Artiklar Analys

Så blir din kommun eller landsting bäst i Sverige på miljöfordon

Miljöfordonsdiagnos 2017 visar att en del kommuner och landsting ligger i absolut framkant när det gäller en fossiloberoende fordonsflotta. Men ska vi uppnå regeringens mål om att vara fossilbränsleoberoende 2030 krävs det att resten av landet tar efter de bästa kommunerna och landstingen.

Rapporten Miljöfordonsdiagnos 2017 baserad på Bisnodes fordonsuppgifter visar att de i de bästa kommunerna och landstingen i landet är 9 av 10 bilar fossiloberoende. Snittet ligger dock lägre. För kommuner på 3 av 10 och landstingen 4 av 10. Jämför man med Sverige i stort är det dock tydligt vilka som driver utvecklingen då riksgenomsnittet är 6 av 100.

Tittar vi in på olika typer av fossiloberoende bilar är bilden liknanden. Kommunerna är i genomsnitt 15 gånger bättre än övriga landet när det gäller enbart elbilar och 20 gånger bättre när det gäller gasbilar. Tittar vi bara på de bästa 10 kommunerna är motsvarande siffror 25 respektive 70 gånger bättre än riksgenomsnittet.

Det här är viktiga siffror att känna till, inte minst då med de högt uppställda målen från riksdagen. År 2030 är det tänkt att vi som land ska vara oberoende av fossila bränslen. Att kommunerna och landstingen leder och driver den utvecklingen råder det inget tvivel om och det är extra intressant att se att flera av dessa till och med börjat byta ut etanolbilar mot mer fossiloberoende alternativ, något som självfallet påverkar siffrorna i positiv riktning.

- Utvecklingen är överlag positiv och det är tydligt att de med en bra plan för inköp av en fossiloberoende flotta kan uppnå de högt ställda målen fram till 2030. Och vi får hoppas att kommunerna och landstingen blir en inspiration för resten av Sverige om vi ska ha en chans att nå målen i stort, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Sverige.

De tre bästa kommunerna i Sverige är Botkyrka, Stockholm och Varberg som alla delar på förstaplatsen. De bästa landstingen är Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Bäst förbättring jämfört med förra årets lista är Sundbyberg som kommun och Region Örebro samt Landstinget i Västmanland bland landstingen.

- Genom att samla in och analysera de här uppgifterna ser vi inte bara var vi står idag utan även var det behövs mer åtgärder. Som exempel ser vi hur flera av de bättre regionerna börjat effektivisera flottan av befintliga miljöbilar, exempelvis att man då byter ut etanoldrivet till förmån för el. Det ger självklart en rejäl skjuts mot målet med noll utsläpp, säger Eric Wallin, Sverigechef på Bisnode.

Eric_Wallin_4.jpg
"Genom att samla in och analysera de här uppgifterna ser vi inte bara var vi står idag utan även var det behövs mer åtgärder."

Eric Wallin, Sverigechef på Bisnode

Miljöfordon Sverige i siffror

Miljöfordon Sverige i siffror
 • Det är 13 år kvar tills Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta.
 • Vid årsskiftet 2016/2017 var bara 1 av 20 lätta fordon (lastbilar och personbilar) ett fossiloberoende fordon.
 • Det betyder att det nu rullar knappa fem miljoner fossilberoende lätta fordon i Sverige. Det varierar hur långt olika delar av Sverige har lyckats på vägen mot fossiloberoendet.
 • En fordonsflotta som år 2030 är oberoende av fossila bränslen är tänkt att vara ett steg på vägen mot regeringens vision om ett klimatneutralt Sverige år 2050.

Årets bästa kommuner och landsting - hela listan

Miljöfordondiagnos 2017 är den åttonde rapporten av det här slaget och har som tidigare tagits fram i samarbete med Miljöfordon Sverige. Miljöfordon Sverige är föreningen som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är de en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. 

Syftet med rapporten är dels att visa på hur utvecklingen går mot en fossiloberoende fordonsflotta, men också att verka som en inspiration och motivera andra att ta efter de bästa. För är det något som framgår tydligt är det att man kan göra enorma förbättringar på området om man har en tydlig plan och agerar utifrån den. Därför vill också uppmärksamma och gratulera alla de som utmärker sig i den här rapporten. Ni gör ett enormt viktigt jobb och vi hoppas att allt fler tar efter.

Årets bästa kommun

 1. Botkyrka kommun / Stockholms stad / Varbergs kommun
 2. Helsingborgs stad
 3. Göteborgs stad
 4. Malmö stad / Sölvesborgs kommun
 5. Karlstads kommun / Linköpings kommun / Trollhättans stad

Störst förbättring kommun

 1. Sundbybergs stad
 2. Älvkarleby kommun / Östersunds kommun
 3. Lidingö stad / Lunds kommun
 4. Alvesta kommun / Höganäs kommun / Nyköpings kommun
 5. Haninge kommun / Nordanstigs kommun / Varbergs kommun

Årets bästa landsting

 1. Region Skåne / Västra Götalandsregionen
 2. Landstinget i Uppsala län
 3. Region Örebro län
 4. Landstinget i Kalmar län / Landstinget Västmanland / Stockholms läns landsting

Störst förbättring landsting

 1. Landstinget Västmanland
 2. Landstinget i Kalmar län
 3. Region Örebro län
 4. Norrbottens läns landsting / Region Östergötland / Region Skåne

Vill du att vi kontaktar dig