Artiklar Smart data Smarta beslut Analys

Så går det till att ta fram Superföretagen

8 oktober 2019

Bisnode och Veckans Affärer tar fram listan över Superföretagen  – en totalundersökning av alla svenska aktiebolag. Men kraven är stenhårda – bara drygt en promille av alla bolag hamnar på listan.

Superföretagen – Så tar vi fram listan

  • Listan består av alla de svenska aktiebolag (med en omsättning över 10 miljoner det senaste året) som har haft bättre tillväxt, vinst, avkastning, effektivitet, kapitalstruktur och finansiering än andra jämförbara företag.
  • Det räcker inte att ha en bra utveckling i ett eller två år. Superföretagen har presterat väldigt bra under varje parameter under fyra års tid.
  • Varje företag och bransch bedöms efter sina förutsättningar, storlek och verksamhet. En "superprestation" inom en bransch behöver inte betyda att den är det inom en annan. På så vis går det att identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur.

– Egentligen är kriterierna vi använder så tuffa att inga företag borde komma igenom det nålsögat, säger Per Weidenman, senior analytiker från Bisnode som har varit med och tagit fram konceptet bakom listan.

Kriterierna för ett superföretag

Listan över Superföretagen skiljer sig från många andra, liknande listor. Det finns ingen jury eller krav på anmälan – utan sammanställningen bygger på bokslutsinformation från alla svenska aktiebolag (som omsatte mer än 10 miljoner förra året). Information som noggrant måste viktas och analyseras för att kunna bli jämförbar. 

LÄS MER: Här är superföretagen 2019

Just därför har Bisnode tagit fram en "supermodell" – som väger ihop och värderar olika parametrar som visar på företagens ekonomiska prestationsförmåga. För att bedöma varje enskilt företag jämförs sedan de ekonomiska prestationerna med referensvärden baserade på alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet.

Vilka är då parametrarna?

För att komma med på listan krävs det att företagen – fyra år i rad – lever upp till högt ställda krav på:

  • Tillväxt
  • Vinst
  • Avkastning
  • Effektivitet
  • Kapitalstruktur
  • Finansiering

– Det räcker alltså inte bara med ett eller två års bra resultat utan det är bevisligen fungerande affärsmodeller som premieras, säger Per Weidenman.

Förutom att listan mäts över fyra års tid utgår den även från företags och branschers specifika villkor. Det som räknas som en "superprestation" inom en bransch kanske inte är det i en annan.

– Ta till exempel lönsamheten. Hos en livsmedelshandlare är en vinstmarginal på 3-4 procent jättebra och för konsultföretag är motsvarande marginal 20-30 procent, det måste vi förstås ta hänsyn till, säger Per Weidenman.

Framgångsfaktorer bakom superföretagen

Även om vi kan hitta välkända företagsjättar på årets lista är det ofta svårt för de riktigt stora företagen att maximera alla parametrar över fyra år då det sker så många och stora transaktioner. Årets lista över svenska superföretag är i mångt och mycket en lista med många mindre och medelstora, entreprenörsdrivna företag.

Men vilka är framgångsfaktorerna bakom ett Superföretag? Några företag undrar själva varför de är med på listan.

– Vi kan se att superföretagen gör saker och ting annorlunda än konkurrenterna. Ofta bryter de branschmönstret. Det kan vara allt ifrån att de mäter helt andra parametrar eller arbetar mer systematiskt än konkurrenterna.

LÄS MER: Dessa blev Superföretag 2018

Ytterligare en del som Per Weidenman och hans kollegor tittar på är hur stor del av företagen som utnyttjar extern finansiering. Även här skiljer sig superföretagen från konkurrenterna då de nyttjar den här typen av finansiering i mycket mindre utsträckning än andra bolag.

Att företagen själva håller koll på listan märks väl – genomslaget är stort. Många bolag hör av sig till Bisnode och vill försäkra sig om att de har rätt underlag.

– Jag tror att det handlar om bekräftelse. Att hamna på listan är ett kvitto på att företagen gör rätt saker, och att någon faktiskt ser och lyfter fram det.

Men det handlar inte bara om bekräftelse. Många företag som hamnar på listan blir också attraktiva för uppköp, fusioner och investeringar.

– Det är inte bara företag och media som är nyfikna på vår lista, utan även riskkapitalister och investerare, säger Per Weidenman.

Vill du att vi kontaktar dig