Artiklar Risk & Kredit

Så borde finanschefer hantera risk idag

13 dec 2018

Finanschefens roll har tveklöst förändrats, men har finanschefer förändrat sin inställning till risk? Ekonomiavdelningens traditionella roll handlar om att minska riskerna, men idag krävs det en ny inställning till risk.

Ändra din inställning till risk

Med hjälp av dataanalys kan den moderna finanschefen få en annan inställning till risk, vilket hjälper honom eller henne till helt nya insikter. Carl-Åke Nilson, som är en av grundarna till uppstickarbanken SevenDay och i dag är CRO på BNP-ägda Express Bank, säger att framgången med SevenDay byggde på just detta.

– Man kan säga att risk handlar om att förebygga, att säga nej. För mig handlar risk om att se möjligheter att göra affärer, berättar Nilson.

Med effektiv dataanalys kunde han utvidga marknaden. En kompetent och välunderrättad inställning till risk gör att företag kan säga ja oftare och skapa intäkter. Att exempelvis skaffa sig insyn i att 1 procent av de personer eller företag som tidigare inte ansågs vara kreditvärdiga faktiskt är säkra att göra affärer med kan få mycket stor betydelse för resultatet.

"Den stora förändringen handlar om att gå från det man tror är sant till det som verkligen är sant"

Per Stubberud Lieng, Gausdal Landhandleri

Per Stubberud Liengs byggmaterialföretag Gausdal Landhandleri har en mycket stor kundbas, vilket innebär att en av de största riskerna är kredit. Men genom att utnyttja data bättre har Gausdal Landhandleri kunnat utveckla en proaktiv strategi som gjort att de infört automatiserad direktkredit på nätet. På så sätt kan företaget sälja dygnet runt och komma närmare kunderna.

- Den stora förändringen handlar om att gå från det man tror är sant till det som verkligen är sant, säger han.

Företaget är ledande inom dataanvändning i sin bransch och Stubberud Lieng talar också om att arbeta över funktionsgränserna, med dataanalys inom logistik och marknadsföring samt risk. På så sätt kan Gausdal Landhandleri skilja sig från mängden på en mycket konkurrensutsatt marknad.

”Marknadsföring och risk är två sidor av samma mynt, vi gör samma jobb”

Carl-Åke Nilson, en av grundarna till uppstickarbanken SevenDay & idag CRO på Express Bank

Carl-Åke Nilson har ett liknande synsätt. "Jag har arbetat med risk i drygt 20 år och jag ser att ekonomi, marknad och HR tenderar att bilda egna öar. Men man måste samarbeta. Marknadsföring och risk är två sidor av samma mynt, vi gör samma jobb", säger han.

Ett skickligt utnyttjande av data kan hjälpa till att ändra inställningen till risk och gör att finanscheferna kan vara betydligt mer proaktiva än tidigare, samtidigt som de kan se in i framtiden med större säkerhet. Det gör att man kan ifrågasätta det traditionella sättet att tänka utifrån en mer stabil position. Hos uppstickarbanken Aprila menar en av grundarna, Israr Khan, att perspektivet är viktigt när det gäller data. "Att förstå vad som hände i går skapar inte värde, det förbättrar inte resultatet eller intäkterna. Man måste hitta ett sätt att blicka framåt", säger han.

Så här kan dagens finanschefer anpassa sitt sätt att tänka för att kunna utvecklas i en snabbt föränderlig värld:

1. Utnyttja osäkerheten
2. Bryta ner silos
3. Ändra din inställning till risk
4. Dela upp stora uppgifter
5. Se längre framåt
6. Var modig och hjälp till att skapa resurser för förändring
7. Skaffa kreativa vänner

Läs mer om alla 7 olika sätt här 

Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt. Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter.

Vill du att vi kontaktar dig