Artiklar Analys Datadriven marknadsföring GDPR

Därför visar företagens data vägen till framtiden

Allt vi gör på internet genererar data. Det finns i dag oändliga möjligheter att lära känna sina kunder, att verkligen förstå deras beteenden och behov. Men om gårdagens utmaning var att få fram information, så är dagens utmaning att inte drunkna i den. 

– Steg ett är att ta kontroll på data man redan har och baserat på målbild identifiera eventuella informationsluckor. Steg två är att bli bättre på att använda datan för att skapa kundvärde och konkurrensfördelar i form av effektivare stöd- och beslutsprocesser. Kanske behöver man titta på datan på nya sätt, ta fram nya mätetal och strukturera den annorlunda, säger Rikard Candell, ansvarig för den svenska analysenheten på Bisnode som hjälper Bisnodes kunder med att utveckla hantering av data och analys.

Datadrivna beslut

Rikard Candell ser en tydlig trend när det gäller hur företagen använder data.

– Tidigare var det här med dataanalys mer en cyklisk grej, men nu ser fler och fler företag potentialen med datadrivna analyser i vardagen. Analytiskt tänk används inte enbart för att konstatera vad som har hänt, utan också för att agera på här och nu samt för att förutspå framtiden. I slutändan handlar det om att optimera hur vi utnyttjar våra resurser, både i det korta och långa perspektivet.

Tidigare var operativ verksamhetsanalys mest ett sätt att följa upp utfall mot mål. Numera ligger fokus på att förutspå framtiden. 

Rikard Candell Analytics & Advisory Director, Bisnode Analytics & Advisory
"Fler och fler företag ser potentialen med datadrivna analyser. Det används inte enbart för att konstatera vad som har hänt, utan också för att förutspå framtiden. I slutändan handlar det om att optimera hur vi utnyttjar våra resurser, både i det korta och långa perspektivet.

Rikard Candell, ansvarig för den svenska analysenheten på Bisnode

Spotify bygger på smart data

Ett företag som i högsta grad använder sin data till att fatta smartare beslut är Spotify. Varje streamad låt genererar en mängd data om var, när och hur personen lyssnade på låten. Det handlar om miljontals loggrader varje minut. Spotifys analytiker har i uppgift att analysera relevant data och presentera den på ett enkelt, sammanfattande sätt.

– Vi analytiker fungerar som internkonsulter till hela verksamheten, exempelvis design, teknik och marknad. Våra kollegor vill inte dränkas i information. Det räcker att vi presenterar våra slutsatser, som en grund i deras dagliga beslutsfattande, säger Fredrik Johansson, Analytics Marketing Manager på Spotify.

5 steg för smarta datadrivna beslut

1. Målformulering

Säkerställ ett tydligt syfte och en målbild med ditt analysarbete. Vad vill du uppnå? Är det löpande stöd eller ett projekt?

2. Inventering

Inventera och samla nödvändig kompetens: data, statistik, metod, och så vidare. Vad finns internt? Behöver jag externt stöd? Erfarenhet och specialistkunskaper är kritiskt.

3. Strukturering

Gå igenom och strukturera relevant data. Fyll i eventuella gap. Strukturera först, analysera sen!

4. Modellering

Hitta en analytisk eller statistisk modell som är anpassad efter syfte och målbild.

5. Rinse and repeat

Jobba iterativt, granska kritiskt, tänk trial and error, vikta insats och värde för att inte fastna i detaljerna.

Bisnode Analytics and Advisory Director

Maximera dina kundrelationer

Maximera dina kundrelationer

Låt smart data göra jobbet

  • Nå nya kunder med fördjupade kundinsikter genom profilering, segmentering och prospektering
  • Optimera din risk och kredit genom tillgång till uppdaterad och kvalitetssäkrad data
  • Behåll och utveckla dina kunder med en tydlig helhetsbild över din kundportfölj
Läs mer

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till alla med intresse för tips, trendspaning och inspiration inom smart data.