Artiklar Risk & Kredit

Så drar du nytta av kreditbetyget - 4 anledningar att vara stolt

I en tid då transparens och tillit är allt viktigare kan kreditbetyget vara skillnaden mellan en vunnen och en förlorad affär. Att visa upp sin kreditvärdighet kan vara tungan på vågen när en kund väljer leverantör. Men fördelarna med hög kreditrating stannar inte där.  

För pigga företagare finns många sett att dra nytta av ett högt kreditbetyg. Det mest självklara är givetvis att en hög rating är en konkurrensfördel som kan skapa både fler och smidigare affärer. Men vi tar det från början.

I sin enklaste form kan kreditbetyget beskrivas som ett sätt att skilja stabila företag från de som inte är lika tillförlitliga. Företag med god kreditvärdighet får en hög rating, vilket är en tydlig signal till omvärlden att företaget är välskött och stabilt. Att sikta på en hög kreditvärdighet och synliggöra sitt kreditbetyg är att visa kunder och prospekts att det är riskfritt att göra affärer ihop.

– Framför allt är det en slags kvalitetsstämpel som visar att företaget är tryggt och stabilt. Om man ska beställa en tjänst och ett företag är kreditvärdigt och det andra inte är det, så är det rätt självklart vilket de flesta väljer, säger Mikael Jakobsson, product manager på Bisnode.

Att visa upp sitt kreditbetyg i marknadsföring, försäljning och annan kommunikation med befintliga och potentiella kunder är alltså en god start för att dra nytta av ett högt kreditbetyg. Men det finns fler sätt att maximera fördelarna.

Det är nämligen inte bara kunder som gillar ordning och reda, utan även leverantörer. Kan man visa hög kreditrating blir det lättare att förhandla sig till rabatter och inga problem att få handla på faktura. Dessutom gillar bankerna kreditvärdiga företag, vilket gör det betydligt enklare att få låna med bra villkor.

aaafest.jpg
”Om man ska beställa en tjänst och ett företag är kreditvärdigt och det andra inte är det, så är det rätt självklart vilket de flesta väljer.”

Mikael Jakobsson, Product manager på Dun & Bradstreet

aaa i siffror

aaa i siffror
  • 90 procent av en tillfrågad målgrupp med titel vd, kreditchef, försäljningschef och ekonomichef känner till Bisnodes kreditvärderingsmodell AAA.
  • 82 procent av samma målgrupp känner igen logotypen AAA kopplat till ämnet kreditvärdighet.

4 anledningar att vara stolt över kreditbetyget

Fortfarande inte övertygad? Dun & Bradstreets expert Mikael Jakobsson ger dig hela listan på fördelar med att visa upp ett högt kreditbetyg för omvärlden.

1. Fördel vid förhandling med leverantör

En bra kreditrating är en kvalitetsstämpel som visar att företaget är tryggt och stabilt. Det är en fördel i relationen med leverantörer. Ni kan handla på faktura och kan ofta få bättre villkor på andra områden, som bättre rabatter. Att kunna visa upp ett högt kreditbetyg ger en klar fördel vid förhandling med både nya och befintliga leverantörer.

2. Locka fler kunder och behålla befintliga

Högt kreditbetyg visar kunderna att du är seriös och att du kommer leverera. Många företag kollar rutinmässigt upp nya affärspartners och då är en hög rating en fördel. Det är också bra vid offentliga upphandlingar för att ta hem myndigheternas jobb. Men något som kanske till och med är viktigare än att locka nya kunder är att behålla befintliga. Större företag gör i de flesta fall nya kreditbedömningar varje år och uppdaterar sina kreditpolicies. Att kunna visa upp ett högt kreditbetyg gör din kund trygg i välja dig som affärspartner.

3. Lättare lån till lägre ränta

Hög kreditvärdighet gör det givetvis lättare att låna till bra villkor, vilket är en stor fördel när det är dags för större investeringar. När du ansöker om lån tittar banken eller långivaren bland annat på din kreditvärdighet för att bedöma hur stor sannolikheten är att du kan betala tillbaka lånet. En bra kreditvärdighet gör det enklare för dig att få lån och få bättre lånevillkor alltså en lägre ränta, men det förenklar även när du vill teckna abonnemang och skaffa kreditkort. Tänk på att trycka på kreditvärdighet nästa gång du förhandlar med banken.

4. Employer branding

Folk vill jobba på ett seriöst företag. Du kan visa dina anställda att de jobbar på ett tryggt och stabilt bolag. En bra rating är en garant för att man får ut sin lön och att bolaget finns kvar om ett år. I vissa branscher kan det också vara en fördel vid rekrytering av ny personal.

Vill du att vi kontaktar dig

Det perfekta kreditverktyget

Det perfekta kreditverktyget

Bisnode RiskGuardian Suite är ett smidigt verktyg för kreditbedömning och leverantörskontroll

  • Effektivisera din risk- och kredithantering med ett verktyg som fungerar på både smartphone, desktop och läsplatta
  • Optimera din kreditrisk med bevakning som ger dig löpande uppdateringar om förändringar i dina kunders kreditvärdighet
  • Fatta trygga beslut med hjälp av Bisnodes marknadsledande kreditvärderingsmodell AAA
Läs mer