Artiklar Smarta beslut

Hetaste trenderna i kreditbranschen

21 dec 2016

Det har skett flera spännande förändringar inom kreditbranschen. Här berättar vi om de hetaste sätten att arbeta med krediter just nu och vad vi kommer att se mer av i framtiden.

Den första trenden handlar om informationsinhämtning. Inför ett kreditbeslut går man inte längre ut på webben och hämtar hem information manuellt. Istället byggs ett regelverk in i det egna systemet och ger automatiserade beslut.

– För företag som arbetar internationellt är de integrerade och automatiserade lösningarna absolut hetast. Då blir besluten så enhetliga som möjligt. När detta är integrerat slipper man dessutom lämna det system man jobbar i, säger Bernt-Olof Hellgren, försäljningschef på Bisnode D&B, som inriktar sig på internationellt arbetande företag.

Han förklarar att det både ökar effektiviteten och kassaflödet.

– Tidigare var exempelvis en resande säljare tvungen att maila en förfrågan till huvudkontoret, som sedan skulle kontakta en ekonomidirektör för bedömning. En process som inte sällan tog flera dagar. Nu kan istället samma säljare trycka på en knapp och få godkänt inom 30 sekunder, oavsett om han sitter på kontoret eller i Indien.

"Traditionellt kanske ni sagt nej till en högriskkund, men om hela portföljen mår bra kan ni ha råd att ta chansen."

"Traditionellt kanske ni sagt nej till en högriskkund, men om hela portföljen mår bra kan ni ha råd att ta chansen."

Bernt-Olof Hellgren, Director Sales Excellence på Bisnode

Tre trender inom kreditbranschen

Tre trender inom kreditbranschen
  • Integrerade och automatiserade processer.
  • Portföljperspektiv – från styck till stock.
  • Breddning av riskbegreppet.

 

Utvärderar kundportföljen

Det har också skett en förändring i hur företag ser på kreditgivning. Istället för att fokusera på ett enskilt bolags kreditvärdighet så tittas det allt oftare på hela kundportföljen.

– Det har skett en förändring från styck till stock. Allt fler har insett att de ibland måste lyfta blicken och se hur alla kunder mår, fråga sig hur det påverkar den egna verksamheten. Vad har vi för risker och beroenden där? Det är inte minst viktigt när man budgeterar för framtiden, för om exempelvis fem procent av företagen riskerar att gå i konkurs nästa år så måste du ju räkna på det för en korrekt helhetsbild, säger Bernt-Olof Hellgren.

 Han förklarar att detta samtidigt kan omvärdera synen på vissa enskilda kunder.

– Traditionellt kanske ni sagt nej till en högriskkund, men om hela portföljen mår bra kan ni ha råd att ta chansen.

 Fler faktorer räknas in

Tidigare har bolagsekonomin varit i fokus men numera har många företag valt att bredda sitt risktänk. Det finns flera tjänster hos Bisnode, där man bland annat beräknar riskfaktorer hos andra länder.

– Geologiska aspekter tas allt oftare i beaktande, som utsatthet för jordbävningar och andra naturkatastrofer. Se på översvämningarna på Balkan nyligen, de påverkade exempelvis de svenska företag som anlitar bolag med etablerad outsourcing i regionen, säger Bernt-Olof.

Även politiska hänsynstaganden blir allt vanligare.

– Här tittar man bland annat på risken för korruption och hur stabilt landets ekonomiska system är. Under Arabiska våren fick krisen i Egypten stora konsekvenser för svensk skogsindustri. Det finns nämligen en stor omlastningshamn där som de på över en månad inte hade access till, vilket innebar att de inte kunde skeppa ut varor. Med andra ord kan en svensk verksamhet stå och falla med förändringar som sker runtom i världen, och därför är dessa riskfaktorer oerhört viktiga att ta med i beräkningen, avslutar han.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till alla med intresse för tips, trendspaning och inspiration inom Smart Data.

Optimera din risk- och kredithantering

Optimera din risk- och kredithantering

Träffsäkra analyser för maximerad lönsamhet

  • Utveckla affärerna genom optimerad riskbedömning
  • Öka lönsamheten med realtidsuppdaterade beslutsunderlag
  • Effektivisera kredithanteringen med explicita riktlinjer
Läs mer