Artiklar Analys

Så blir ni ett Superföretag

Bisnode och Veckans Affärer har tillsammans sedan 2005 utsett Sveriges Superföretag enligt en rad komplexa kriterier. På listan återfinns företag som är exceptionellt framgångsrika, stabila och hållbara.

– Om fler företag skulle titta på hur superföretagen arbetar skulle fler arbetstillfällen kunna skapas i Sverige, förklarar Per Weideman, senior analytiker och den expert från Bisnode som från start har jobbat med analysen som ligger till grund för Superföretagen.

Superföretagen utvärderas dels på relativa kriterier så att alla branscher jämförs på för branschen relevanta prestationer, dels på Superkriterierna: samlade resultat under en fyraårsperiod. Efter börskraschen för ca 10 år sedan så försvann många av de större, exporttunga industriföretagen, och IT-företag och leverantörer av företagstjänster tog över. Men nu är svenska industriföretag tillbaka på topplaceringar.

– Under de senaste åren har vi sett mycket starka prestationer från industrisegmentet. Trettio procent av de företag som tillkommit på listan under de senaste två åren är industriföretag, det är en fantastiskt stark ökning, säger Per Weidenman, senior analytiker på Bisnode.

– Framgångsrika företag är inte framgångsrika av en slump, det ser vi tydligt fortsätter Per.

"Framgångsrika företag är inte framgångsrika av en slump."

Per Weidenman, Senioranalytiker på Bisnode

En VD med unik inblick i vad som krävs för att lyckas

Företaget iBiz Solutions har varit med på listan flera gånger. Men för VD Allan Hallén är det inte första gången som han ser utmärkelsen landa på ett företag under hans ledning.

Allan Hallén har därmed en nära på unik inblick i vad som krävs för att bli ett Superföretag. Och det första rådet är förstås att det inte räcker att jobba mer än andra, utan man måste jobba smartare och mer målmedvetet.

- Höga mål är en förutsättning. Målet är aldrig att bli ett Superföretag, det är något du förhoppningsvis får på köpet om du sätter tillräckligt höga och utmanande mål. Sedan måste du hitta ditt företags plats på marknaden och definiera tydligt för både dig själv, medarbetarna och kunderna varför det just är du som bäst fyller den platsen, säger Allan Hallén.

Hållbar kultur - vägen till framgång

Marknadsposition, medarbetare, processer och metodik, företagskultur och kunder är fem begrepp Allan Hallén återkommer till. Marknadsposition kan kanske tyckas självklart, men Allan Hallén påpekar att det inte bara gäller att hitta en plats där man passar in och kan bedriva sin verksamhet. Alla internt måste veta, förstå och gilla varför företaget är där. De måste även förstå vilka fördelarna är med just den positionen. Då får man med automatik även en ”kultur” som är hållbar och stöttande gentemot mål och ambition. Varför man gör det man gör och varför man är på väg dit man är på väg.

Superföretag 2017 iBiz Solutions
"Superföretagen är ett uthållighetspris. Det händer inte över en natt och får man det flera år på rad visar man tydligt att man inte bara är en företagsbyggare utan även en samhällsbyggare."

Allan Hallén, VD på iBiz Solutions

superföretagen i siffror

superföretagen i siffror
  • För att komma med i rankingen krävs att bolaget 4 år i rad klarar högt ställda krav på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital.
  • I snitt är det bara 1/10 ‰ av de svenska företagen som lever upp till kraven.
  • 2018 kvalade 728 företag in på listan över Superföretagen. 

Alla ska med - även kunderna

Sedan får man inte glömma bort hur man levererar sina tjänster och kundvärdet – något som kräver en gemensam metodik, tydliga processer och etablerade verktyg för att nå hela vägen fram. Det är i alla fall modellen som fungerat för Allan Hallén och iBiz Solutions. Men även kunderna måste med på resan. 

- Man måste gilla att sälja om man vill lyckas, oavsett bransch och oavsett roll. Det gäller alla typer av bolag, inte bara konsulter som oss. Tyvärr har säljet ofta en negativ klang i Sverige och det kan till och med anses mindre fint i vissa kretsar. Avdramatisera sälj och se till att alla internt kan och vill sälja företaget och dess tjänster eller produkter, för vi gör detta ihop, fortsätter Allan Hallén.

Superföretagen - ett uthållighetspris

För Allan Hallén är det ett bevis på att man gör rätt och att man är en av de allra bästa. Det är utmärkelsen till Superföretag som hamnar inramade i receptionen till skillnad från andra utmärkelser.

- Superföretagen är ett uthållighetspris. Det händer inte över en natt och får man det flera år på rad visar man tydligt att man inte bara är en företagsbyggare utan även en samhällsbyggare. Det är de här företagen som står för den riktiga tillväxten och i högre utsträckning än andra skapar nödvändiga arbetstillfällen.

Att driva och tillhöra ett tillväxtföretag är något han gratulerar sina anställda till när han får chansen. Det är i utveckling och tillväxt saker händer. Det är där man ständigt utmanas och utvecklas. Det är där framtiden ligger.

iBiz Solutions är idag en av de absolut främsta aktörerna i Norden inom systemintegration baserat på teknik från Microsoft, och i Sverige den absolut främsta.

"Vi vill lyfta Sveriges hjältar, de som verkligen bygger Sverige med nya arbetstillfällen och tillväxt."

Per Weidenman, senior analytiker Bisnode

Wind turbine at the horizon in a blossom rapeseed field


Sveriges glömda hjältar

För att andra företag ska kunna lära sig av Superföretag som iBiz Solutions så används den omfattande undersökningen från Bisnode som underlag för att formulera Framgångsrecept och Superprognoser.

De här företagen, och kanske tusen till som är alldeles utanför listan, står för omkring 20% av alla nya jobb i näringslivet. Det är en framgångsrik grupp företag som spelar en mycket större roll än vad vi trott och förstått, säger Per Weidenman.

- Vi vill lyfta Sveriges hjältar, de som verkligen bygger Sverige med nya arbetstillfällen och tillväxt. Att få följa dessa bolags framgångar år efter år är mycket givande. Nu kan vi också förutse många trender genom att analysera den enorma mängd data vi har genererat sedan 2005, avslutar Per Weidenman.

Vill du att vi kontaktar dig