Artiklar

Ett djupdyk i näringslivet

Hur går det för näringslivet i Örebro län? Det ville ledningen få en bättre bild av. Med utgångspunkt i gedigna analyser kan de numera stötta näringslivet i Örebro på ett effektivare och mer träffsäkert sätt.

Det finns stora fördelar med att samordna kommuners näringslivsarbete. Det insåg ledningen i Örebro län och därför bildade tio kommuner samarbetsprojektet Business Region Örebro.
– Även om en del medarbetare satt på mycket kunskap om området så saknades en bra samlad bild över hur näringslivsstrukturen ser ut och hur näringslivsutvecklingen varit de senaste åren, säger Eva Lilja, projektledare Business Region Örebro.

For use on website only. Customercase
"Det är ett material vi haft stor glädje av i många sammanhang. Det är ett bra underlag, både i politiska forum och för näringslivet i sig."

Eva Lilja, projektledare, Business Region Örebro

Business Region Örebro

Business Region Örebro
  • Business Region Örebro är ett partnerskap och ensamarbetsprojekt mellan tio kommuner i Örebro län.
  • Styrgruppen består av kommuncheferna i de tio kommunerna.
  • Det övergripande syftet är att hantera näringslivsfrågor och att skapa tillväxt genom att fler startar företag, att fler företag etablerar sig i regionen och att fler företag växer. 

Berätta hur tänkte ni?

– Vi fastnade för Bisnodes modell eftersom de, förutom ett heltäckande analysunderlag av näringslivsutvecklingen, även hade en bra presentationsteknik. När det handlar om en så stor mängd statistik är det viktigt att den är pedagogisk och lättillgänglig, förklarar Eva.

Vad undersökte ni?

– För att få en uppfattning om den ekonomiska utvecklingen de senaste fem åren undersökte vi näringslivet utifrån en mängd faktorer. Bland annat hur omsättningen förändrats, hur verksamheterna utvecklats och om de ökat eller minskat i personalstyrkan. Vi tittade på skillnader mellan olika branscher och företagsformer och hur det skilde sig åt i olika delar av länet, säger hon.

Hur har ni använt informationen?

– Det är ett material vi haft stor glädje av i många sammanhang. Det är ett bra underlag, både i politiska forum och för näringslivet i sig. Det kan även ge näringsidkarna en hint om hur affärsmöjligheterna skiljer sig mellan olika sektorer och en bild av hur bland annat efterfrågan på kompetens ser ut framåt, avslutar Eva.

 

Vill du att vi kontaktar dig

Berika din data

Berika din data

Kvalitativ information för smarta beslut

  • Effektivisera datahanteringen tack vare komplett verktyg
  • Maximera din affär med korrekt och uppdaterad information
  • Skapa lönsamhet med samlad data från relevanta källor
Läs mer