Artiklar Smarta beslut

Så slipper du drabbas av bedrägerier

07 okt 2016

Polisen förutspår att kreditbedrägerierna mot företag kommer att öka och mörkertalet är stort. Många företag drabbas av bedrägerier utan att någonsin få reda på det. De kreditförluster som orsakas av konkurser kan i verkligheten vara oupptäckta bedrägeribrott.

Kreditbedrägerierna har blivit den nya tidens bankrån. Enligt polisens rapporter om organiserade bedrägerier befaras problemet dessutom bli större. För kriminella är det en chans att tjäna snabba pengar utan särskilt stora risker. Men till skillnad från exempelvis id-kapningar finns det bedrägerier mot företag som sällan kommer upp i ljuset. Det handlar ofta om blufföretag som köper varor på kredit och sedan sätter sig i konkurs.
– Problemet är att de vid en första anblick ser ut som vilken konkurs som helst, säger Bisnodes riskanalytiker. Så de hamnar i de drabbade företagens bokslut som kreditförluster orsakade av konkurser.
shutterstock_534094786.jpg
"Som företag är det givetvis en balansgång vilka risker man tar. Det är svårt att tacka nej till en så bra affär. De kriminella vill handla för stora summor, frågar sällan efter rabatter och vill få till en snabb affär."

Anders Olofsson på polisen

Det typiska scenariot för den här sortens kreditbedrägerier är att kriminella nätverk antingen köper etablerade bolag eller startar upp blufföretag och förfalskar bokslut. Bedragarna är duktiga på att visa sig kreditvärdiga och hinner lura många innan företaget sätts i konkurs. Anders Olofsson på polisens bedrägerirotel ser tydligt hur kriminella använder sig av företag. 

– Numera är det inte vapen, utan företagen, som är det självklara brottsredskapet, säger han. De kunskaper man behöver för att ha chans på stora pengar sprids bland kriminella. Oseriösa revisorer och jurister bistår också med kunskap. Och om man väl åker fast är straffskalan lindrigare jämfört med våldsrelaterade brott.

Drabbas av bedrägerier upprepade gånger

De som drabbas är ofta branscher med låga marginaler som exempelvis bygg-, vitvaru- och telekombranschen. Deras varor kan lätt säljas vidare på den svarta marknaden. Men också logistikbranschen som ska leverera varorna drabbas av bluffarnas obetalda fakturor.  

– De företag som en gång har brustit i sina kreditkontroller drabbas ofta igen, men i ny skepnad. Inom nätverket av kriminella växlar man hela tiden konstellationer och sätter sig på olika poster i olika företag, säger Bisnodes riskanalytiker. 

Eftersom de drabbade ofta har låga marginaler slår förlusterna hårt. Typexemplet är att ett inköp brukar vara runt hundratusen kronor.  

– Som företag är det givetvis en balansgång vilka risker man tar. Det är svårt att tacka nej till en så bra affär, säger Anders Olofsson på polisen. De kriminella vill handla för stora summor, frågar sällan efter rabatter och vill få till en snabb affär.

Men eftersom den här sortens kreditbedrägerier ofta är seriebrott går det att hitta mönster som avslöjar bedragarna. När Bisnode hjälper sina kunder att analysera vilken sorts företag som har större sannolikhet att orsaka dem kreditförluster letar de efter indikationer i många olika källor. Att styrelsen nyligen är utbytt och att företaget fått många kreditförfrågningar på kort tid är exempel på förändringssignaler i bolaget som man ska uppmärksamma och följa upp. 

Samtidigt är det just indikationer det handlar om. Det måste inte betyda att företaget sysslar med kriminell verksamhet. 

– Visst går det att undvika att drabbas, säger Bisnodes riskanalytiker. Att göra noggranna bakgrundskontroller och inte lita blint på det myndighetsinformationen säger vid första anblick är ett bra första steg.

3 tips på hur du skyddar dig mot bedrägerier

Här är Bisnodes tre tips för att skydda ditt företag mot att drabbas av organiserade blufföretag.

1. Ifrågasätt

Kontrollera vem du har att göra med och lita på din magkänsla. Är leveransadressen densamma som företagets adress? Har de en hemsida? Bedragarna är skickliga så det lönar sig att vara noggrann.

2. Studera kreditupplysningen i detalj

Den kan innehålla viktiga varningstecken, som att styrelsen ofta byts ut, att styrelsemedlemmarna har tidigare konkurser bakom sig och att företaget är beläget på en tvivelaktig adress.

3. Ringa in riskbeteenden

Det görs genom att analysera företagets kreditförluster. Finns det något mönster eller återkommande beteende, som i exemplen ovan?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till alla med intresse för tips, trendspaning och inspiration inom Smart Data.

Optimera din risk-och kredithantering

Optimera din risk-och kredithantering

Träffsäkra analyser för maximerad lönsamhet

  • Utveckla affärerna genom optimerad riskbedömning
  • Öka lönsamheten med realtidsuppdaterade beslutsunderlag
  • Effektivisera kredithanteringen med explicita riktlinjer
Läs mer