Artiklar Digital transformation

Den fjärde kommunikationsrevolutionen

Mänskligheten har varit med om tre riktiga kommunikationsrevolutioner: när vi lärde oss prata, att skriva och att trycka saker. Internet är den fjärde kommunikationsrevolutionen.

De tidigare revolutionerna har varit förutsättningen för att skapa det moderna samhället. Därför kommer väldigt mycket av framtiden att påverkas av digitaliseringen, säger Darja Isaksson.
Hon grundade konsultbyrån Ziggy Creative Colony med sin man Mijo Balic, och sitter med i regeringens Innovationsråd. Ziggy hjälper företag med digital omställning: innovation, kundupplevelse och varumärkesarbete.
– Nu kommer rapporter från exempelvis McKinsey som visar på sambandet mellan lönsamhet och digital transformation. Det är bra att sådana rapporter kommer men den dåliga nyheten är att de visar att många företag redan har agerat – om du läser det i dag och tänker att du kanske ska börja göra något, ja, då är du efter. Långsiktigt kommer många verksamheter att försvinna därför att de inte klarar av omställningen.

Znížovanie rizika prostredníctvom minimalizácie údajov
"Många svenska företag måste öka tempot i sin digitala transformation för att klara sig."

Darja Isaksson, grundare, Ziggy Creative Colony

Darja Isaksson

Darja Isaksson

 

Avgörande för att överleva – oavsett bransch 

Men det kommer också att skapas väldigt många nya verksamheter, det sker redan. Fler svenska företag borde öka tempot i sin digitala transformation. Den är avgörande för att överleva, oavsett bransch. Många tror att digitaliseringen ”bara” handlar om marknadsföring och försäljning. Eller bara om kundupplevelse.

– Det företag inte lika ofta ser som självklart är att de borde förändra sitt erbjudande och sin affärslogik, vilket jag tror att de flesta kommer att behöva göra. Bottom line är att digitaliseringen ger nya förutsättningar för produktion, distribution, marknadsföring, vad man producerar och interna processer.

En annan trend som företag borde ta på större allvar är att behovet av socialt ansvarstagande ökar, tycker Darja Isaksson. Och vårt allt större behov av förändring och utveckling i jobbet:

– Ständigt lärande är inte en klyscha utan ett krav. På Ziggy har vi förstått att det handlar om att välja personer med rätt egenskaper snarare än rätt kompetens.

Vill du att vi kontaktar dig

Automatisera dina affärsbeslut

Automatisera dina affärsbeslut

Använd smart data för mer effektiva beslutsprocesser i din dagliga verksamhet

  • Optimera din risk med automatiserade kreditprocesse
  • Förstärk din marknadsföring med data, notiser och triggers
  • Fatta kloka affärsbeslut med integrerad kvalitetsdata
Läs mer