Smart data Artiklar

Från big till smart data – så kommer ni igång

För de företag som vet hur man förvandlar big data till smart data är möjligheterna stora. Det handlar om att lära känna kunderna, skapa sig fördelar mot konkurrenter och konvertera prospekts till lojala kunder. Här är tipsen som hjälper er att komma igång med smart data.

När big data blev ett buzzword på allas läppar i slutet av 00-talet var förväntningarna höga. Tack vare vårt nya digitaliserade samhälle fanns plötsligt enorma mängder data tillgängliga för marknadsförare, forskare och andra som ville använda data för att förstå stora utmaningar, lösa svåra problem eller förutspå framtiden.

Det fanns bara ett problem. Datamängderna skulle snart växa sig så stora att de blev närmast ohanterliga. Det blev både dyrt och krångligt för företagen att hantera all tillgänglig data och ännu svårare att veta vad de skulle göra med den. Diskussionen började svänga och det talades till och med om att big data i själva verket bara var korkat och många uttryckte sig i termer som ”the death of big data”

Från big till smart data

Riktigt så dramatiskt blev det inte, men däremot har fokus förskjutits mot själva tillämpningen av big data, något som kom att kallas smart data. Om big data beskriver de stora mängderna data, så är smart data benämningen för den relevanta data som är kvar när allt brus sorterats bort. Det är i den analysen som den stora potentialen finns för de företag som vill arbeta datadrivet. Och för de som arbetar på rätt sätt finns stora fördelar. 

– Genom att arbeta datadrivet kan man skapa fördelar mot sina konkurrenter och förstå både befintliga och potentiella kunder bättre. Man slipper fatta viktiga beslut baserade på magkänsla. Arbetar man på rätt sätt kan man erbjuda rätt produkter eller tjänster till rätt kunder. Det handlar om att vara relevant, vilket i slutändan skapar nöjdare kunder som handlar mer, säger Rikard Candell, ansvarig för Dun & Bradstreets analysenhet i Sverige.

Rikard Candell Analytics & Advisory Director, Bisnode Analytics & Advisory
”Startpunkten är alltid ”vart är vi”, ”vart ska vi” och ”hur tar vi oss dit”. Sen gäller det att bygga en datadriven kultur internt och att vara uthållig.”

Rikard Candell, ansvarig för den svenska analysenheten på Dun & Bradstreet

Så här kommer ni igång med smart data

Så hur gör man då för att komma igång med ett datadrivet arbetssätt – och gör man för att arbeta på rätt sätt? Enligt Rikard Candell är det första steget inte nödvändigtvis en tung investering i ett nytt marketing automation-system eller liknande. Viktigare är att utvärdera vart man står och fundera igenom vart man vill. Vägen mellan dessa punkter, det vill säga strategin för hur man ska ta sig från startpunkt till det önskade målet, är nästa del att få på plats.

– Det är klokt att testa sig fram. Att tänka stort, men börja i liten skala. Startpunkten är alltid ”vart är vi”, ”vart ska vi” och ”hur tar vi oss dit”. Sedan gäller det att bygga en datadriven kultur internt och att vara uthållig. Många företag gör ett försök, men är inte tillräckligt uthålliga. Då är det smartare att börja i liten skala, testa sig fram och låta det växa över tid, säger Rikard Candell, som även bjuder på sina fem bästa tips för alla som vill komma igång med ett datadrivet arbetssätt.

5 smarta tips för ett datadrivet arbetssätt

1. Kontrollera kvalitén på datan

För att ta tillvara på kraften i smart data gäller det att dataunderlaget håller tillräckligt hög kvalité. Innehåller databasen felaktig information kommer inte resultaten att komma hur skarpa analyser ni än gör. Se därför till att rensa bort dubbletter och felaktigheter och försök fylla på underlaget om information saknas. Ett effektivt sätt att över tid hålla koll på datakvalitén är att se till att någon äger frågan internt. Det kan antingen vara en befintlig anställd som får mandat att äga frågan, eller en nyrekrytering av en Chief Data Officer.

2. Formulera målen

Är företagets mål att växa med 10 procent under året så är nästa steg att fundera över vartifrån den tillväxten ska komma. Från nya eller befintliga kunder? Från nya tjänster eller från produkter som redan existerar? Den typen av insikter måste finnas för att arbeta datadrivet. När man vet att tillväxten ska komma från befintliga kunder, är det enkelt att använda smart data för att veta var i kundstocken potentialen ligger. Om man exempelvis vet vilka kunder som köpt både produkt A och B och sedan tittar efter kunder med samma profil som bara köpt produkt A så är ett riktat erbjudande på produkt B till dessa kunder troligen ingen dum idé. Tydliga mål gör det även enklare att bedöma om man har rätt data tillgänglig för de analyser man vill göra.

3. Börja i liten skala

Om man drar igång en jättestor apparat med massor av interna resurser och tunga investeringar i stödsystem från första början så är det lätt att målet känns oövervinneligt långt borta. Det är lättare att krypa än att springa, så att avgränsa projektet i början är ingen dum idé. Om företagets övergripande mål är att växa med 10 procent och det är nya kunder på landsbygden som ger bäst tillväxtpotential är det bättre att börja med en testkampanj mot dem, än att blåsa hela marknadsbudgeten på en jättestor insats. Genom att börja smått med tester och piloter kan ni skruva på detaljerna innan det är dags att slå på den stora trumman.

4. Utvärdera mera

Att utvärdera era första tester och skruva till detaljerna är en förutsättning för att nå framgångar på lång sikt. Stämde hypoteserna? Vilken effekt har ni sett? Arbetade ni på rätt sätt? Genom att hela tiden gå tillbaka och titta på hur ni arbetat med den tillgängliga datan lägger ni grunden för en kultur där ni jobbar datadrivet även med de datadrivna frågorna. På sikt kommer ni skapa en kultur där den datadrivna analysen är inrutad i alla viktiga beslut som företaget fattar.

5. Ta hjälp om det behövs

Ibland behövs hjälp. Det kan handla om att komplettera datan ni har tillgänglig med information från andra källor för att öka kvalitén i både underlag och analys. Ibland är det så enkelt som att ni behöver samla ihop all data ni har tillgänglig internt, så att data från e-handel, kundklubb och den fysiska butiken finns tillgänglig på samma ställe. Andra gånger kan ni behöva ta hjälp av tredjepartsdata för att lyckas bättre med analyserna. För att ta ett exempel så vet ett flygbolag ofta om deras kunder föredrar solresor, äventyr eller citydestinationer. Genom att ”klä den datan” med tredjepartsdata kan flygbolagen få veta mer om vilka dessa kunder är – och lättare hitta andra personer med samma intressen som kan konverteras till kunder.

 

Vill du att vi kontaktar dig

Har ni förutsättningar för att jobba datadrivet?

Har ni förutsättningar för att jobba datadrivet?

Effektivisera kundresan och lär känna kunderna med hjälp av smart data

  • Konvertera prospekts till lojala kunder med omfattande och relevant kunddata
  • Öka kvalitén på underlag och analys med kvalitetssäkrad data
  • Skapa fördelar mot konkurrenterna med effektivare datamatchning och realtidsuppdateringar
så här kan vi hjälpa till