Smart data

Du vet ingenting! Att leva i en tid av brus.

18 jun 2019

Aldrig tidigare har människan haft tillgång till så stora mängder av pålitliga data som i dag. Så varför gör vi fortfarande så många misstag?

Jag kan inte se fakta för all data

NASA, 1986:

En entusiastisk bongospelare möter världspressen tillsammans med en veteran från Koreakriget. Varför det?

Richard Feynman var inte bara en skicklig bongospelare, utan även nobelpristagare i fysik. Neil Armstrong, å sin sida, tog flygcertifikat vid sexton års ålder och flög för flottan under Koreakriget, men han var också den första människan på månen. Så varför stod de inför ett pressuppbåd tillsammans?

Uppdrag: finna fakta

Den gemensamma nämnaren för de båda männen är deras osvikliga strävan efter fakta.

Richard Feynman och Neil Armstrong blev tillfrågade att delta i Rogerskommissionen för att utreda rymdfärjan Challengers explosion. Frågan: Vad var det som gick fel?

Trots NASA:s hållning kom sanningen fram till slut. Efter en noggrann undersökning av all data visade det sig att ett designfel hade lett till att två små gummipackningar inte höll tätt, utan släppte igenom heta gaser. 73 sekunder efter uppskjutning försvann rymdfärjan i ett eldhav och föll sedan sönder. Sju astronauter miste livet i tragedin.

Fakta var så att säga "dolda mitt framför allas ögon". Ibland krävs det en astronaut och en kvantfysiker för att finna relevanta fakta i all big data – i det här fallet fler än 5 000 delar av den kraschade rymdfärjan och bruset från olika åsiktshavare. Andra gånger är allt som behövs en enorm nyfikenhet, en skarp tankeförmåga och en passion för utbildning och global hälsa.

En faktabaserad världsbild: att se hur allt hänger ihop

 

"Var öppen för nya data, och var beredd på att ständigt fräscha upp dina kunskaper." – Hans Rosling

Det är 2006 och en ny sorts konferens vinner allt fler anhängare.

TED i kaliforniska Monterrey vände sig till de bästa teknikerna, underhållarna och designerna. Deltagare betalade tusentals dollar för att vara med. Samma år intog en energisk, spjuveraktig svensk scenen. Han var ingen underhållare, men han var verkligen underhållande när han både upplyste och generade sin publik genom att blottlägga deras okunskap om grundläggande fakta.

Hans Rosling, statistikspecialist och expert på global hälsa, lyfte fakta till skyarna.

Han gjorde upp med databruset och feltolkade fakta. Publiken breddades. I dag har hans föreläsning över 13 miljoner visningar online.

Matchar din mentalitet min dataset?

För 20 år sedan levde fortfarande 29 procent av världens befolkning i extrem fattigdom. I dag är siffran 9 procent.

Factfullness Hans, Ola och Anna Rosling

Rosling gjorde det till sin livsuppgift att bekämpa okunskap med fakta. Från Monterrey gick han snart vidare till styrelserummen hos multinationella företag som Coca-Cola och Ikea, globala banker och hedgefonder. Han fick oss att inse att många av oss handlade utifrån en förvriden världsbild. Han visade att vår mentalitet inte motsvarade hans dataset – våra tankar var helt enkelt inte faktabaserade. 

Till och med vår allmänt vedertagna idé om två världar, en som består av utvecklingsländer och en av industriländer, är förlegad och inte baserad på aktuella data. Rosling visade att det faktiskt fanns fyra globala inkomstnivåer. Han ifrågasatte normer och påstod att alla är i ständig utveckling. Ska till exempel Singapore räknas som ett u-land eller i-land? Ett u-land enligt FN, men inte enligt Rosling.

Vad du tror dig veta, är fel - uppgradera dig för att bli bättre.

I dag dör fler människor av att äta för mycket än av att äta för lite; fler människor dör av ålderdom än av infektionssjukdomar; och antalet människor som begår självmord är högre än den sammanlagda siffran för de som dödas av soldater, terrorister och kriminella.

Homo Deus – Yuval Noah Harari

Fakta ger oss en klarare bild av vad som verkligen pågår omkring oss. Vi har aldrig förr haft tillgång till så stora datamängder, som även är mer snabbföränderliga än någonsin. Hur ska vi kunna agera om de fakta och data vi utgår från är inaktuella eller irrelevanta? Genom att försöka förstå mängden av data och information vi grundar våra fakta på tvingas vi fråga oss vad för sorts plats och tid vi lever i.

Till slut blir vi tvungna att krama fram smart data ur all big data för att se vad som verkligen betyder något. Först då kan vi fatta beslut utifrån kalla fakta och agera med ett större syfte.

Vill du att vi kontaktar dig