Datadriven marknadsföring Smart data Smarta beslut

Magkänslan styr fler chefer under Coronakrisen  

19 maj 2020

Novus har på uppdrag av Dun & Bradstreet undersökt hur chefer och företag inom privat sektor agerar under den nuvarande Coronapandemin. Att anpassa företagets kostnader, regelbundet följa sina medarbetares hälsostatus och säkerställa att interna system och processer fungerar för medarbetares hemarbete är topp tre viktigaste prioriteringar hos företag i det inledande skedet av krisen.  

Hela 22% av de tillfrågade har blivit mer datadrivna i sina beslut under krisen samtidigt som andelen som fattar beslut baserade på magkänsla och erfarenhet har ökat med 26%. De som blivit mer datadrivna är framförallt chefer på mellanstora bolag med 101–1000 anställda. Det är även den grupp som ser uppsägningar eller permitteringar av sin personal som den viktigaste prioriteringen just nu. 

Läs mer: Sju steg till en datadriven organisation

Störst förändring inom sälj 

Chefer inom försäljning är de som har tvingats till störst omställning76% uppger att deras sätt att arbete med försäljning har förändrats generellt sett. Tre av tio säger att det förändrade beteendet går ut på att öka merförsäljningen till befintliga kunder eller att använda andra försäljningskanaler än vanligt.  

Vi har även sett över våra erbjudanden för att kunna erbjuda mer relevanta produkter, framförallt inom risk- och kredit segmentet där vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder. Men vi tittar även på vilka försäljningskanaler som är relevanta för att hitta nya kunder. 

En av tre förändrar marknadsföringen för att nå nya kunder  

Ett verktyg som 22av respondenterna använder sig av för att nå nya kunder är att skicka nyhetsbrev och endast 21säger att de använder sig av Corona-anpassade erbjudanden. Annonser i Sociala Medier och seminarium online istället för fysiska event är andra aktiviteter som ökat under krisen. 

Så gjordes undersökningen 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Bisnode. Målgruppen för undersökningen är svenska högre chefer eller mellanchefer med minst 10 anställda i åldern 21-68 år. Totalt har 500 intervjuer genomförts under perioden 3-14 april 2020. Deltagarfrekvensen är 72 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 

Läs Novusrapporten i sin helhet

– Coronapandemin har påverkat hela samhället och det gäller nu att snabbt ställa om sina marknadsföringsinsatser och anpassa sitt erbjudande utefter det som efterfrågas, säger Anna Albinsson, CMO på Dun & Bradstreet Group och fortsätter - För att sticka ut och nå sin målgrupp under Coronakrisen krävs att man jobbar datadrivet med sina kampanjer, samt aktualiserar det innehåll som man producerar. 

Förutsättningar för att bedriva affärer förändras  

Tre av tio tillfrågade uppger att de inte gör någonting för att försöka minska kreditrisker och problem relaterade till kundernas betalningsförmåga, trots en kraftigt tilltagande ökning i antal konkurser. Samtidigt säger närmare 20 procent att deras verksamhet löper på i princip som vanligt trots alla samhälleliga konsekvenser av pandemin. 

– Vi kan hjälpa företag få koll på vilka de gör affärer med, vilket är viktigt i dessa tider, att undvika onödiga risker. Det gäller allt från företag som gärna vill ingå avtal men kanske inte borde göra det, eller att man själv inte borde ta risken att handla med den typen av företag, till bedrägerier som har en tendens att öka i såna här tider, säger Eric Wallin. Vi kan även bidra med att hitta nya kunder inom olika segment och göra vettiga urval som är rationellt baserade på rätt data. Det handlar inte om hur mycket data man har, utan snarare att ta in rätt data och analysera den på rätt sätt. Det vill vi gärna hjälpa kunder med och samhället i stort.