Artiklar GDPR

GDPR ändrar spelreglerna för kunddata

3 viktiga förändringar med GDPR

1. Företag måste kunna visa att de personuppgifter som de har lagrat är korrekta.

2. Företag måste, på begäran av individen i fråga, kunna tillhandahålla en kopia av alla uppgifter som har lagrats om en viss person.

3. Företag måste kunna ta bort personuppgifter snabbt, effektivt och säkert.

Den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR stramar åt reglerna för hur företag ska hantera personuppgifter. Det nya regelverket kommer sannolikt innebära en utmaning för många företag.

I maj 2018 träder den nya europeiska dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Lagen ersätter den nuvarande dataskyddslagstiftningen och innehåller viktiga ändringar i kraven på hantering av kunduppgifter. Bland annat ger dataskyddsförordningen privatpersoner utökade rättigheter när det gäller deras egna personuppgifter som lagras av företag.

Lagring av personuppgifter

Enligt den nya dataskyddsförordningen har individer rätt att få tillgång till den information som företagen lagrar om dem och som de tidigare har försett dessa företag med. Privatpersoner får också starkare inflytande över hur informationen får användas och kan dessutom kräva att alla uppgifter om dem själva – med några undantag – tas bort från ett företags databaser och informationssystem.

Företag måste kunna visa att de hanterar personuppgifter enligt reglerna. Alla företag måste dessutom ha möjlighet att bevisa att de har rättsliga grunder för att lagra personuppgifterna, att informationen är korrekt och att uppgifterna kan lämnas ut vid begäran eller raderas på ett säkert sätt.

De nya reglerna kan mycket väl visa sig vara en utmaning för många företag. Ett vanligt problem är till exempel att företag ofta sparar kunddata i många olika system – system som ofta inte kommunicerar med varandra eller som inte ens talar samma språk. Då kan det bli både komplicerat och tidskrävande att lämna ut eller radera all information om en individ.

Bisnode Consumer Intelligence

En lösning kan vara Bisnode Consumer Intelligence. Det är en plattformsoberoende tjänst, som genom att koppla samman kvalitetsdata med ditt företags egna kunddata, alltid håller din data uppdaterad och korrekt. På så vis kan du vara säker på att dina kunduppgifter alltid stämmer.

Bisnode Consumer Intelligence underlättar också när du ska synkronisera kunddata som har lagrats i flera olika system. Enskilda individer identifieras och ges ett unikt ID så att du kan vara säker på att du ser samtliga uppgifter som har sparats om en viss person – oavsett var informationen har lagrats eller i vilket format. Och du kan exportera kunddata eller radera dem på ett säkert sätt med en tangenttryckning.

Läs mer om hur Bisnode Consumer Intelligence kan förbättra din datahantering och kundupplevelse

Lär dig grunderna i GDPR - på 30 min!

Lär dig grunderna i GDPR - på 30 min!

I vår online-kurs lär du dig på ett snabbt och enkelt sätt grunderna i EU:s nya dataskyddsförordning GDPR. Kursen går igenom vilka de centrala begreppen är och vad de innebär. När du gått igenom kursen och svarat på frågorna som ställs utfärdas ett intyg som visar att du är redo att ta nästa steg.

Starta kursen

 

Vill du att vi kontaktar dig