Artiklar Risk & Kredit

Personuppgiftslagen på 3 minuter

Många tror att personuppgiftslagen bara är något som större företag behöver bekymra sig om, men glöm det. En excelfil med gamla kunder kan innebära ett lagbrott som snart kan leda till riktigt saftiga sanktionsavgifter.

Personuppgiftslagen (PUL) reglerar hur och vilka personuppgifter företag får registrera elektroniskt, samt vad som krävs för att uppgifterna ska få registreras. Och det här handlar långt ifrån bara om stora företags kundklubbar eller myndigheters register.

– Som företagare, oavsett hur liten eller stor man är, får man inte hantera personuppgifter på vilket sätt som helst, förklarar Kerstin Wardman, bolagsjurist på Bisnode.

Har du ett adressregister över dina kunder, ja, då omfattas det registret av PUL och du är ansvarig för att det är förenligt med lagen. Gör du inte det riskerar du höga sanktionsavgifter. Och i maj 2018 när PUL ersätts av EU:s dataskyddsförordning kan de här avgifterna landa på mellan tio och tjugo miljoner euro.

– Den nya lagen är gemensam för alla EU:s medlemsländer och har tagits fram för att skydda privatpersoners integritet, framför allt från den datahamstring som pågår i sociala medier. Men den gäller för alla företag, så det är bra att ta reda på hur det påverkar firman redan nu.

Huvudregeln för att du ska få registrera någons personuppgifter, till exempel namn, adress och telefonnummer, är att du har fått ett godkännande från personen. Är personen kund hos dig räknas det som samtycke.

Meeting
"Som företagare, oavsett hur liten eller stor man är, får man inte hantera personuppgifter på vilket sätt som helst."

Kerstin Wardman, bolagsjurist på Bisnode

Lär dig grunderna i GDPR - på 30 min!

Lär dig grunderna i GDPR - på 30 min!

I vår online-kurs lär du dig på ett snabbt och enkelt sätt grunderna i EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Kursen går igenom vilka de centrala begreppen är och vad de innebär. När du gått igenom kursen och svarat på frågorna som ställs utfärdas ett intyg som visar att du är redo att ta nästa steg.

Starta kursen

 

Vill du att vi kontaktar dig

Compliance

Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

  • Säkra dina affärer med koll på compliance.
  • Ta snabba och trygga beslut genom ständigt uppdaterad information
  • Effektivisera processen för global regelefterlevnad
Läs mer