Datadriven marknadsföring Smarta beslut Smart data

Så ökar du försäljningen med hjälp av kunddata

06 maj 2020

Många företag har idag tillgång till stora datamängder – utan att dra nytta av dem. Men med rätt verktyg kan du enkelt strukturera upp din data, lära känna dina kunder och öka omsättningen.


Allt fler företag upptäcker fördelarna med att arbeta med sin kunddata. Men vad innebär det? Och framförallt hur går det till? 

Något förenklat man kan säga att det fungerar så här. Om du på ett strukturerat sätt tar tillvara på din data, och adderar ytterligare uppgifter, så kan du lära känna dina kunder bättre. Med en ökad kundkännedom kan du sedan vässa din marknadsföring med personaliserade budskap. Eller nå dina kunder i samband med olika livshändelser där de är mer tillgängliga för köp.

– Om vi till exempel vet att 70 procent av alla föräldrar köper bil efter de fått barn blir ju den målgruppen intressant för en bilhandlare. Det handlar helt enkelt om att våga agera på de insikterna man får fram via kunddata, säger Anna Albinsson, CMO på Dun & Bradstreet.

Anna Albinsson Bisnode

Genom att jobba med kunddata kan du även underlätta för kunden genom hela köpprocessen. Till exempel med automatiska adressuppgifter för återkommande kunder vid checkout – eller göra det enkelt för nya kunder att gå med i en kundklubb. 

3 fördelar med att jobba med kunddata

Hitta nya kunder och underlätta merförsäljning

Genom att göra omfattande djupanalyser av kunderna får du viktiga insikter om hur dina kunder beter sig – och hur de kan tänkas konsumera framöver. 

Öka konverteringsgrad och omsättning

Med en detaljerad kunskap om vilka produkter dina kunder faktiskt är intresserade av – ökar du sannolikheten för köp.

Slipp onödig annonsering

Många konsumenter vill slippa att bli utsatta för reklam som inte känns relevant för dem - just där och då. Genom att strukturera din kunddata och kombinera den med ytterligare data (som livsfas och köphistorik) går det rikta sin marknadsföring till rätt kunder – vid rätt tidpunkt.

Consumer Intelligence – Europas största kunddatabas

Nu känner du till några av fördelarna med att arbeta med kunddata och skräddarsydda kundupplevelser. Men för att kunna arbeta datadrivet gäller det att du faktiskt kan lita på din data, att du kan addera ytterligare uppgifter och att din data hanteras i enlighet med GDPR.

Vi vet att många företag tycker att det är mycket att hålla koll på, och det är därför har vi tagit fram Consumer Intelligence (BCI). En produkt som gör det enklare och säkrare att hantera konsumentdata - och samtidigt väldigt resurseffektivt.

Med BCI får du även tillgång till Europas största kunddatabas där vi kan hjälpa dig att analysera kundernas beteenden på djupet. Förutom namn och adress får du tillgång till bland annat uppgifter om köpkraft, livsfas och utbildningsnivå på dina kunder. 


Vad är Business Consumer Intelligence?

Business Consumer Intelligence är ett API som ser till att ditt företags kunddata är uppdaterad i realtid. Dessutom kan du kombinera din egen data med Europas största kunddatabas – i alla dina affärssystem. På så sätt kan du få djupare kunskap om dina kunder och ge dem en bättre kundupplevelse.


Vad är ett API?

API (Application Program Interface), är ett protokoll som används för att program och appar enklare ska kunna kommunicera med, och hämta information ifrån varandra.

Resurseffektivt och GDPR-säkert

Bisnode Consumer Intelligence gör det möjligt för företag att ha uppdaterade, samstämmiga och aktuella uppgifter om europeiska konsumenter tvärs igenom sina olika system som till exempel webbshoppar, appar och kundregister

Systemet använder sig av en unik identifieringskod som matchar och uppdaterar konsumentdata via skräddarsydda APIer. Det underlättar för alla företag som hanterar konsumentdata, exempelvis när enskilda konsumenter önskar få persondata uppdaterade eller borttagna.

Det här är Consumer Intelligence (BCI)

  • BCI håller kunddatan uppdaterad och korrekt i alla affärssystem oavsett källa.
  • Systemet använder sig av en unik identifieringskod som matchar och uppdaterar konsumentdata via skräddarsydda API:er.
  • BCI gör det möjligt att identifiera kundernas behov och skräddarsy köpprocessen för varje segment.
  • BCI ger dig tillgång till omfattande konsumentdata i alla affärssystem från samma leverantör.

BCI bakom ökad försäljning hos NetOnNet


När konkurrenterna de senaste åren har gått i konkurs eller tvingats stänga butiker – så har e-handelsbolaget NetOnNet istället vuxit. Mycket tack vare Bisnode Consumer Intelligence. En av framgångsfaktorerna är satsningen på datadriven marknadsföring och en djupanalys av medlemmarna i NetOnNets kundklubb.

– När vi växte insåg vi hur viktigt det är för oss att ha kunskap om våra kunder. Samtidigt kände vi hur kundernas krav på en relevant, personifierad kommunikation ökade, säger Pär Gancarz.

Trots att arbetet varit omfattande har det gett konkreta resultat. NetOnNet ökade öppningsgraden på sitt nyhetsbrev med 100 procent - jämfört med tidigare då alla kunder fick samma information. Dessutom står medlemmarna i medlemsklubben idag för högre snittköp och de besöker NetOnNet mer frekvent. I dag finns en detaljerad kunskap om vilka produkter kunderna faktiskt är intresserade av – vilket ökar sannolikheten för köp. 

Så får du en mer lönsam kundrelation

  1. Säkerställ att du har rätt och tillräckligt mycket data om dina befintliga kunder
  2. Ta reda på vilka av dina kunder som är lönsamma. På riktigt!
  3. Ställ dig frågan: Om jag nu vet vilka kunder som är lönsamma, vad innebär det för min försäljning och marknadsföring? Våga ändra ditt arbetssätt.

Lindex – en lösning för hela Norden

Även Lindex har tagit hjälp av Bisnode för att arbeta med sin kundklubb. Förutom en förenklad ansökningsprocess ville modekedjan även få större möjligheter att analysera och bearbeta sina trognaste kunder. För att kunna göra detta krävdes samtidigt att Lindex kundklubbar på den nordiska marknaden skulle samordnas. Nyckeln blev en helhetslösning från Bisnode som kan samordna hanteringen av kunddata från flera källor 

– Vi levererade en lösning som inte bara gjorde det enklare att gå med i klubben, Lindex fick också en realtids-koll på samtliga medlemmar i Norden, samt tillgång till en mängd analyser som effektiviserar kundbearbetningen ytterligare, berättar Dun & Bradstreets expert Tommy Susak.

Detaljerade kampanjer gav ökad försäljning

För Lindex har detta inneburit att det nordiska kundregistret alltid är uppdaterat. Dessutom kan modekedjan numera styra sina kampanjer på ett mer detaljerat sätt än tidigare, med segmenteringar av kundklubben och möjligheter till ökad försäljning. Och kundklubben har starkt bidragit till företagets försäljning. 2016 hade vinsten ökat med 9,5 miljoner euro jämfört med året innan.

3 unika egenskaper hos BCI

  • Unikt person-id

I Sverige används ofta personnummer i olika databassökningar medan det i andra länder kan finnas andra metoder. BCI skapar istället ett unikt person-id (som inte identifierar personen) men som gör det möjligt att länka ihop relevant data från olika system. Detta id-nummer är den röda tråden i BCI som gör det enkelt att få överblick.

  • Tillgången på data

BCI har möjlighet att hämta analyserad data om 170 miljoner konsumenter i tio länder. Det är unikt att kunna göra detta i en och samma integration.

  • Leverans av data i realtid

En teknisk aspekt som ger ett stort värde för företagen. Tidigare har leveransen av datan skett återkommande. Nu kan företagen agera direkt – när relevant kunddata förändras.

Vill du veta mer om hur BCI kan hjälpa dig? Kontakta oss – så berättar vi mer.

Vill du veta mer om hur BCI kan hjälpa dig?

Kontakta oss – så berättar vi mer.

Läs vår policy om sekretess