Artiklar Analys

Framgångsstrategierna som trendar just nu

05 dec 2018

Det finns fler riktigt framgångsrika företag än någonsin i Sverige. Den grupp som växer mest är nytänkarna – bolag som når framgång genom att se nya utvecklingsmöjligheter på marknaden.

Rekordmånga företag i Sverige presterar på topp. Det visar Bisnodes årliga kartläggning av svenska superföretag. För trots att kraven på nyckeltal som vinst, tillväxt och finansiering är stenhårda ökar antalet företag som kvalar in på listan.

Vilka strategier har då de företag använt som nått störst framgång 2018?

Den tydligaste trenden i år är enligt Bisnodes senioranalytiker Per Weidenman att nytänkarna ökat mest sedan den tidigare undersökningen 2015. Nytänkarna är bolag som på något sätt gör nytt i sin bransch – det kan vara nya affärsprocesser eller innovation inom tillverkningen. Nyckelord för dessa företag är automation, skalbarhet, digitalisering och processutveckling, och de återfinns i alla branscher.

– Eftersom det har varit bra tider med högkonjunktur är det kanske inte så konstigt att de här bolagen har expanderat kraftigt. Riskvilligheten är högre och företagen kan ha attraherat riskkapital vilket har hjälpt dem att utvecklas väl, säger Per Weidenman.

Högkonjunktur gynnar nytänkare och affärsdrivna

En annan strategi som vuxit de senaste tre åren är den som identifieras som affärsdriven. De affärsdrivna företagen har bra koll på marknaden och jobbar mycket med att öka sin effektivitet.
– Vi har flera trähusfabrikanter på listan, där ser vi att de affärsdrivna strategierna har lyckats väl. Då är man på tårna och kan hänga med och få draghjälp av en växande marknad.

Per Weidenmans hypotes är att den fantastiska marknad vi har sett i Sverige de senaste åren har gynnat nytänkare och affärsdrivna.
– Nytänkarna har kunnat surfa på riskkapitalvågen och de affärsdrivna har kunnat excellera i att utnyttja marknadstillväxten för sin egen framgång.

Relationsbyggarna kommer tillbaka

Den vanligaste strategin på listan är relationsbyggarna – 29 procent av Sveriges bästa företag arbetar utifrån denna strategi. Men andelen har krympt på årets lista. Relationsbyggarna är kundnära och bygger starka relationer med kompetent och engagerad personal.

– Här finns det många tjänsteföretag, men även industriföretag. Är man en aktör i ett industriellt ekosystem är det kanske just relationsbyggande som är framgångsfaktorn, säger Per Weidenman.

De kommande åren väntas konjunkturen plana ut och det tror Per Weidenman kommer att skapa förändringar på listan, där ungefär hälften av bolagen byts ut varje år.
– Då tror jag att pendeln svänger och relationsbyggarna kommer tillbaka, säger Per Weidenman.

Vi vill dela våra insikter med dig!

Vi har de data- och analystjänsterna som du behöver för att driva ditt företag framåt. Registrera dig här för att få trender, inbjudningar och insikter.

Vill du att vi kontaktar dig