Artiklar Compliance

Nya direktiv - PEP och AML på 3 minuter

Penningtvättslagen har utökats till att omfatta fler branscher – det innebär nya regler för bland annat spelbolag, värdetransportörer, bilhandlare och förmedlare av lokaler. Här får du tipsen på hur du förbereder ditt företag på de nya reglerna. 

Med de nya reglerna för penningtvätt som införs under 2017 blir det hårdare tag mot penningtvätt även i Sverige. Den nya lagstiftningen innebär att företag i en rad nya branscher måste tänka nytt och lära sig flera nya begrepp. Det kanske allra viktigaste av dessa begrepp är PEP.
– En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption. Därför ska dessa människor kontrolleras extra noga när de genomför olika typer av ekonomiska transaktioner, förklarar Erika Thorssén på företaget Trapets, som arbetar specifikt med övervakning och compliance för att motverka penningtvätt.
Domare i högsta domstolen, ambassadörer, ministrar och höga officerare i försvarsmakten med flera kan alla klassas som politiskt exponerade personer – och dessutom innefattas kända medarbetare och nära familjemedlemmar i de nya reglerna.

Rent konkret innebär det alltså att Stefan Löfvens ekonomiska transaktioner ska granskas noggrannare än dina andra kunders, men honom har nog de flesta koll på. Utmaningen är i stället att identifiera alla andra PEP – och deras anhöriga.
– Arbetet med att identifiera och administrera PEP ger en stor extra arbetsbörda för företag som hanterar transaktioner och som lyder under den nya lagen, säger Elisabeth Mörén, produktchef för PEP- och Sanktionsscreening på Bisnode.

Läs mer om Binsodes lösning för compliance

Combination lock
"En politiskt exponerad person, eller PEP, är en person som på grund av sin politiska ställning anses ha högre risk att mutas eller blandas in i korruption"

Erika Thorssén på företaget Trapets

PEP i tre steg

PEP i tre steg
  • Undersök om din bransch omfattas av det nya förslaget. Bland de nya branscher som ingår märks handlare som hanterar stora kontanttranskationer, spelbolag, värdetransportörer, bilhandlare, pantbanker och förmedlare av lokaler.
  • Hitta en lösning för att identifiera PEP bland dina nya och befintliga kunder. Ett effektivt verktyg som många av de första som idag omfattas av reglerna är så kallade PEP-listor. Dessa listor går att abonnera på och går att integrera i ditt kundsystem.
  • Kontakta tillsynsorganet för din bransch. De kan ge dig mer och detaljerad information om hur just din verksamhet kan säkra efterlevnaden av de nya reglerna.

 

Så identifierar du en PEP

Att identifiera och hantera dessa individer är naturligtvis ett ansvar för hela organisationen, men framför allt för dem som hanterar överföringar och kundadministration. Att helt enkelt fråga sina kunder om de är PEP är en väg att gå, men det räcker inte som lösning.
– Många, och då framför allt anhöriga, vet inte ens om att de tillhör kategorin. Därför bör alla företag ha tillgång till en lista med identifierade PEP som gör att man kan stämma av kundernas svar mot verkligheten, säger Erika Thorssén.

Vad händer då om ditt företag inte anpassar verksamheten efter det nya regelverket, som blir verklighet från och med 2017? Då kan sanktioner vänta, och de har blivit hårdare.
– Finansinspektionen kan utdela varningar, utfärda straffavgifter på upp till 10 procent av omsättningen och i värsta fall till och med dra tillbaka tillståndet för verksamheten. Sanktionerna har även blivit hårdare i branscher som står under Länsstyrelsernas tillsyn, avslutar Erika Thorssén.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig nu, vill du avsluta din prenumeration är det bara ett klick bort. 

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer