser kan i verkligheten vara oupptäckta bedrägeribrott.

Kreditbedrägerierna har blivit den nya tidens bankrån. Enligt polisens rapporter om organiserade bedrägerier befaras problemet dessutom bli större. För kriminella är det en chans att tjäna snabba pengar utan särskilt stora risker. Men till skillnad från exempelvis id-kapningar finns det bedrägerier mot företag som sällan kommer upp i ljuset. Det handlar ofta om blufföretag som köper varor på kredit och sedan sätter sig i konkurs. 

– Problemet är att de vid en första anblick ser ut som vilken konkurs som helst, säger Bisnodes riskanalytiker. Så de hamnar i de drabbade företagens bokslut som kreditförluster orsakade av konkurser.

Woman using smart phone while standing on sidewalk in city at night
"Som företag är det givetvis en balansgång vilka risker man tar. Det är svårt att tacka nej till en så bra affär. De kriminella vill handla för stora summor, frågar sällan efter rabatter och vill få till en snabb affär."

Anders Olofsson på polisen

Det typiska scenariot för den här sortens kreditbedrägerier är att kriminella nätverk antingen köper etablerade bolag eller startar upp blufföretag och förfalskar bokslut. Bedragarna är duktiga på att visa sig kreditvärdiga och hinner lura många innan företaget sätts i konkurs. Anders Olofsson på polisens bedrägerirotel ser tydligt hur kriminella använder sig av företag. 

– Numera är det inte vapen, utan företagen, som är det självklara brottsredskapet, säger han. De kunskaper man behöver för att ha chans på stora pengar sprids bland kriminella. Oseriösa revisorer och jurister bistår också med kunskap. Och om man väl åker fast är straffskalan lindrigare jämfört med våldsrelaterade brott.

Drabbas av bedrägerier upprepade gånger

De som drabbas är ofta branscher med låga marginaler som exempelvis bygg-, vitvaru- och telekombranschen. Deras varor kan lätt säljas vidare på den svarta marknaden. Men också logistikbranschen som ska leverera varorna drabbas av bluffarnas obetalda fakturor.  

– De företag som en gång har brustit i sina kreditkontroller drabbas ofta igen, men i ny skepnad. Inom nätverket av kriminella växlar man hela tiden konstellationer och sätter sig på olika poster i olika företag, säger Bisnodes riskanalytiker. 

Eftersom de drabbade ofta har låga marginaler slår förlusterna hårt. Typexemplet är att ett inköp brukar vara runt hundratusen kronor.  

– Som företag är det givetvis en balansgång vilka risker man tar. Det är svårt att tacka nej till en så bra affär, säger Anders Olofsson på polisen. De kriminella vill handla för stora summor, frågar sällan efter rabatter och vill få till en snabb affär.

Men eftersom den här sortens kreditbedrägerier ofta är seriebrott går det att hitta mönster som avslöjar bedragarna. När Bisnode hjälper sina kunder att analysera vilken sorts företag som har större sannolikhet att orsaka dem kreditförluster letar de efter indikationer i många olika källor. Att styrelsen nyligen är utbytt och att företaget fått många kreditförfrågningar på kort tid är exempel på förändringssignaler i bolaget som man ska uppmärksamma och följa upp. 

Samtidigt är det just indikationer det handlar om. Det måste inte betyda att företaget sysslar med kriminell verksamhet. 

– Visst går det att undvika att drabbas, säger Bisnodes riskanalytiker. Att göra noggranna bakgrundskontroller och inte lita blint på det myndighetsinformationen säger vid första anblick är ett bra första steg.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig nu, vill du avsluta din prenumeration är det bara ett klick bort. 

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer