Artiklar Analys

Så går det för näringslivet i kommunen

Du som näringslivschef behöver en bra bild av ditt näringsliv för att skapa samsyn bland aktörer och för att kunna fatta rätt beslut om aktiviteter i din näringslivsplan. Men att skapa sig en bild av alla företag i din kommun kan vara en utmaning.

Bisnodes näringslivsanalys Simpler presenterar en lättfattlig analys med visuella bolldiagram och ger dig rekommendationer som åtgärdar de svagheter analysen visar att det lokala näringslivet har. Du kan skapa en mycket välgrundad handlingsplan och visa alla intressentgrupper hur det verkligen står till i näringslivet.

Pedagogiska bolldiagram

Med Simplers bolldiagram får du en snabb och visuell bild av hur det går för kommunens företag som bygger på verkliga resultat- och balansräkningar. Du kan jämföra utvecklingen i din kommun med andra kommuner, med branscher i hela länet eller hela Sverige. Simpler använder data för flera år så att du kan se om företagen går bättre eller sämre, växer mer eller mindre. Listor med data för de större företagen i varje storleksklass, bransch med mera ställs upp i en tabell. Det gör att du kan se vilka företag som har kommit med och hur vi har räknat.

Simplers diagram används av många regioner, kommuner, branschförbund och myndigheter i Sverige, mycket på grund av att även de som inte har en bakgrund inom ekonomi har lätt att förstå analysen.

Varför Bisnode Simpler?

När du beställer en rapport om ett företag finns det en risk för att både resultat och anställda enbart tillskrivs den ort där företaget har sitt säte eller sin besöksadress. Men i själva verket kan företaget bedriva verksamhet på flera arbetsställen runt om i landet. Detta ger en missvisande bild av näringslivet i kommunen.

För att få en rättvisande bild av näringslivet i er kommun fördelar Simpler istället företagets resultat och anställda på varje arbetsställe. I dagsläget använder sig mer än 110 kommuner runt om i landet av Bisnode Simpler för att koppla greppet om det lokala näringslivet.

Fakta om näringslivet i kommunen

Med Bisnode Simpler får du full koll på hur det går för det lokala näringslivet i din kommun. Alla resultat presenteras lättöverskådligt i bolldiagram, det gör att informationen är enkel att ta till sig, men det gör det också möjligt att jämföra resultaten i olika kommuner.

 

Med Bisnode Simpler får du en tydlig bild av:

  • Hur det går för företagen i kommunen
  • Hur olika branscher utvecklas
  • Utvecklingen både för små och större företag
  • Överblick över nya och etablerade verksamheter

 

Vill du att vi kontaktar dig

Berika din data

Berika din data

Kvalitativ information för smarta beslut

  • Effektivisera datahanteringen tack vare komplett verktyg
  • Maximera din affär med korrekt och uppdaterad information
  • Skapa lönsamhet med samlad data från relevanta källor
Läs mer