Risk & Kredit

Kreditgivning i kristider: ”Fortsätt ha koll på dagens kreditriskmodeller"

20 mar 2020

Det är minst sagt oroliga tider. Världens företag har det otroligt tufft och med det kommer en större oro över att inte få betalt av kunder såväl som att få leveransproblem. Henrik Hargéus, produktchef inom kredit och risk på Dun & Bradstreet, ger sina bästa råd i en tid av kris. 

Hur ska företagarna tänka kring kreditgivning i Corona-tider? 

– Det här ett extremt läge som närmast kan jämföras med finanskrisen under tidigt 1990-tal. Lärdomen från den krisen är att företagare kan fortsätta förlita sig till de rating- och scoringmodeller som används vid riskprognos – framför allt för att få en rangordning av risken även om riskutfallet i varje grupp antagligen kommer att öka. Modellerna tar exempelvis hänsyn till vilka reserver ett företag har, vilket är en betydelsefull faktor i detta läge. Dun & Bradstreets kreditvärderingsmodeller utgår bland annat från vårt Betalningsindex, som hela tiden ger aktuell information på företags betalningskraft. Detta ger ett betydligt mer aktuellt omdöme än att titta på exempelvis betalningsanmärkningar som kan ta lång tid att få in i den officiella statistiken.  

"Ska man försöka se en ljusglimt  i detta mörker så befann vi oss innan krisen i en fantastisk högkonjunktur  med extremt låga konkurstal" 

Henrik Hargéus, produktchef Dun & Bradstreet


Räcker det verkligen att hålla koll på rating och scoring? 

– Det är naturligtvis viktigt att ha en daglig kreditbevakning av sina befintliga kunder och leverantörer och specialbevaka företag i de branscher som har mer akuta problem. På så sätt får man tidigt signaler om det är förändringar på gång. Det handlar inte bara om rating utan även annan typ av information, styrelseändringar, betalningsanmärkningar, betalningsindex, med mera.  Utöver det kan bör man i dagens läge se över policyn för vilka som automatiskt blir nya kunder samt göra en noggrannare manuell bedömning inför större affärer.   

Gratis prova på-erbjudande för Risk Guardian 

Kan man se ett ökat konkurstal i Sverige sen Corona-utbrottet? 

– Nej, inte ännu men det kommer med all säkerhet komma – att flera branscher har det tufft är en underdrift. Men man ska komma ihåg att många av de konkurser som vi kommer se inte bara handlar om corona – många branscher som exempelvis detaljhandeln – hade det tufft redan innan. Men givetvis påskyndar coronaviruset processen. Ska man försöka se en ljusglimt i detta mörker så befann vi oss innan krisen i en fantastisk högkonjunktur med extremt låga konkurstal – det talar för ökad chans att komma tillbaka snabbt. 

henrik hargeus


Hur kan företagen stötta varandra? 

– Företagen kan exempelvis förlänga kredittider och justera dröjsmålsräntan. Det ligger i allas intresse att hålla igång ekonomin och just nu behöver vi vara mer tillmötesgående mot varandra än någonsin! 


Sist men inte minst, hur länge pågår det här skakiga läget? 

– Kanske ett kvartal, kanske mer – det är omöjligt att säga i nuläget.  

Skribent: Helena Distner