Artiklar Smart data

Geodata skapar konkurrensfördelar i data-drivna företag

För varje dag i big data-samhället vet vi mer och mer om varje koordinat på den geografiska kartan. En enkel googlesökning på ett kafé i Alvik utanför Stockholm ger utöver traditionell information som öppettider, adress och telefonnummer – också information om när fiket är som mest besökt och hur länge gäster vanligtvis stannar, hur det ser ut inne på caféet och hur nöjda tidigare gäster har blivit.

Om vi gör en sökning på adress i stället, via Hitta.se, får vi information om medelåldern på dem som bor i området, hur mycket de tjänar, hur stora lån de har, hur partisympatierna ser ut i tillhörande valdistrikt, vilka bilmärken som är populärast och till och med färsk information om inflyttningar i närheten. 

Kartan blir ett paradigmskifte

- Att använda kartan för att söka efter och presentera data kommer att bli paradigmskifte, säger Anders Hidestrand på Bisnode.

Han hjälper företag i alla storlekar att utnyttja geografisk data för att fatta beslut, utveckla affärer och kommunicera med kunder på ett mer effektivt sätt.

Geografisk information kan exempelvis användas för att precisera var nästa butik bör placeras för att målgruppen ska vilja komma dit, vilka våningsplan som är som mest benägna att få en prenumeration på en tidning eller var kunderna finns när omvärlden förändras.

Det sista skulle till exempel kunna handla om plötsliga förändringar i vädret. Några dagars värme på vårkanten är allt som behövs för att tidigblommande träd som al och hassel ska utlösa de första besvären för pollenallergikerna. Sedan fortsätter det med björkpollen och gräspollen, och till sist gråbopollen på sensommaren. Om behandling påbörjas i tid kan besvär som kliande ögon, nästäppa, upprepade nysningar och rinnsnuva mildras.

D&B DUNS szám
"Vi skissar på möjligheten att kunna ge rapporter så att apoteken dels kan skicka ut snabb information, dels att planera lagerhållning för sina respektive butiker."

Anders Hidestrand, Content Manager på Bisnode

Och det är här geodata kommer in i bilden. Runt om i landet finns 21 mätstationer som förser Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet med pollendata från al, alm, björk, bok, ek, gråbo, gräs, hassel, sälg/vide. Pollenrapporterna uppdateras dagligen, uppdelade i fem nivåer, från ”inga värden” till ”mycket höga värden”.

– Vi kan se exakt vilka postnummer som ligger inom en viss radie från dessa mätstationer. Nästa steg är att blanda in data om vindriktningar och nederbörd för att bli mycket träffsäkrare i spridningsområdet, men där är vi inte än. Även höjd- och skogsbeståndsdata kan vara intressant att titta på, säger Anders Hidestrand.

För apotek är det förstås högintressant att kunna skicka ut erbjudanden till den här målgruppen med budskap som ”Utbrott av björkpollen att vänta de närmaste dagarna: Dags att fylla på din allergimedicin”.

– Vi på Bisnode skissar på möjligheten att kunna ge rapporter så att apoteken dels kan skicka ut snabb information, dels planera lagerhållning för sina respektive butiker. Än så länge blir rapporterna grovkorniga, men de ger ändå värdefull information. 

Hur relevant och träffsäker kan vi förvänta oss att geodatan blir?  

Det optimala utifrån ett marknadsföringsperspektiv är förstås att veta allt om målgruppen. Som i exemplet med pollenallergikerna. Det vore en dröm för apoteken att selektera fram alla pollenallergiker som befinner sig i ett geografiskt område.

Men kommer det att bli möjligt?

– I slutändan handlar det om hur mycket vi som konsumenter är beredda att dela med oss om oss själva.

Den stora trenden de senaste åren är att allt fler delar med sig av allt mer data. Frivilligt, dessutom, så länge som fördelarna uppväger – att vi upplever att det blir enklare, roligare, bekvämare, tryggare eller mer skräddarsytt och relevant om vi delar med oss. En undersökning som JiWire gjorde för ett par år sedan visade att 53 procent av konsumenterna var villiga att dela med sig platsdata för att få mer relevant reklam.

Därmed inte sagt att du med en enkel sökning kan vaska fram alla allergiker i Sverige. Men det blir allt lättare att vara träffsäker i marknadsföringen. 

Vill du att vi kontaktar dig

Berika din kunddata

Berika din kunddata

Kvalitativ information för smarta beslut

  • Effektivisera datahanteringen tack vare komplett verktyg
  • Maximera din affär med korrekt och uppdaterad information
  • Skapa lönsamhet med samlad data från relevanta källor
Läs mer