Artiklar Smarta beslut

Så ska Bisnodes data effektivisera kundresan

Tillgång till korrekt och detaljerad kunddata är ofta skillnaden mellan liv och död för företag som vill konkurrera online. Därför vill nu Bisnode göra det enklare för företag att lära känna sina kunder. Genom en API-satsning ska företag få snabbare tillgång till Bisnodes ovärderliga data.

För att locka kunder i den digitala konkurrensen krävs det idag personaliserade erbjudanden som når kunden vid exakt rätt tidpunkt – och en nyckel till detta är tillgång till relevant och omfattande kunddata. För företag som Bisnode, som är specialister på att skräddarsy kredit-, affärs- och marknadsinformation, innebär denna utveckling nya krav på hur data används. Bisnode har länge levererat marknadens mest heltäckande data om personer och företag – men traditionellt sett har den datan mest använts för att fatta manuella beslut. På grund av moderna API:er kommer detta nu förändras.

– Tack vare moderna API:er så kan företag få tillgång till och nyttja vår data på helt nya sätt. Det är i sin tur en förutsättning för att man ska kunna driva den digitala transformationen mot att ersätta de manuella besluten med automatiska beslut, där människor bara hanterar svårare undantag. Precis som i den industriella revolutionen så började man med att alla stod på en linje och gjorde små moment och idag står det en maskinoperatör som endast kollar om något går fel, förklarar Anders Borg, Chief Strategy Officer på Bisnode.

shutterstock_554001772.jpg
"API-satsningen innebär helt nya möjligheter för våra kunder att arbeta datadrivet. Vårt mål är att skapa ett öppet ekosystem, där alla ska få tillgång till datan och kunna skräddarsy sina erbjudanden."

Anders Borg, Chief Strategy Officer på Bisnode

vad är ett api?

vad är ett api?

Ett API eller application programming interface, hjälper företag att dela med sig av data på ett kontrollerat sätt. Även om du kanske inte är medveten om det använder du förmodligen API:er dagligen.

Pendlar du till arbetet och använder en smartphone-applikation för att veta när bussen går eller var du kan hitta närmaste busshållplats? Det är ett API som kopplar samman appen med lokaltrafikens och en kartleverantörens data. Denna hopkoppling av olika data och funktionalitet från flera källor kallas mashup.

Lär känna kunden på individnivå

En viktig del av företagets strategi för framtiden är därför att satsa på API:er, vilket låter kunderna integrera Bisnodes data i sina egna applikationer. Genom att utnyttja API:er blir det nämligen möjligt för kunderna att, i realtid, matcha existerande och presumtiva kunder med data från Bisnode. Eftersom de besitter all relevant demografisk data om individer i Norden, plus global företagsinformation, så innebär det att deras kunder får en mycket bättre bild av vem de har att göra med – och kan anpassa sig därefter.

– Det kan vara demografisk data eller beskrivande data om vem de är, hur gamla de är och var de bor. Men det kan också vara data om vilken typ av hushåll de bor i, vilken köpkraft de har och deras preferenser. Vi levererar dessutom olika typer av prediktiva variabler via samma koppling. Det gör att vi enklare kan skräddarsy erbjudanden till den individ som du har att göra med. Om du vill göra personalisering så är det väldigt effektivt eftersom det inte är baserat på att kunden först måste göra ett beteende, utan bara om du vet identitet så kan du personalisera. Dessutom hjälper vi dig att matcha identitet, förklarar Anders Borg.

Helt nya möjligheter att arbeta datadrivet

Utöver dessa användningsområden så erbjuder Bisnodes data – tillsammans med deras API-lösning – även möjligheten för företag inom till exempel e-handel att enkelt göra en korrekt kreditvärdering. För många företag har detta tidigare setts som en kostsam och osäker process som därför outsourcats till en tredje part. Tack vara Bisnodes data menar Anders Borg dock att det blir enkelt för företag att själva bedöma kreditvärdigheten hos sina kunder och anpassa betalningsvillkoren därefter. På så vis kan företagen själva tjäna pengar på kredithanteringen.

Enligt Anders Borg innebär API-satsningen därmed helt nya möjligheter för deras kunder att arbeta datadrivet. Den insikt som deras data ger har nämligen tidigare varit något som bara sökmotorsjättar och stora sociala nätverk haft tillgång till. Men till skillnad från dessa aktörer är Bisnodes mål alltså att skapa ett öppet ekosystem, där alla ska få tillgång till datan och kunna skräddarsy sina erbjudanden.

– Ska man sammanfatta det så kan man säga att hela syftet med vår API-strategi är att den data som finns ska vara väldigt lätt att konsumera för digitala aktörer som vill bygga nya applikationer på toppen av datan, förklarar Anders Borg.

Bisnode expert

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights

Har ni förutsättningar för att jobba datadrivet?

Har ni förutsättningar för att jobba datadrivet?

Effektivisera kundresan och lär känna kunderna med hjälp av smart data

  • Konvertera prospekts till lojala kunder med omfattande och relevant kunddata
  • Öka kvalitén på underlag och analys med kvalitetssäkrad data
  • Skapa fördelar mot konkurrenterna med effektivare datamatchning och realtidsuppdateringar
så här kan vi hjälpa till