Datadriven marknadsföring Artiklar Smarta beslut Smart data

Så kommer ni igång med Marketing Automation

Marketing Automation

Marketing Automation är ett viktigt verktyg för digital marknadsföring och låter ett företag skicka ut rätt budskap, till rätt person, vid rätt tillfälle. Grunden för att skapa lyckade automatiska processer är smart data. Därför är det viktigt att arbeta strukturerat med sina databaser och säkerställa att den befintliga informationen stämmer, att registren uppdateras kontinuerligt och att det är enkelt att lägga till nya kundämnen. Dessutom kan det vara bra att berika datan med ytterligare data från andra källor.

Marketing Automation är det första steget mot att börja arbeta med datadriven marknadsföring. Verktyget effektiviserar kommunikationen med prospekts och skapar leads till säljarna. Vill ni komma igång gäller det att sätta grunderna först – och säkerställa er datakvalité.

Med hjälp av Marketing Automation kan ni skapa flöden som automatiskt bearbetar era leads och som med rätt analysverktyg ger en ökad förståelse för era affärer och kundernas köpresor. Rätt använt kan Marketing Automation skapa en snöbollseffekt där kundinsikterna bara blir större och större, och er försäljning ännu mer effektiv.

Men som med alla framgångssagor är det viktigt att börja från början och att ta en sak i taget. Det första grundläggande steget för att komma igång med Marketing Automation är att kontrollera sin datakvalité. Utan relevant och korrekt data kommer de automatiserade processerna inte att bli tillräckligt smarta.

– Bra data är en förutsättning för all digital marknadsföring. Utan bra datakvalité kommer man ingenstans. För att lyckas med Marketing Automation måste man ha korrekt grunddata och en ordentlig kundinsikt ovanpå det. För att bygga väl fungerande automatiska processer behöver man också identifiera sina kundsegment och vilka drivkrafter kunderna har, säger Niklas Lindblom, Senior Analyst på Dun & Bradstreet.

Det första steget är alltså att se till att er befintliga data håller en hög kvalité. Det gäller att ha smart och korrekt data i CRM-systemet, utan dubbletter och felaktigheter. Det kan nämligen bli väldigt olyckligt om ni skickar automatiserade utskick till fel person eller flera gånger till samma person. Nästa steg är att berika er data med tredjepartsdata som kan ge er ännu fler insikter om både era nuvarande kunder och marknaden i stort.

Först när ni säkerställt att ni har rätt data kan ni gå vidare med Marketing Automation och planera vilka processer ni ska automatisera. Fundera redan i planeringsfasen på hur ni ska mäta och analysera resultatet. Vad är det ni vill åstadkomma? Vill ni driva besök till hemsidan, öka er försäljning eller förbättra er leadshantering? Därefter gäller det att upprätta en prioriteringslista och börja med en process i taget, testa, analysera – och bygga nya processer efter hand.

– Mitt tips är att tänka stort men testa litet. Har ni gjort grundarbetet och valt rätt system blir det ganska enkelt att sätta upp de första processerna. Då kan ni lägga tiden på att analysera och följa resultatet i stället. Med ökade insikter kan ni sedan successivt bygga ut automatiken med större och smartare processer, säger Niklas Lindblom.

Niklas Lindblom

Niklas Lindblom är senior analyst på avdelningen "Analytics & Advisory" på Bisnode där han har jobbat de senaste fyra åren. Niklas är utbildad inom nationalekonomi och statistik och har tidigare jobbat med både kund- och marknadsanalys samt samhällsekonomisk analys med fokus på konkurrensrätt.

"Bra data är en förutsättning för all digital marknadsföring. Utan bra datakvalité kommer man ingenstans."

Fem steg för att komma igång med Marketing Automation

Med Marketing Automation kan ni automatisera utvalda marknadsföringsprocesser och effektivisera ert företags kundkommunikation. Men hur startar ni egentligen? Niklas Lindblom från Dun & Bradstreet berättar.

1. Kontrollera er befintliga data

Datakvalitén är A och O för att kunna lyckas med Marketing Automation. Det första steget är därför att säkerställa att ni har tillräckligt mycket korrekt grunddata om de kunder ni vill kommunicera med. Ni måste exempelvis ha någon typ av identifieringsnyckel, exempelvis en e-postadress, för att kunna identifiera era olika kunder. Till den kopplar ni fysisk postadress, transaktionsdata, grundläggande demografidata etcetera. Det spelar ingen roll hur bra era automationsprocesser fungerar om inte rätt budskap kommer till rätt personer.

2. Öka er kundinsikt med extern data

Kundinsikten bygger på er egen grunddata men säger även något mer om era kunder. Vad är de i behov av, vilka är de och var finns de? För att kunna besvara dessa frågor ännu bättre och även hitta nya potentiella kunder på marknaden, bör ni berika era CRM-system med tredjepartsdata.

3. Gör en tydlig plan

Kartlägg era befintliga processer och fundera på vilka av dem som ni vill och kan automatisera utifrån den data ni har. Vilka olika triggers, eller händelser, vill ni att era processer automatiskt ska reagera på? Fundera också på om det är några nya processer som kan komma att behöva i det arbetet. Gör sedan en prioriteringslista så ni vet vad ni ska börja med att automatisera.

4. Säkerställ att era system stödjer er process

När ni vet vilka processer ni vill automatisera är det dags att se över era befintliga system. Stödjer de varandra och kan de göra det som ni vill att de ska göra? Det är exempelvis viktigt att systemet stödjer triggerbaserade aktiviteter. Ska ni investera i nytt system, utgå då från era behov och köp ett som passar er verksamhet – inte tvärtom.

5. Tänk stort – testa litet

Börja med att automatisera ett litet flöde som det är enkelt att följa och utvärdera. Sedan kan ni bygga ut flödet steg för steg, eller bygga nya parallella flöden. Ju bättre automatiserade flöden ni bygger, desto mer tid får ni över för att analysera hur de går och sedan designa nya.

Visste ni att upp till 40 procent av uppgifterna i den genomsnittliga kunddatabasen är felaktiga?

Visste ni att upp till 40 procent av uppgifterna i den genomsnittliga kunddatabasen är felaktiga?

Ett enkelt sätt att kontrollera er data är att matcha ert kundregister mot Bisnodes stora näringslivsdatabas.

Vill du att vi kontaktar dig