Artiklar Compliance Risk & Kredit

Nya penningtvättregler ställer högre krav

Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga regler på marknaden är det en utmaning att identifiera och kontrollera risk på ett effektivt sätt. Men att vara compliant handlar inte bara om att följa myndigheters krav - att göra affärer med fel motpart kan innebära finansiella risker och negativ publicitet. 

Självklart vill ni följa lagar, regler och direktiv både för att ta ert ansvar på marknaden och för att vara compliant. Sanktionerna för de som inte lyckas är hårda. Med de nya kraven i penningtvättsdirektiven blir uppgiften inte lättare. Den största förändringen i direktivet innebär att konceptet PEP (Politically Exposed Person) utökats och omfattar nu även svenska medborgare. Detta innebär att arbetet med att identifiera och administrera politiskt utsatta personer ökar för samtliga finansiella institutioner och företag som har kunder i Sverige och som lyder under penningtvättsdirektivet.

Vet ni vem ni gör affärer med? 

För att bli framgångsrik gäller det att alltid ha korrekt information om potentiella kund- eller affärspartners, men lika viktigt är att det finns etablerade och väl fungerande interna processer och rutiner för att hantera frågan i alla led. Det är ett komplext arbete i ständig förändring där framgångsfaktorn är att ha en riskbaserad strategi.

Så kan vi på Bisnode hjälpa dig

Vi hjälper våra kunder att få tillgång till rätt information om vem det är ni gör affärer med. Utifrån dina behov hjälper vi dig att kontrollera din potentiella kund eller affärspartner utifrån ett kredit- och riskperspektiv med screeninglösningar mot sanktionslistor och PEP.

Vi har ett starkt erbjudande inom risk och kredit och hjälper kunder med information och lösningar under hela affärsprocessen. En naturlig del i detta är compliance och vi har med tiden kompletterat våra traditionella risktjänster med lösningar som hjälper våra kunder att hantera risker även inom penningtvätt och terroristfinansiering.
Ta reda på vem din kund verkligen är. Få de insikter som krävs för att kunna göra trygga affärer för dig – och din verksamhet.

World

Vill du att vi kontaktar dig

Compliance

Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

  • Säkra dina affärer med koll på compliance
  • Ta snabba och trygga beslut genom ständigt uppdaterad information
  • Effektivisera processen för global regelefterlevnad
Läs mer